Åtgärder

Läsfixarna

Från Skolbok

"Läsfixarna" är ett enkelt system för att öka läsförståelsen hos ovana läsare. Det används främst på mellanstadiet och fick sin största spridning i samband med projektet "En läsande klass".

Det hindrar dock inte att att lärare använder sig av "Läsfixarna" i alla sammanhang där det behövs mer träning av läsförståelse, oavsett ålder, eftersom principerna är universella och saknar koppling till en viss ålder.

Till din hjälp, för att skapa dokument där "Läsfixarna" ingår, har du här 10 olika bilder. Hälften har färdig text, hälften är tomma för att du ska kunna ha bilden som bakgrund och själv kunna lägga in lämplig text. Namnen på "Läsfixarna" har avsiktligt utelämnats för att du själv ska kunna lägga till namnen på det sätt du själv önskar.

Personligen använder jag dessa bilder i Google-formulär som delats upp i olika avsnitt utifrån "Läsfixarna". På det viset är det lätt för eleverna att se vad som förväntas av dem i varje del av formuläret.
Spågumman

tom

med text


Detektiven

tom

med text


Reportern

tom

med text

Konstnären

tom

med text


Cowboyen

tom

med textÅter till registret för läsförståelsetexter