Åtgärder

På Flanderns fält - dikttolkning

Från Skolbok

Läs dikten "På Flanderns fält" och besvara frågorna under texten.

6684948f55f72f01a6ce7efcd6d42a59.jpg

På Flanderns fält


John McCrae (1872-1918)

På Flanderns fält gror vallmor tätt,
där kors vid kors oss ro berett.
Och lärkans sång högt i det blå
hörs överrösta här ändå
kanoner dånande i ett.

Vi är de döda. Vi har lett
och gråtit, kärlek fått och gett.
Nu ligger vi i denna vrå
på Flanderns fält

Tag upp vår kamp för fred och rätt,
tag mot vår fackla: en stafett
som från hand till hand skall gå.
Svik inte oss som sover då
inunder täcket vallmor brett
på Flanderns fält!

Tolkning: Bo Ericson


1: Sök på reda på vad orden i texten betyder. Saknar du ordbok kan du använda Wikipediia eller Wiktionary: https://sv.wiktionary.org/wiki/Wiktionary:Huvudsida Ta gärna reda på ordens betydelse innan du läser novellen så förstår du den bättre.

Flandern =

lärka =

dån =

fackla =

stafett =


2; Att läsa på raderna innebär att söka information som finns tydligt angiven i texten:

A: Var gror vallmor tätt?

B: Var sjunger lärkan?

C: Vilka har har lett och gråtit, kärlek fått och gett?

D: Var sover de?


3: Att läsa mellan raderna innebär att man söker fram information som man förstår av textens sammanhang.

A: Varför har de dött?

B: Vilken fackla och stafett är det man ska ta upp?


4: Att läsa bortom raderna innebär att man kopplar ihop den kunskap man har sedan tidigare för att förstå sammanhanget i en text

A: Vad vill egentligen den som skrivit dikten?

B: Varför har han valt ut just vallmoblommor som symbol?


5: Öppna frågor saknar ett rätt svar, man kan bara diskutera kring dem.

A: Tror du att vallmorna fortfarande blommar tätt på Flanderns fält? Eller blommar de någon annanstans?


Leonard Cohen läser dikten, på engelska


Åter till registret för läsförståelsetexter