Åtgärder

Jordens inre

Från Skolbok

Man tror att jorden bildades för ungefär 4.5 miljarder år sedan. Till en början var hela planeten en enda stor, glödande klump, men allteftersom tiden gick svalnade planeten och ytan blev fast. Det här är en process som man tror pågår än idag och jorden kallnar långsamt mer och mer, även om det tar många miljarder år innan den blivit kall tvärsigenom.


Om du ser på bilden ser du att jordens inre består av flera olika lager.


573px-Jordens_inre_med_siffror.jpg


Jorden i genomskärning, ej i skala


1: Innerst i jordens mitt finns en fast kärna som forskarna tror består av järn och andra tunga metaller. Den håller drygt 6000 grader Celsius och har den temperaturen på grund av radioaktiva processer.

2: Yttre kärnan har en lägre temperatur. Drygt hälften. Inre och yttre kärnan är ungefär lika stora som planeten Mars tillsammans.

3-4: Mellan jordskorpan och kärnan finns manteln som består av magma, flytande sten. Inuti det här lagret finns strömmar som driver den smälta stenen uppåt. Där smälter magman mantelns nedersta lager, pressas upp i manteln innan den kyls och sjunker neråt igen. Man tror att det är den här rörelsen i manteln och kärnans yttersta lager som gör att kontinenter och världsdelar rör på sig uppe vid jordytan.

Ibland delar man upp manteln i två delar, inre (3) och yttre (4) manteln med en övergångszon mellan dem. Temperaturen är 500-900 grader längst upp i manteln men över 3-4000 grader i botten av manteln.

6: Den yttersta delen kallas för jordskorpan. Det är den fasta yta som vi kan gå på. Den är bara 5-7 mil tjock, tunnare under haven och tjockare under land.


Litosfären är ett namn man ibland använder för jordskorpan och mantelns övre lager tillsammans, 5 och 6 på bilden.

Astenosfären används ibland för den del av manteln som är halvflytande, alldeles under litosfären. På bilden motsvarar astenosfären ungefär övergångszonen, 5 på bilden. Litosfären "flyter" i praktiken på astenosfären.


Hur går det till i detalj när plattorna rör sig?

640px-Models_of_mantle_dynamics.jpg

De svarta pilarna som rör sig i ett fyrkantsmönster visar hur rörelsen går från kärnans ytterkant genom manteln. Bilden är tyvärr på engelska men det är förhoppningsvis inte så svårt att förstå den ändå. Manteln är plastisk, alltså inte fast och inte heller flytande. Det gör att vågor kan röra sig genom mantelns nedere- och mellandel, långsamt. Världsdelarna är en del av litosfären som flyter på astenosfären / transitionszonen. När vågorna trycker på astenosfären drivs värdsdelarna och kontinenterna framåt.

Varför är det hett i jordens inre?

Jorden var en gång en klump av smält sten, men om det varit enda orsaken till att jordens inre är hett borde jorden blivit en kall stenklump för länge sedan. Istället är det så att det finns en massa tunga, radioaktiva mineral i jordens inre och när de bryts ner skapas värme. Ungefär som inuti ett kärnkraftverk. Den värmen smälter berget och är den viktigaste anledningen till att jordens inre fortfarande består av smält sten.

Varför är kärnan och manteln fasta och inte flytande?

Längst in i jordens inre är trycket som störst. Allt berg och all sten i hela jorden trycks in mot mitten. Det trycket gör att den smälta stenen trycks ihop och blir hård. Principen är liknande i manteln, men manteln består av andra material med lägre smältpunkt och manteln blir fast men inte hård. Tänk dig att du håller en bit av kärnan i höger hand och en bit av manteln i vänster hand. När du trycker ihop händerna kommer biten av kärnan att kännas som en bit järnvägsräls medan mantelbiten känns som en kokt potatis.

Var kommer lavan i vulkanerna från?

800px-Igneous_structures.jpg

Lava är egentligen magma, smält sten. Man tror att den pressas upp från mantelns nederst, smälta lager upp till de övre där de bildar stora klumpar av smält sten inuti den ganska fasta manteln. Dessa klumpar kallas ”magmakammare”. När trycket ökar pressas magman upp i svaga delar av jordskorpan och upp till jordens yta. När magman slutligen rinner ut på jordytan kallas den för lava.


Ser du på bilden betyder siffror och bokstäver:

A: Magmakammare (kallas ibland batolit)

B: Sprickbildning med gamla, kalla magmafyllda sprickor

C: Laccolit / ytlig magmakammare med buktande yta

D: Pegmatit / gång med urlakade mineral

E: Horisontellt lavalager

F: Stratovulkan

1: Ny magma som trycker sig upp genom gamla gångar

2: Fast berg som lossnar från magmakammarens tak och smälter, helt eller delvis, i magman.

3: Kontaktsmälta där magman vilar mot äldre, fast berggrund.

4: Jordytan reser sig då laccoliter bildas strax under markytan.

Källor

http://en.wikipedia.org/wiki/Earth

http://en.wikipedia.org/wiki/Mantle_convection

http://en.wikipedia.org/wiki/Magma_chamber


Alla bilder från Wikimedia Commons


Åter till geografibokens register