Åtgärder

Pälsen - läsförståelse

Från Skolbok


0000003666.jpg

Pälsen


Av Hjalmar Söderberg

   Det var en kall vinter det året. Människorna krympte ihop i kölden och blevo mindre, utom de som hade pälsverk.
   Häradshövding Richardt hade en stor päls. Det hörde för övrigt nästan till hans ämbetsåligganden, ty han var verkställande direktör i ett alldeles nytt bolag. Hans gamle vän doktor Henck hade däremot icke någon päls: i stället hade han en vacker hustru och tre barn. Doktor Henck var mager och blek. Somliga människor bliva feta av att gifta sig, andra bli magra. Doktor Henck hade blivit mager; och så blev det julafton.
  — Jag har haft ett dåligt år i år, sade doktor Henck till sig själv, när han vid tretiden på julaftonen, just i middagsskymningen var på väg upp till sin gamle vän John Richardt för att låna pengar. Jag har haft ett mycket dåligt år. Min hälsa är vacklande, för att icke säga förstörd. Mina patienter däremot ha kryat upp sig nästan hela sällskapet; jag ser så sällan till dem nu för tiden. Jag kommer förmodligen snart att dö. Det tror min hustru också, det har jag sett på henne. Det vore i så fall önskvärt, att det inträffade före utgången av januari månad, då den förbannade livförsäkringspremien skall betalas.
   Då han hade hunnit till denna punkt i sin tankegång, befann han sig i hörnet av Regeringsgatan och Hamngatan. Då han skulle passera gatukorset för att sedan fortsätta nedåt Regeringsgatan, halkade han på ett glatt slädspår och föll omkull, och i detsamma kom en drosksläde körande i full fart. Kusken svor och hästen vek instinktmässigt åt sidan, men doktor Henck fick likväl en knuff i axeln av den ena meden, och dessutom fattade en skruv eller spik eller något liknande tag i hans överrock och rev en stor lucka i den. Folket samlade sig omkring honom. En poliskonstapel hjälpte honom på benen, en ung flicka borstade av honom snön, en gammal fru gestikulerade kring hans trasiga rock på ett sätt som antydde att hon skulle ha velat laga den på stället om hon kunnat, en prins av det kungliga huset som händelsevis gick förbi, tog upp hans mössa och satte den på huvudet på honom, och så var allting bra igen, utom rocken.
  — Fy fan så du ser ut, Gustav, sade häradshövding Richardt, då Henck kom upp till honom på hans kontor.
  — Ja, jag har blivit överkörd, sade Henck.
  — Det är just likt dig, sade Richardt och skrattade godmodigt. Men inte kan du gå hem på det där sättet. Du kan gärna låna min päls, så skickar jag en pojke hem till mig efter min överrock.
  — Tack, sade doktor Henck.
   Och efter att ha lånat de hundra kronor han behövde, tillade han:
  — Välkommen till middagen alltså.
   Richardt var ungkarl och brukade tillbringa julaftonen hos Hencks.
   På hemvägen var Henck i ett bättre lynne än han varit på länge.
  — Det är för pälsens skull, sade han till sig själv. Om jag hade varit klok, skulle jag för längesen skaffat mig en päls på kredit. Den skulle ha stärkt mitt självförtroende och höjt mig i människornas aktning. Man kan inte betala så små honorar åt en doktor i päls som åt en doktor i en vanlig överrock med uppslitna knapphål. Det är tråkigt, att jag inte har kommit att tänka på det förut. Nu är det för sent.
   Han gick ett slag genom Kungsträdgården. Det var redan mörkt, det hade börjat snöa på nytt, och de bekanta han mötte kände icke igenom honom.
  — Vem vet för övrigt, om det är för sent? fortsatte Henck för sig själv. Jag är inte gammal ännu, och jag kan ha misstagit mig i fråga om min hälsa. Jag är fattig som en liten räv i skogen; men det var också John Richardt för inte längesedan. Min hustru har varit kall och ovänlig mot mig på senare tider. Hon skulle säkert börja älska mig på nytt, om jag kunde förtjäna mera pengar och om jag vore klädd i päls. Det har förefallit mig, som om hon tyckte mera om John, sedan han skaffade sig päls, än hon gjorde förut. Hon var visst en smula förtjust i honom som ung flicka också; men han friade aldrig till henne, han sade tvärtom till henne och till alla människor, att han aldrig skulle våga gifta sig på mindre än tio tusen om året. Men jag vågade, och Ellen var en fattig flicka och ville gärna bli gift. Jag tror inte att hon var kär i mig på det sättet, att jag skulle ha kunnat förföra henne om jag hade velat. Men det ville jag ju inte heller; hur skulle jag ha kunnat drömma om en sådan kärlek? Det har jag inte gjort sedan jag var sexton år och för första gången såg Faust på operan, med Arnoldson. Men jag är likväl säker på att hon tyckte om mig den första tiden vi voro gifta; man misstar sig inte på sådant. Varför skulle hon inte kunna göra det än en gång? Under den första tiden efter vårt giftermål sade hon alltid elakheter åt John, så ofta som de träffade varandra. Men så bildade han bolag och bjöd oss på teatern ibland och skaffade sig en päls. Och så tröttnade min hustru naturligtvis med tiden på att säga elakheter åt honom.

