Åtgärder

Minnestekniker - minneslistor och sångtexter

Från Skolbok

House fire-Oregon-1953.jpg

Loci-metoden påstås ha sin grund i ett nedbränt hus, men ingen vet säkert


Introduktion

Minnesramsor har använts i skolan under väldigt lång tid. Två vanliga ramsor är:

Vi ska äta ni ska laga - för de fyra älvarna i Halland: Viskan, Ätran, Nissan och Lagan.

Eller

Substantiv är namn på ting såsom apa, boll och ring. Adjektiven sen oss lär hurdana tingen är: glada, snälla, rara så som vi ska vara Verb är sånt som man kan göra känna, kramas, se och röra - för de tre vanligaste ordklasserna.

Men varför används minnesramsor och finns det inga nya?


Ramsor och sångtexter

Carolaojohn.jpg

Carola Häggkvist, när hon vann schlagerfestivalen med Främling

Ska du skapa en ny minnesramsa är det enklast att ta en låt du redan känner väl till och sedan byter du ut texten mot det du ska lära dig. Ta till exempel Carolas gamla vinnarlåt Främling. Tydlig rytm och lätt att komma ihåg. Första stycket är:

Främling.Vad döljer du för mig? I dina mörka ögon. En svag nyans, av ljus nånstans. Men ändå.

Om du nu till exempel ska lära dig de kemiska beteckningarna för olika metaller kan du istället skriva:

Silver, det heter ju Ag och tenn det kan kallas Sn och zink är Zn och guld Au, men mässing inget.

Den här metoden har stora begränsningar. Det finns inget sammanhang som du kan plocka fram enstaka minnesbilder på utan du får traggla dig igenom hela texten för att hitta det du söker. Du kan bara lära in ord och begrepp utan större sammanhang och dessutom är det olämpligt att använda samma sång flera gånger eftersom det är så lätt att blanda ihop innehållet från två olika minnesträningar eftersom melodin är densamma.

Å andra sidan är det lätt att lära in stora mängder fakta och begrepp på kort tid och de sitter kvar i minnet under lång tid framöver, ibland hela livet. Du kan testa själv och fråga dina mor- eller farföräldrar om de kan ramsan om Hallands älvar, det kan de troligen.


Första bokstaven

En enklare ramsa kan användas om du har en uppräkning på något du redan kan. Till exempel planeterna i solsystemet, som du kanske kan namnen på, men inte vilket nummer i ordningen de har räknat från solen. Då kan du skapa en ramsa som bara tar upp första bokstaven, till exempel:

Ramsa - Planeterna - 1950.jpg

Minnesramsa för ordningen på solsystemets planeter

Men även där kan det bli fel. Anta att du ska lära dig alla Sveriges kungar i ordning genom att använda första bokstaven i namnet. Då kommer du att hitta lite väl många Karl för att det ska bli enkelt att hålla reda på allihop i rätt ordning.


Minneslistor

En av de äldsta kända metoderna för att lära sig listor med innehåll utantill är loci-metoden. Ingen vet säkert hur den skapades, men en berättelse går ut på att ett hus i antikens Grekland brann ner under en fest och alla festdeltagarna, utom en, dog i branden. Den överlevande var en äldre man som lämnade festen och gick hem strax före branden bröt ut. Kropparna som drogs fram ur askan var så svårt brända att det inte gick att se vem som var vem så den överlevande greken blev tillfrågad. I minnet gick han in i huset, som det var strax före branden, och pekade ut person efter person på den plats han mindes att de satt eller stod. På det viset gick det att se till att rätt kropp kom till rätt familj för begravning.

