Åtgärder

Linnés resa i Västergötland, utdrag ur reseberättelse - läsförståelse

Från Skolbok

Carl von Linné gjorde flera resor inom Sverige där han dokumenterade det han såg och upplevde.

År 1746 reste Linné till Västergötland, Bohuslän och Dalsland. Bland annat besöktes de så kallade Västgötabergen. Resans resultat publicerades redan 1747. Det är denna bok, från 1747, som texten är hämtad från. Boken är skriven av Linné själv och tryckt med frakturstil, vilket var standard på 1500-1800 talen, något som gör att dagens ungdomar kan tycka att den är lite svårläst.


Uppgift

Surfa till:

https://litteraturbanken.se/forfattare/LinneCvon/titlar/LinnaeiWastgotaResa/sida/58/faksimil


Slå upp sida 58 och titta på rubriken “Plantering”.

1; Vad är det för växt som planteras?

2: När på året sås den?

3: Varför var den så viktig att bönderna inte bara planterade den på fälten utan även hemma i trädgårdarna?


Han skriver ner detta vid besöket på gården “Höjentorp”, som finns beskriven strax ovanför “Plantering”.

4: Skriv med egna ord hur det ser ut vid gården Höjentorp.Åter till registret för läsförståelsetexter