   Henck hade ännu några ärenden att uträtta före middagen. klockan var redan halv sex, då han kom hem fullastad med paket. Han kände sig mycket öm i vänstra skuldran; eljest var det ingenting som erinrade honom om hans missöde på förmiddagen, utom pälsen.
  — Det skall bli roligt att se vilken min min hustru kommer att göra, när hon får se mig klädd i päls, sade doktor Henck till sig själv.
   Tamburen var alldeles mörk; lampan var aldrig tänd annat än under mottagningstiden.
   Nu hör jag henne i salongen tänkte doktor Henck. Hon går så lätt som en liten fågel. Det är eget, att jag ännu blir varm om hjärtat var gång jag hör hennes steg i ett angränsande rum.
   Doktor Henck fick rätt i sin fömodan, att hans hustru skulle ge honom ett älskvärdare mottagande, då han var klädd i päls, än hon eljest brukade göra. Hon smög sig tätt intill honom i tamburens mörkaste vrå, lindade armarna om hans hals och kysste honom varmt och innerligt. därefter borrade hon huvudet i hans pälskrage och viskade:
  — Gustav är inte hemma ännu.
  — Jo, svarade doktor Henck med en något svävande röst, medan han med båda händerna smekte hennes hår, jo, han är hemma.

   I doktor Hencks arbetsrum flammade en stor brasa. På bordet stod whisky och vatten.
   Häradshövding Richardt låg utsträckt i en stor skinnklädd länstol och rökte en cigarr. Doktor Henck satt hopsjunken i ett soffhörn. Dörren stod öppen till salen, där fru Henck och barnen höllo på att tända julgranen.
   Middagen hade varit mycket tyst. Endast barnen hade kvittrat och pratat i munnen på varandra och varit glada.
  — Du säger ingenting, gamle gosse, sade Richardt. Sitter du kanske och grubblar över din trasiga överrock?
  — Nej, svarade Henck. Snarare över pälsen.
   Det var tyst några minuter innan han fortsatte:
  — Jag tänker också på någonting annat. Jag sitter och tänker på att detta är den sista jul vi fira tillsammans. Jag är läkare och vet att jag icke har många dagar kvar. Jag vet det nu med fullkomlig visshet. Jag vill därför tacka dig för all vänlighet du på sista tiden visat mig och min hustru.
  — Å, du misstar dig, mumlade Richardt och såg bort.
  — Nej, svarade Henck, jag misstar mig icke. Och jag vill också tacka dig för att du lånade mig din päls. Den har förskaffat mig de sista sekunder av lycka jag har känt i livet.


Källa: http://runeberg.org/histrett/05.html eller http://sv.svenskanoveller.wikia.com/wiki/P%C3%A4lsen


Filmatisering av novellen

1: Ta reda på vad orden i texten betyder innan du läser texten så förstår du den bättre. Använd: ordbok, Wikipedia eller Wiktionary: https://sv.wiktionary.org/wiki/Wiktionary:Huvudsida.

pälsverk 
häradshövding 
ämbetsåligganden 
verkställande direktör 
livförsäkringspremien 
glatt 
slädspår 
drosksläde 
mede 
poliskonstapel 
gestikulera 
överkörd 
godmodigt 
lynne 
kredit 
honorar 
förföra 
eljest 
erinra 
missöde 
tambur 
länstol 


2; Att läsa på raderna innebär att söka information som finns tydligt angiven i texten:

A: Hur ser man att Richardt är rik?

B: Varför är Henck fattig?

C: Varför lånar Henck Richardts päls?

D: Varför besökte Henck Richardt?

E: När och hur märker man att Richardt skäms för att ha en affär med Hencks fru?


3: Att läsa mellan raderna innebär att man drar slutsatser utifrån textens sammanhang

A: När Henck bär päls känner han sig på bra humör och funderar på att köpa sig en egen päls. Vad tror han att pälsen skulle ändra?

B: Vilken stad utspelar sig berättelsen i?

C: Henck är inte nöjd med sitt äktenskap och kontakten med frun, hur märks det?

D: När förstår man att Hencks fru är otrogen mot sin man, med hans vän Richardt?


4: Att läsa bortom raderna innebär att man kopplar ihop den kunskap man har sedan tidigare för att förstå sammanhanget i en text

A: Att ha päls var ett sätt att visa att man var snuskigt rik, vad finns det för sätt att visa att man är snuskigt rik numera?

B: Vad är det som drar Hencks fru till Richardt?

C: Varför är det så tyst vid julmiddagen? "Middagen hade varit mycket tyst. Endast barnen hade kvittrat och pratat i munnen på varandra och varit glada. "


5: Öppna frågor saknar ett rätt svar, man kan bara diskutera kring dem.