Loci-metoden är suverän när det gäller att lära sig listor utantill. Ett klassiskt exempel är din cykel. Du vet nog själv hur din cykel ser ut, eller ta någon annan cykel du känner till väl om du inte har någon egen. Anta att du fått ett samtal i mobilen från din mamma eller en kompis, som vill att du ska svänga in och handla saker på vägen. Problemet är att du inte hade möjlighet att skriva ner uppgifterna utan du måste minnas dem. Anta att du ska köpa:

Cola Zero, en stor flaska
Ett paket frysta fiskpinnar, minst tio i paketet
2 kilo potatis
En tub remouladsås
Ett paket vanilj- och chokladglass
En bunt på minst fyra bananer

Slut ögonen och tänk dig att din cykel står framför dig. På styret står en stor flaska Cola Zero. På ramen mellan styret och sadeln ligger ett paket med fiskpinnar och på etiketten finns dessutom en bild på en flaggstång och överst på den sitter en badboll. På sadeln står en brun papperspåse och ur den sticker ett tjurhuvud upp med två horn och på varje hornspets sitter en potatis. På vänstra trampan ligger en tub remouladsås på högra trampan ligger ett paket vanilj- och chokladglass och på pakethållaren ligger an bunt bananer som det även kryper en massa myror på.

Väl framme vid affären är det bara att plocka fram den här minnesbilden av din cykel, och sedan handla de olika varorna.

Loci-metoden kan användas på alla platser du känner till väl. Det kan vara inne i dina föräldrars bil, inne i ditt rum, inne i en kompis husbil. längs en vägsträcka du känner väl, ett klassrum i din skola och så vidare Det enda riktigt stora problemet med metoden är att det är svårt att använda samma plats, hus, cykel, rum, väg osv. flera gånger eftersom det är lätt att blanda ihop det du ska minnas nu med det du skulle minnas förra gången. Använder du din cykel igen för att minnas en lista kanske du får med dig ett paket frusna fiskpinnar, trots att ingen ville ha dem den här gången. Om du däremot till exempel ska plugga in händelser inför historieprov om första världskriget är det ett väldigt bra sätt att steg för steg lära in varje enskild händelse fram till kriget, genom kriget och efter kriget genom att lägga ut minnesbilder av händelserna runt väggarna i ett rum då går längs väggarna i, eller en känd stig eller vägsträcka.


Filmförslag SLI

Orka plugga : Ramsor gör det enklare 1 min • 2016 • Rek. från 13 år • Video - https://sliplay.se/gr/play/products/836446-orka-plugga-ramsor-gor-det-enklare

Orka plugga : Minnespromenad 1 min • 2016 • Rek. från 13 år • Video - https://sliplay.se/gr/play/products/836450-orka-plugga-minnespromenad

Orka plugga : Förbättra minnet med loci-metoden 2 min • 2016 • Rek. från 13 år • Video - https://sliplay.se/gr/play/products/906462-orka-plugga-forbattra-minnet-med-loci-metoden


Uppgifter

1: Kan du komma på någon annan minnesramsa du hört? Läser du något annat språk än svenska, som tyska, franska eller spanska och har lärt dig minnesramsor där? Skriv ner dem.

2: Inom islam finns fem pelare. Kan du ta "Mors lilla Olle" eller annan valfri sång och göra om sångtexten så att du istället lär dig de fem pelarna:

Trosbekännelsen
Bönen
Allmosor
Fastan
Vallfärden

3: Våra kungar inom Bernadottes familj är: Karl XIV Johan, Oscar I, Karl XV, Oscar II, Gustaf V, Gustaf VI Adolf och slutligen Carl XVI Gustaf. Kan du göra en minneslista som bygger på namn eller nummer för den serien, liknande serien för planeterna?

4: Be en klasskompis skriva ner en lista på varor som ska köpas, liknande uppgiften i texten om loci-metoden. Medan kamraten läser upp dem ska du lägga in dem i ett rum, på en cykel, längs en väg eller något liknande. Se hur många du klarar utantill och tävla mot din kompis om vem som har bäst minne.

5: Ta en riktig lärobokstext. Historia är bäst, men pröva gärna något annat SO- eller NO-ämne. Använd loci-metoden igen och lär in ett händelseförlopp ur läroboken. Vänta en kvart och gå igenom händelseförloppet igen. Berätta gärna för en klasskompis som sitter med läroboken och kan kontrollera om du har rätt.
Tillbaka till huvudsidan: Tema - Minnestekniker och olika sätt att göra anteckningar