Åtgärder

Hinduism Hinduismens syn på liv och död

Från Skolbok

Hinduer kallar inte sin religion hinduism utan kallar den istället för dharma. Det betyder läran eller lagen om allt. Den finns inte beskriven i de äldsta skrifterna. I Upanishaderna beskriv det hur Manu, den lagstiftande härskaren, gav "lagen" till sina barn och barnbarn. Lagen beskriver grunden för religionen. Den innehåller, bland mycket annat, sex olika begrepp: Brahman, atman, karma, samsara, reinkarnation och moksha.


Brahma eller Brahman?

Brahman

Brahma, skaparguden. Inte samma sak som Brahman, världssjälen

Allt börjar och slutar med Brahman. Det är en kraft som finns i allt. Alla gudar är egentligen inget annat än Brahman i olika former som var och en beskriver en särskild del, en aspekt, av Brahman. Brahman är inte samma sak som Brahma, skaparguden.


Atman

Ekollon ek

Ekollon och ek

Allt levande innehåller en del av Brahman inom sig. Den kallas för atman. Den kan också beskrivas som en livsgnista eller själ. Skillnaden mot t.ex. kristendomen är att kristna anser att enbart människor har en själ, medan hinduer anser att allt levande innehåller atman. Det är t.ex. atman som gör att ett litet ekollon kan växa upp till en enorm ek.

Karma

Bad i ganges - tar bort dålig karma

Bad i Ganges - tar bort dålig karma

Karma är det man får med sig när man gjort något ont eller något gott. Den kan jämföras med en ryggsäck. När man föds är den tom. För varje dålig sak man säger eller gör fylls ryggsäcken med en sten och blir därför bara tyngre och tyngre att bära ju mer dålig karma man får. Om man däremot gör något gott försvinner en sten ur ryggsäcken och den blir lättare att bära. När man sedan dör är det karman som avgör vad man återföds till. Det är alltså karman i ditt tidigare liv som avgör hur ditt liv är nu, och den karma du drar på dig i det här livet som avgör hur din tillvaro kommer att bli i ditt nästa liv.

Ett sätt att bli av med all dålig karma är att bada i den heliga floden Ganges. Den renar människan så att bara den bra karman finns kvar.

Karmalagen

Vi väst talar ibland om "karmalagen". Då menar vi att om man gör något gott får man tillbaka det goda, liksom om man gör något elakt kommer det elaka tillbaka. Detta är inget som hör till hinduismen. Karma, enligt hinduismen, påverkar bara nästa liv. Karma påverkar inte det liv vi lever nu.

Karmalagen, enligt oss i Västvärlden


Samsara

240px-Broken-image-389560.svg.png

Samsara, kretsloppet mellan liv och död

Samsara är kretsloppet med liv och död. Man föds - man lever - man dör och blir en del av Brahman - man återföds - osv. Det är den karma man dragit på sig under tiden man levt som avgör vad man återföds till.


Reinkaration

Barnarbetare

Barnarbetare - dålig karma i tidigare liv

Ett fint namn för återfödelse. När man dör bränns kroppen för att släppa ut atman till Brahman. Kroppen är bara "kläder" för atman och betydelselös. Atman går in i Brahman för att sedan skickas ner i en ny kropp för återfödelse. Det är alltså samma atman som går runt, runt. Det är bara kropparna som ändras. Människors handlingar bestämmer vad de reinkarneras - återföds, till. Djur skiljer sig från människor genom att de inte har fri vilja. De kan därför inte hållas ansvariga för det de gör utan flyttas automatiskt uppåt genom återfödelsen.

Likbränning

Likbränning


Moksha

En hindu vill egentligen inte återfödas. Istället strävar hinduer efter att slippa återfödas. De vill att atman stannar i världssjälen Brahman för evigt. Det kallas att uppnå moksha.

Det finns flera olika vägar till moksha

Det finns flera olika vägar till moksha


Vilka är då vägarna till moksha - till att bli ett med brahman och slippa återfödas?

Handlingens väg — karma yoga

320px-Man_at_work_in_India_1.JPG

Man tvättar ko

Det tillräckligt för den vanlige hindu att följa sin dharma, att göra de plikter som den gruppen eller kasten har. Är man hindu gäller grundreglerna:

  • att inte skada eller döda några levande varelser.
  • att visa kärlek mot hela skapelsen.

Många hinduer är vegetarianer eftersom de ser kött som något orent och de inte vill att djur skall lida för att man ska få mat på tallriken.

Det är också viktigt att utföra de olika reningsritualerna för den egna gruppen och be och offra till gudarna. Detta räcker för att den troende hindun skall återfödas till ett bättre liv i en högre kast i sitt nästa liv och på det viset nå närmare moksha — befrielsen.

Kunskapens väg - jnana yoga

Läsande yogi

Läsande yogi

Kunskapens väg kräver långvariga studier av de heliga skrifterna. Vedaböckerna, Upanishaderna osv. Genom att diskutera med andliga ledare, gurus, kan man efter en en lång tid få kunskaper som leder till att förstå världen på rätt sätt. Den insikten ger befrielse från återfödelse och det ger i sin tur förening med brahman. Bara några få av de allra visaste och mest lärda kan vandra den här vägen.


Hängivenhetens väg — bhakti yoga

Sjungande krishna

Många hinduer vill känna en känslomässig kontakt med allt det som är gudomligt i livet. De väljer helst bhakti — hängivenhetens väg. Då väljer de ut en speciell gud, oftast Vishnu, Shiva eller Krishna. De dyrkar guden i hemmet och i tempel genom lovsånger till guden ära. Genom att säga gudens namn om och om igen i sångerna visar man sin kärlek och hoppas att guden ska upptäcka den hängivne dyrkaren, ta honom eller henne till sig och låt honom eller henne få uppleva moksha - att bli en del av brahman.

Hare Krishna dansar, Washington USA


Yoga

Yoga

Yoga-ställning

Det finns flera olika metoder att träna kroppen, bl.a. genom olika kroppsställningar, så att sinnena koncentreras till en enda punkt i människans inre där det gudomliga i varje levande varelse finns gömt. Målet är att frigöra detta innersta väsen för att sedan bli ett med brahman. Det tar lång tid att lära sig, men den som helt och hållet behärskar yoga-tekniken kan få uppleva denna förening.

Exempel på yogaställningar


Källor

SO Direkt Religion 3, Bonnier 1998 ISBN: 91-622-2024-1

http://www.vux-gotland.se/religion/hinduism.htm


Bildkällor

Alla bilder från Wikimedia Commons

Åter till religionsbokens register,