Åtgärder

Lånord, latin

Från Skolbok

Latinska lånord började komma till vårt land redan på 200—300-talet, och de blev fler och fler i samband med att svenskarna blev kristna och kloster blev vanliga. Därför är de latinska lånorden ofta kopplade till: något kyrkligt, något som har med handel att göra, något som har med lagar att göra eller något som har med läkekonst och kroppen att göra.

Här nedanför finns exempel på fyrtio olika lånord vi fått från llatinet. Vill du se bilder som föreställer orden hittar du dem på:

Lånord, latin enkla

Lånord, latin mellansvåra

Lånord, latin svåra


Enkla latinska lånord

Abort
Adoptera
Centrifug
Civil
Dressera
Duell
Kollega
Lokomotiv
Optimist
Palats
Permanent
Post
Pest
Satellit
Tabell
Viadukt


Mellansvåra latinska lånord

Advent
Antenn
Cell
Doktor
Eliminera
Emigrant
Immigrant
Generös
Justera
Licens
Pessimist
Plus

Svåra latinska lånord

Akvedukt
Cirkus
Dirigent
Decennium
Finish
Glaciär
Medicin
Patient
Permission
Professor
Religion
Situation