Åtgärder

I rörelse, Karin Boye - dikttolkning

Från Skolbok


Läs dikten "I rörelse" och besvara frågorna under texten.

300px


I rörelse


Av Karin Boye

Den mätta dagen, den är aldrig störst.
Den bästa dagen är en dag av törst.

Nog finns det mål och mening i vår färd -
men det är vägen, som är mödan värd.

Det bästa målet är en nattlång rast,
där elden tänds och brödet bryts i hast.

På ställen, där man sover blott en gång,
blir sömnen trygg och drömmen full av sång.

Bryt upp, bryt upp! Den nya dagen gryr.
Oändligt är vårt stora äventyr.


Källa: http://www.karinboye.se/verk/dikter/dikter/i-rorelse.shtml1: Ta reda på vad orden i texten betyder innan du läser texten så förstår du den bättre. Använd: svenska.se, ordbok, Wikipedia eller Wiktionary.

Möda =

Nattlång =

Blott =

Oändlig =

Bryt upp =

Äventyr =


2; Att läsa på raderna innebär att söka information som finns tydligt angiven i texten:

A: Vad är den bästa dagen?

B: Vad är meningen med färden?

C: Hur är det bästa målet?

D: Var sover man tryggt?

E: Vad skall man göra vid gryningen?


3: Att läsa mellan raderna innebär att man söker fram information som man förstår av textens sammanhang.

A: Vad är det för "färd" dikten handlar om? = Färden kan vara rent fysisk, att resa ill en ny plats. Det kan också vara livet. Eller så är det att man gör någonting man aldrig gjort tidigare,

B: Vad menar hon med att "bryta upp vid den nya dagen"? = Att samla ihop det man tycker är viktigt och förbereda sig på att gå vidare mot det okända.


4: Att läsa bortom raderna innebär att man kopplar ihop den kunskap man har sedan tidigare för att förstå sammanhanget i en text

A: Dikten kan handla om en riktig resa, men den kan också handla om andra sorters resor. Vad kan textraderna ha för betydelse då?


5: Öppna frågor saknar ett rätt svar, man kan bara diskutera kring dem.

A: Karin Boye kom ut som lesbisk vid 32 års ålder, då var hon gift med en man. Dikten är skriven 1927, fem år tidigare, innan hon gifte sig. Kan man ana någon koppling till detta i dikten?


1: Ta reda på vad orden i texten betyder innan du läser texten så förstår du den bättre. Använd: svenska.se, ordbok, Wikipedia eller Wiktionary. Möda = Samma som slit och påfrestning. Den långa resan är värd allt slit och alla påfrestningar

Nattlång = hela natten, från skymning till gryning

Blott = enbart , endast eller bara

Oändlig = utan slut

Bryt upp = att börja på någonting nytt. Att packa ihop sina saker och förbereda sig på att ge sig i väg

Äventyr = en spännande upplevelse, någonting utöver det vanliga


2; Att läsa på raderna innebär att söka information som finns tydligt angiven i texten:

A: Vad är den bästa dagen? = En dag av törst. När man strävar efter någonting som är svårt att uppnå.

B: Vad är meningen med färden? = Vägen, det som händer i livet på vägen mot målet.

C: Hur är det bästa målet? = En nattlång rast, när man får vila ut och samla kraft efter mycket möda

D: Var sover man tryggt? = På ställen där man bara sover en enda gång, ställen där det inte blir en vana att stanna

E: Vad skall man göra vid gryningen? = Packa ihop sina saker och förbereda sig för nästa del av resan.


3: Att läsa mellan raderna innebär att man söker fram information som man förstår av textens sammanhang.

A: Vad är det för "färd" dikten handlar om? = Färden kan vara rent fysisk, att resa ill en ny plats. Det kan också vara livet. Eller så är det att man gör någonting man aldrig gjort tidigare,

B: Vad menar hon med att "bryta upp vid den nya dagen"? = Att samla ihop det man tycker är viktigt och förbereda sig på att gå vidare mot det okända. Att lämna det som varit bakom sig och göra något bättre av dagen som kommer.


4: Att läsa bortom raderna innebär att man kopplar ihop den kunskap man har sedan tidigare för att förstå sammanhanget i en text

A: Dikten kan handla om en riktig resa, men den kan också handla om andra sorters resor. Vad kan textraderna ha för betydelse då? = Det kan vara en inre resa, att man ändrar sin personlighet eller livsstil på ett helt nytt sätt, eller så handlar det om livet.


5: Öppna frågor saknar ett rätt svar, man kan bara diskutera kring dem. En variant kan vara: att det inte är lätt att "komma ut"i ett samhälle där homosexualitet är förbjudet, till och med straffbart. Men det kan vara värt mödan och därför kan det vara dags att packa ihop och resa vidare i livet . Från ett kärlekslöst äktenskap där varje dag är den andra lik, mot ett nytt mål.

Åter till registret för läsförståelsetexter