Åtgärder

Istiden

Från Skolbok

Mammutar

Istider kommer och går, de har funnits en stor del av jordens historia och kommer troligen att fortsätt att finnas gång på gång i framtiden. Hur många har vi haft? Det är svårt att säga eftersom en istids glaciärer vanligtvis raderar ut spåren efter tidigare istider.


När började senaste istiden?

Det vi vet är att den senaste istiden började för drygt 120 000 år sedan. Händelser ute i rymden gjorde att mer och mer snö och is låg kvar på våren. Solljuset reflekterades från den vita ytan och temperaturen på jorden sänktes ytterligare tills det ett år blev två vintrar i rad utan en sommar däremellan. Hur lång tid tog den nedkylningen? Det kanske tog 100 år, eller 1000 år men det tog med största säkerhet minst 30 år. Men det är egentligen inte särskilt lång tid för en människa.

800px-Ice_age_climate.png

Temperaturförändring i forntiden och i framtiden.

När slutade senaste istiden?

Istiden varade tills för ungefär 10 000 år sedan då hade händelser ute i rymden återigen fått temperaturen på jorden att öka så att isarna försvann med bara några rester kvar överst på de högsta bergstopparna.


Var det alltid kallt?

Tro det eller ej, men flera perioder under den senaste istiden hade vi lika varmt som vi har nu innan isen återigen växte och vissa forskare är inte helt säkra på att den senaste istiden faktiskt är över ännu, det kanske bara är ett stopp på några tusen år innan glaciärerna börjar växa igen, precis som de gjort så många gånger förut.


Hur tjock var isen?

Glaciärisen var tjock, man tror att den var långt över tre kilometer tjock där den var som tjockast i Sverige och nästan fyra kilometer tjock i Nordamerika där glaciärerna var som störst på jorden, men man vet inte säkert. Det är inte omöjligt att den var ändå tjockare. Nu är det lätt att tro att isen täckte hela norra halvklotet, men så var det inte. Isen växte ut från bergskedjorna och i områden utan berg, som i Sibirien eller norra Alaska och norra Kanada, var det väldigt torrt och kallt, men det fanns ingen is där. Inte heller var Danmarks västkust någonsin täckt av is under istiden.

Var kom vattnet till isarna från?

Den is som fanns i istidens enorma glaciärer kom från haven. Det var regn och snö som landade på glaciärerna och blev en del av isen. Det innebar två saker, dels sjönk havsnivån 70 - 120 meter jämfört med dagens havsnivå, dels blev världshaven saltare eftersom det bara var vattnet, inte saltet, från haven som landade på isarna.

Beringia land bridge-noaagov.gif

När havsnivån sjönk under några tusen år kunde man gå torrskodd mellan Asien och Nordamerika.

Vad hände med marken under isen?

Isen var så tung att den tryckte ner jordskorpan ungefär som man kan trycka ihop en dåligt pumpad fotboll. På vissa ställen trycktes ytan ner så mycket som 1200 meter ner i jordskorpan. När isarna sedan smälte reste sig ytan långsamt, långsamt. I norra Sverige stiger markytan fortfarande som mest ungefär 1 cm / år efter issmältningen.

Isostasy.jpg Scandinavia land uplift according De Geer 1888.svg Vaasa Post glacial rebound marks.JPG

Bild som visar ungefär hur mycket marken stigit uppåt sedan istiden, bredvid - markeringar i Vasa i Finland som visar hur strandlinjen förskjutits under århundradena.

Hur långt sträckte sig isen?

Inlandsisens utbredning; röd linje visar den senaste istidens utbredning. Northern icesheet hg.png

Teckningar som visar inlandsisens största utbredning

I Europa bredde isen ut sig ända ner till där Berlin ligger i nutid. I princip hela Storbritannien var täckt med is. I Nordamerika var i princip hela Kanada täckt med is. De stora sjöarna i USA, Östersjön, Finska viken, Ladoga och Onega är samtliga spår av istiden. De är rester av gigantiska smältvattensjöar som bildades i slutet av istiden när glaciärerna smälte.

Fanns det inga glaciärer på södra halvklotet?

Jo, och det finns det fortfarande, fast främst uppe i Anderna och på Nya Zeeland. Isen på Antarktis var faktiskt inte mycket större då än nu. Orsaken till detta är att södra halvklotet har så mycket mer hav jämfört med norra halvklotet, och hav håller temperaturen uppe så att is har svårare att bildas.

Hur var klimatet på istiden?

Det kallare klimatet gjorde att klimatzonerna trycktes söderut. Tundra, som bara finns i nordligaste Europa och Asien nu, täckte stora delar av Europa. Luft blev kall och torr över inlandsisen och ”föll” ner över kanten för att ”rinna” ut över landskapet runtomkring. Det gjorde att det var extremt torrt och kallt i inlandsisens närhet. Sand och stoff som smälte fram ur isarna drogs med vindarna och seglade långt bort. Dessa dammkullar bildade sedan lättbearbetad mark som kallas ”lössjordar” och som är jättebra att odla i. Där Saharaöknen ligger nu var det savann med gräs och skogar där det gick antiloper, giraffer och andra liknande djur. Regn som föll under istiden finns kvar lagrat i sandsten och är det vatten som ibland kan sippra fram mitt inne i öknen och bilda oaser. Det fanns knappt någon regnskog på jorden och övriga klimatzoner var extremt smala så att de gick in i varandra.

Lgm ccsm4 temperature july.png Lgm ccsm4 temperature january.png

Medeltemperaturen mitt i sommaren och mitt i vintern under istiden

Hur kunde Atlanten vara istäckt om Golfströmmen rann fram med varmt vatten där?

Under istiden ändrade Golfströmmen lopp och svängde av söder om Storbritannien istället när vattnet i Nordatlanten kyldes ner. När temperaturen gick upp igen återkom Golfströmmen och Nordatlanten fylldes med isberg som täckte havsbottnen från Nordamerika till Europa med sten och morän när de smälte.

240px-Broken-image-389560.svg.png

Bilden visar hur Agassiz-sjön som bildades av smältvatten fick sitt utlopp i Atlanten istället för Karibiska havet.

Sista gången Golfströmmen ändrade riktning var under det som kallas för ”Yngre Dryas” för 12 800 till 11 700 år sedan. Smältvatten från Nordamerikas glaciärer slutade rinna ut längs Mississippis flodfåra. Istället bildades en enorm sjö av iskallt smältvatten som täckte stora delar av Nordamerika. När trycket längs stränderna blev tillräckligt stort rann allt detta kallvatten ut längs Hudsonfloden istället och rann ut i Nordatlanten. Detta gjorde att avsmältningen av isarna stannade upp för flera årtionden. Man kan se det på de ändmoräner som sträcker sig från Västkusten ända bort till Finland, en ändmorän som bildades när inlandsisen låg stilla så lång tid.

Källor

Physical Geography, sixth edition, Tom L. McKnight. 1984 ISBN: 0-13-950445-1


Bildkällor

Samtliga bilder från Wikimedia Commons utom:


Åter till geografibokens register