Åtgärder

Gustav Wasa, Befrielsekriget

Från Skolbok

GustavVasasint%C3%A5g.jpg

Gustav Wasas intåg i Stockholm 1523, tavla av Carl Larsson


Gustav Wasa hade inte mycket makt när han började sitt stora arbete med att befria Sverige. Sexton raska drängar var hans livvakter och ett par hundra unga män kallade sig hans fotsoldater. Men snart ökade hans styrka.

Dalkarlarna, alla vana vid att hantera vapen, samlade sig runt honom. Men de var ett oroligt och självständigt folk. Ovant vid disciplin och ordning. Det första nederlaget eller den första segern skulle ha ett viktigt inflytande på dem.

Gustav visste hur han skulle väcka deras stridsvilja och använda sig av deras tapperhet, och lyckades övertalade dem att följa honom i strid trots alla svårigheter.

Först intog han Falun. Från kronobodarna i staden tog han sidentyg till sina första fanor, och tog dessutom det danska köpmansgodset tillsammans med kronans insamlade skatter, så att han kunde dela ut litet pengar till sitt folk. Efter denna framgång begav han sig till Gästrikland, för att också få med sig de invånarna för sin sak. Under tiden han var borta utnämndes Peder Svensson af Widerboda, en myndig bergsman, till hövitsman för folket.


Första segern

På återvägen från Gästrikland, där Gustav blev väl mottagen, möttes han av rykten om att hans här besegrats vid Brunbäcks färja. Detta rykte var inte sant. Däremot ryckte en dansk här ledd av ärkebiskop Trolle, biskop Jöns Bäldenacke och åtskilliga andra av tyrannens vänner, fram mot Brunbäcks färja, där Dalälven utgjorde gräns mellan Västmanland och Dalarna.

Från andra sidan sköt dalkarlarna sina pilar tvärs över älven, så att danskarna måste hålla sig på avstånd. Då frågade Bäldenacke hur mycket folk man kunde samla ihop i en landsända som Dalarna.

"Drygt tjugo tusen man", var svaret.

"Men var lever och bor alla dessa?"

"De är inte kräsna. De nöjer sig med vatten att dricka och om maten börjar ta slut äter de bröd bakat på bark."

Då utbrast Bäldenacke: "Folk som äter träd och dricker vatten kan inte besegras. Kom, låt oss bege oss härifrån." Men Peder Svensson hade redan tagit sig över älven med hjälp av en annan färja. Innan danskarna förvarnats anföll han dem och vann en storslagen seger över dem och tvingade de överlevande att fly i all hast.


Nästa seger

När Gustav hörde talas om sin första stora seger förberedde han sig för ännu en. Han lärde folk att smida bättre pilar och skaffa sig längre spjut. Därefter tågade han mot Västerås, där han vann sin andra stora seger.

Ryktet om hur segerrik han var spred sig och folk från alla rikets hörn började strömma in till hans hjälp. Hären blev så stor att Gustav kunde dela den i två så att fler fogdeborgar kunde anfallas.

Bland hans överstar kan särskilt nämnas Arvid Westgöte, Lars Olsson och Lars Eriksson.


Gustav möter Trolle i strid

När Gustav kom fram till Uppsala intog han staden och skickade ett brev till ärkebiskopen Trolle, där han vördnadsfullt bad honom att tänka över vad som var bäst för riket. Trolle, som befann sig i Stockholm när han fick brevet, skyndade sig att överrumpla honom med sin egen relativt stora här.

Gustav hade ingen krigslycka och lyckades med nöd och näppe komma undan levande, tillsammans med en handfull soldater och några ryttare. När han återigen blev upphunnen av Trolles folk blev han omkullriden av en finsk adelsman vid ett vadställe. Gustavs häst störtade omkull i vattnet och han själv skulle ha dödats där om inte hans tappra tjänare hade gått till så häftigt motangrepp att fienden tvingades fly.

Men Gustav samlade ihop en ny här och tågade tillbaka mot Stockholm. Denna gång sände han Lars Olsson i förväg för att hitta ärkebiskopen. Man hann upp ärkebiskopen och hans folk och Lars kastade ett spjut efter den flyende prästmannen. Trolle hade sådan tur att han duckade precis när spjutet flög mot honom och på det viset undkom han alla skador.


Belägringen av Stockholm

240px-Broken-image-389560.svg.png

Slottet Tre kronor i Stockholm som det antagligen såg ut då


Några dagar senare anlände Gustav till Stockholm, och belägringen av staden började. För en här av bönder, utan artilleri och skickliga officerare, var det naturligtvis svårt att inta en väl befästad stad, men Gustavs företag var ett verk av stort tålamod och stor klokhet. Han måste själv ordna med allting, och ändå sviktade aldrig hans mod, tröttnade aldrig hans krafter. "Den tiden," heter det i krönikorna, "hade herr Gustav inte mycket ro eller goda dagar, då hans folk fanns i så många läger och vid så många belägringar; eftersom han kände stor omsorg, fruktan och oro för dem alla, hur de skulle klara sig i kriget, att de inte skulle bli överraskade, bekymrade det honom, att det var så litet på kistbottnen och av den anledningen sorgligt att svara, när folket ropade på lön och ersättning."

År 1521 sammankallade Gustav en herredag i Vadstena. Där bekräftades offentligen hans riksföreståndareval den 24 augusti.

Kriget fortsatte ändå, tills Kristian II förlorade kronan även i Danmark. Tyrannen flydde nämligen med sin Sigbrit och övriga hantlangare från Köpenhamn 1523.

På en riksdag i Strängnäs den 7 juni samma år valdes Gustav Eriksson till Sveriges kung, och kort därefter, själva midsommardagen, gav Stockholm upp.

Det är till minne av när Gustav Wasa valdes till kung år 1523 som vi firar vår nationaldag.


Intåget i Stockholm

240px-Broken-image-389560.svg.png

Gustav Wasa rider in i Stockholm


Gustav höll sitt intåg i staden på en präktigt smyckad häst den 6 juni 1523. Han åtföljdes av unga hovmän i dyrbara och glänsande rustningar. Allmänheten hälsade honom med höga glädjerop.

Omgiven av folkmängden tågade han fram till Storkyrkan, där han föll på knä framför altaret och tackade försynen för framgången av sitt fälttåg.

Därifrån begav han sig till slottet, som han lämnat som ädling då han bortfördes i fångenskap. Nu, efter fem äventyrliga år och stora bedrifter, återsåg han slottet som kung över Sverige.

240px-Broken-image-389560.svg.png


Källa

Lärobok i fäderneslandets historia av Gustaf Henrik Mellin. Stockholm 1845.


Bildkällor

Wikimedia commons

Åter till historiebokens register,