A: Vilken sorts kärlek delade Henck och hans fru när de var unga och gifte sig? han säger: "Jag tror inte att hon var kär i mig på det sättet, att jag skulle ha kunnat förföra henne om jag hade velat. Men det ville jag ju inte heller; hur skulle jag ha kunnat drömma om en sådan kärlek?"

B: Vad menar Henck när han säger: "Och jag vill också tacka dig för att du lånade mig din päls. Den har förskaffat mig de sista sekunder av lycka jag har känt i livet. Varför blev han lycklig av att låna pälsen, och varför blir han aldrig lycklig igen?


1: Sök på reda på vad orden i texten betyder. Saknar du ordbok kan du använda Wikipedia eller Wiktionary: https://sv.wiktionary.org/wiki/Wiktionary:Huvudsida Ta gärna reda på ordens betydelse innan du läser texten så förstår du den bättre.

pälsverk = klädesplagg gjort av päls från djur
häradshövding = motsvarande borgmästarens roll i en stad, fast på landsbygden
ämbetsåligganden = arbetsuppgifter kopplade till vilket yrke/ämbete man har
verkställande direktör = VD, den person som ansvarar inför styrelsen i ett aktiebolag
livförsäkringspremien = den summa man betalar in med jämna mellanrum för att ha en livförsäkring, som i sin tur ger pengar om man dör
glatt = halt, slipprigt (i det här sammanhanget)
slädspår = De parallella spår som uppstår när en släde körs i snö
drosksläde = en släde som används som taxi
mede = medar - de delar av en släde som vilar mot underlaget
poliskonstapel = motsvarar den nuvarande tjänstegraden "polisassistent" Polisassistent är den lägsta graden inom polisen. 
gestikulera = fäkta med armarna, vanligen medan man pratar
överkörd = när ett fordon; bil, släde, motorcykel, tåg eller liknande kört över en person
godmodigt = någon eller något som är snäll och beskedlig
lynne = en persons temperament, hur den beter sig
kredit = man har fått något mot betalning i framtiden
honorar = arvode, ersättning för en arbetsuppgift
förföra = att locka någon till sex
eljest = annars, för övrigt
erinra = påminna någon om något, minas något
missöde = motgång, en olycka som händer
tambur = äldre ord för hall, kapprum
länstol = lyxig stol med armstöd, fåtölj


2; Att läsa på raderna innebär att söka information som finns tydligt angiven i texten:

A: Hur ser man att Richardt är rik? = Han är både häradshövding och VD för ett företag, och har råd att gå klädd i päls.

B: Varför är Henck fattig? = Hans patienter är friska och kommer inte till honom. Han säger: "Mina patienter däremot ha kryat upp sig nästan hela sällskapet; jag ser så sällan till dem nu för tiden. "

C: Varför lånar Henck Richardts päls? = Henck hade blivit träffad av en släde och ett hål hade slitits upp i hans överrock.

D: Varför besökte Henck Richardt? = för att låna 100 kronor, troligen för att köpa julklappar till frun, Richardt och barnen.

E: När och hur märker man att Richardt skäms för att ha en affär med Hencks fru? = På slutet, när Richardt säger : Å, du misstar dig, mumlade Richardt och såg bort.


3: Att läsa mellan raderna innebär att man drar slutsatser utifrån textens sammanhang

A: När Henck bär päls känner han sig på bra humör och funderar på att köpa sig en egen päls. Vad tror han att pälsen skulle ändra? = Då skulle han kunna ta bättre betalt för sina tjänster. Man är helt enkelt mer respektfull mot en människa med päls som visar att man har mycket pengar.

B: Vilken stad utspelar sig berättelsen i? = Stockholm, Henck går genom Kungsträdgården.

C: Henck är inte nöjd med sitt äktenskap och kontakten med frun, hur märks det? = Han tycker att hans hustru har varit kall och ovänlig mot honom på senare tider.

D: När förstår man att Hencks fru är otrogen mot sin man, med hans vän Richardt? = När han kommer in, klädd i Richardts päls, och hans fru kramar honom i mörkret och påpekar att maken inte är hemma.


4: Att läsa bortom raderna innebär att man kopplar ihop den kunskap man har sedan tidigare för att förstå sammanhanget i en text

A: Att ha päls var ett sätt att visa att man var snuskigt rik, vad finns det för sätt att visa att man är snuskigt rik numera? = det finns många svar men dyra kläder och dyr klocka är det tydligaste för män.

B: Vad är det som drar Hencks fru till Richardt? = pengar, Richardt var fattig förr och det var inte förrän han börjat få bra ekonomi och ha råd med päls som frun intresserar sig för honom. I ungdomen hade de en liten flirt, men då var hon inte intresserad. Under äktenskapets första tid sa hon mest elakheter till Richardt.

C: Varför är det så tyst vid julmiddagen? "Middagen hade varit mycket tyst. Endast barnen hade kvittrat och pratat i munnen på varandra och varit glada. " = Nu vet de alla tre att det förekommer ett drama mellan dem, men ingen talar högt om det.5: Öppna frågor saknar ett rätt svar.

Åter till registret för läsförståelsetexter