Åtgärder

Klassiker - svenska

Från Skolbok

Talar vi om svenska klassiker ska de också kopplas till de olika litterära epokerna. Då uppstår också problemet att det finns ytterst få böcker skrivna på svenska före upplysningstiden. Vikingarnas sagor finns naturligtvis nedskrivna, men de tillhör egentligen den isländska sagoskatten.

Tar vi tag i de svenska författarna till olika klassiska verk hittar vi:

Upplysningen 1700-talet
Under upplysningen kom nya tankar om att människan och inte Gud står i centrum, att människor kan klara svåra situationer utan hjälp från Gud och att alla människor är lika mycket värda. Makten, kungarna och prästerna, började kritiseras. Både direkt och indirekt i form av satirer eller sagor. Mest kända är är de franska upplysningsförfattarna Rousseau, Montesquieu och Voltaire
De svenska upplysningsförfattarna tog intryck av de franska upplysningsförfattarna och deras kritik av kungamakten och prästerna. De idéer som kom till Sverige spreds främst genom en högutbildad borgarklass tillsammans med lärare på universiteten. Kärnan i upplysningens texter var människans egen kraft och egna förnuft och Carl von Linné var en bra representant för det nya idealet genom sitt sätt att sortera upp blommor och andra levande varelser utifrån sina egna undersökningar och med ett vetenskapligt sätt att tänka.
Läskunnigheten ökade under 1700-talet. Tidningar började ges ut och framförallt kvinnorna fick en mer framträdande roll. Både som läsare och som författare av egna böcker. Hedvig Charlotta Nordenflycht var till exempel den första kvinnan i Sverige som var självförsörjande på sitt skrivande. En annan känd kvinnlig författare var Anna Maria Lenngren, som många feminister anser är Sveriges första riktiga feminist och som skrev lite underfundiga och humoristiska texter.
Slutligen har vi Carl Michael Bellman, med sånger som ursprungligen var snapsvisor och sånger för fester, men som sedan blev mer romantiska. Som Fjärils vingad syns på Haga. Under sin levnad var han lika populär som nutida popstjärnor. Bland svenska upplysningsförfattare hittas: Anna Maria Lenngren, Hedvig Charlotta Nordenflycht och Carl Michael Bellman
Arbetsuppgift, Lenngren - dikten Ändå något olyckligare
Arbetsuppgift Bellman - sången Gustafs skål
Arbetsuppgift, Nordenflycht - dikten Till ****
Romantiken 1700 - 1800-talet
Om upplysningen var förnuft, var romantiken känsla. Romantiken var en motreaktion mot upplysningens ideal av att allt skulle förklaras. Istället blev det viktigt med det som inte kan förklaras i ord, bara upplevas. Poesi blev viktigare än prosa, vilket märktes mer utomlands än i Sverige. Romantikens författare beskrev gärna det mystiska, märkliga, exotiska och skrämmande. Därför börjar författare att skriva skräcklitteratur, som Frankenstein och Dracula. Gothic horror är en genre som tar sin början inom romantiken, även om det inte märktes alls bland de svenska författarna. Romantiken togs till Sverige tack vare diktaren Thomas Thorild som 1785 hade skrivit versen Passionerna . Bland svenska författare under romantiken hittas den finske Johan Ludvig Runeberg med sitt epos Fänrik ståls sägner, Esaias Tegnér med Sveriges kanske första bestseller Frithiofs saga. Dessutom Erik Johan Stagnelius som främst var poet och skrev pjäser.
Arbetsuppgift, Runeberg - dikten Sven Dufva ur Fänrik Ståls sägner
Realismen 1800-talet
Realismen var en motkraft till den subjektiva romantiken. Inom realismen ska allt beskrivas så verkligt som möjligt. Det ska vara objektivt, gärna vetenskapligt. Författarna beskrev miljöer som läsarna kände igen sig och och problem som också läsarna hade i det verkliga livet. Utan försköningar. Slum och misär beskrevs så otäck som den var. Syftet var ofta politiskt. Bland realismens svenska författare hittar vi Fredrika Bremer, Emilie Flygare-Carlén, Carl Jonas Love Almqvist och Erik Gustaf Geijer. Framför allt Almqvists Det går an där han förespråkar att ett par kan leva tillsammans utan att vara gifta, skapade stor uppståndelse.
Arbetsuppgift, CJL Almqvist - textutdrag ur romanen Det går an.
Modernismen 1900-talets början - framåt
Vad är modernism? Det är en protest mot allt som varit. Ofta utgår man från någon av olika -ismer som blir vanliga under 1900-talet: Dadaism som vill få oss att se att allting kan vara något annat. Behaviorism som bygger på att vi alla kan lockas att bete oss på ett speciellt sätt under visa förutsättningar, Expressionism som betonar att det är det vi har inom oss som ska ut och det behöver inte vara verklighetstroget. Futurism som betonar att det är styrka och krig som bryter ner gamla mönster och bygger upp nya, därför är det bra, Det finns fler -ismer än dessa. Det modernismen inte är, är som romantiken. Snarare är modernismen mer lik upplysningen, med människan i centrum och en vilja att lära ut något till andra människor.
Det finns många svenska författare under modernismen, som t.ex. Pär Lagerkvist med sin roman Dvärgen, som är ond och speglar den ledarroll många länder hade 1944. Bland modernismens svenska poeter hittar vi Både Karin Boye och Edith Södergran.

Samma författare kan finnas inom flera -ismer. Edith Södergran hade t.e.x. en futuristisk period även om hon oftast betraktas som expressionist.

I början av 1900-talet publiceras även en annan grupp som kallas arbetarförfattarna. De hade ofta ingen högre utbildning men beskrev den värld de växte upp i och fattigdomen bland både bönder och statare. Bland de mest kända var: Ivar Lo-Johansson, Moa Martinson, Eyvind Johnson, Jan Fridegård och Vilhelm Moberg. Precis som det fanns författare med arbetarbakgrund fanns det poeter med arbetarbakgrund, som Dan Andersson och Nils Ferlin.

Textutdrag ur böcker och noveller
Arbetsuppgift, Vilhelm Moberg - textutdrag ur romanen Raskens.
Arbetsuppgift, August Strindberg - arbetsblad till novellen Ett halvt ark papper.
Arbetsuppgift, Hjalmar Söderberg - arbetsblad till novellen Pälsen'.
Lyrik
Arbetsuppgift, Gustaf Fröding - dikten Mordet i Vindfallsängen
Arbetsuppgift, Edith Södergran - dikten Dagen svalnar...
Arbetsuppgift, Karin Boye - dikten I rörelse

När det gäller postmodernismen, 1945 och framåt, är Stig Larsson en bra representant för de postmodernistiska författarna med romanen Autisterna.