Åtgärder

Gustav IV och Napoleon

Från Skolbok

Mortar at Suomenlinna 20170718.jpg

Mörsare på Sveaborg. Nutid


Vad hände när Gustav IV var kung över Sverige?

Gustav III fick bara ett enda barn som uppnådde vuxen ålder, men det var en son och det var en tronarvinge. Även han fick namnet Gustav. Han kunde kanske ha blivit en bra kung, men han hade så mycket mot sig att han egentligen inte hade någon chans.

Gustav IV

Gustav IV


Hur började det?

Redan början var pinsam. Gustav III och hans fru Sofa Magdalena av Danmark fick aldrig några barn, trots att de varit gifta flera år. Det visade sig att ingen undervisat vare sig kungen eller drottningen om hur man gör för att göra barn. Lyckligtvis kunde hovstallmästaren Adolf Fredrik Munck följa med in i sängkammaren och visa handgripligt hur det gick till. Något som samtidigt gjorde att det gick rykten under lång tid att det inte var kungen, utan Munck, som var far till kronprinsen. Sonen var dock så lik sin pappa kungen när han växte upp att ryktena dog ut.

Munck visar kungaparet hur det går till att göra barn

Munck visar kungaparet hur det går till att göra barn


Hur var Gustavs barndom

Gustav vid sju års ålder 1785

Gustav vid sju års ålder 1785

Gustav var efterlängtad. Sveriges folk hade väntat tolv år sedan bröllopet på en tronföljare. Han föddes vintern 1778. Kungen ville inte ha en vek son, så redan från unga år lät han sin livmedikus Nils Dalberg sköta sonens fysiska fostran. Spädbarnet gnuggades med isbitar, fick ligga i kallt vatten och sattes i kyla och drag för att härdas. "...kroppen skulle icke hållas varm med kläder, den skulle endast för anständighetens skuld skylas'”, skrev överste Gustafsson själv i sin dagbok.

Från drygt tre års ålder fick Gustav en ny lärare när hovets predikant tog över uppfostran. Det viktigaste i ett barns uppfostran var allvar och fasthet, ansåg predikanten. Det fanns ingen tid för sagor och lekar eller annat som var roligt eller fantasifullt. Bara ibland fick kronprinsen träffa andra barn, men det hörde till undantagen.


Vad hände med Gustav när kungen mördades?

Gustav III maskeradkostym

Gustav III maskeradkostym

1792 mördades Gustav III under en maskerad på operan i Stockholm. Sonen var bara 14 år när han ärvde ett rike som sträckte sig från Kemi lappmark i norr till Pommern i söder, från Skagerraks stränder i väster till Karelens skogar i öster. De första fyra åren härskade han inte ensam över Sverige,utan under en förmyndare. 1796 blev han myndig och tog över ansvaret för riket själv.

Det var en tid som påverkades av den franska revolutionen. "Skräcken" hade nyligen avslutats i Frankrike genom halshuggningen av Robespierre. Året innan hade Nationalförsamlingen begränsat rösträtten i Frankrike, vilket gjort Nationalförsamlingen impopulär men släppt fram en duglig artilleriofficer vid namn Napoleon som ansvarade för att skjuta bort demonstranterna på Paris gator med hjälp av kanoner laddad med druvhagel.

Gustav IV hade ärvt pappans hat mot revolutionen och Nationalförsamlingen. Det var fel av ett folk att döda sin egen kung, utvald av Gud. Över huvud taget tyckte kungen att utrikespolitik var intressant, men brydde sig inte särskilt mycket om inrikespolitik. Den fick skötas av olika ämbetsmän ch rådgivare utanför kungens kontroll.


Hade kungen en fru?

Fredrika av Baden Drottninglandet

Fredrika av Baden och Drottninglandet

Kungen gifte sig 1797 med Fredrika Dorotea Vilhelmina av Baden. Hon beskrevs som både vacker och barnslig. Med henne fick han flera barn. Även om varken Fredrika eller barnen spelat någon större roll i svensk historia, blev socknarna: Fredrika, Dorotea och Vilhelmina namngivna efter drottningen. Denna del av södra Lappland går under den inofficiella benämningen Drottninglandet.


Vad gjorde egentligen kungen med sin utrikspolitik?

Sverige drabbades av svår missväxt både 1798 och 1799. 1799 var det år Napoleon tog makten i Frankrike och nu var det han som styrde och ställde i Europa. Det gjorde automatiskt Sverige till Frankrikes fiende, eftersom Gustav IV hatade allt som hade med revolutionen att göra, men vänligt inställt till Frankrikes värsta fiende Storbritannien. För att undvika svält i Sverige och Östra Sverige, senare Finland, var Gustav IV beroende av import av säd från andra länder. Något han var tvungen att betala med lånade pengar. Ett annat problem var brittiska krigsfartyg som kapade svenska handelsfartyg. För att skydda transporterna över Östersjön ingick kungen ett avtal med: Ryssland, Preussen och Danmark.

Engelska flottan seglade in i Köpenhamn och tvingade Danmark att skriva under engelska avtal istället. Strax efter mördades den ryske tsaren och den nya tsaren, Alexander I, bröt pakten och började samarbeta med Storbritannien istället.

Wismar, nutid. En gång var det svenskt

Wismar, nutid. En gång var det svenskt

För att få in pengar till riket pantsatte kungen staden "Wismar" i Nordtyskland som varit svensk ända sedan stormaktstiden. Summan han fick för staden täckte hälften av de lån han tagit. Kungen ville också ha betalt för de lastfartyg engelsmännen tagit, men inte förrän krig bröt ut mellan Frankrike och Storbritannien fick kungen ersättning, och det bara mot att han vägrade att bli en del av kontinentalblockaden. Napoleons sätt att stoppa all handel med de brittiska öarna.


Vad tyckte kungen om Napoleon?

När Napoleon utropade sig själv som kejsare 1804 blev Gustav IV väldigt upprörd. Alla förbindelser bröts med Frankrike, men stärktes med Storbritannien. Gustav vågade däremot inte gå med i ett krig mot Napoleon, än. Det var Sverige för fattigt och för dåligt rustat för.

1805 gick svenska kungen ihop med Englands kung, Rysslands tsar och Österrikes kung och förklarade krig mot Frankrike och Napoleon. Men när Preussens kejsare också kom med stannade planen upp. Gustav ville inte samarbeta med den som tidigare varit vän med Napoleon. När man väl slutit alla avtal hade man tappat initiativet. Ryssland och Österrike besegrades av Napoleon vid Austerlitz och Preussen drog sig ur samarbetet med löfte om markområden av Napoleon. Plötsligt fanns bara Sverige och England kvar...

Gustav IV:s totala inkompetens gjorde att han tvingades dra sig norrut mot Svenska Pommern samtidigt som Napoleons armé krossade allt motstånd i Norra Europa. En general Jean Baptiste Bernadotte tog 1000 svenska soldater tillfånga utanför Lübecks hamn när de försökte segla iväg med fartyg de tvingat till sig.

1807 satte sig Napoleon vid förhandlingsbordet på en flotte i floden Njemen vid Tilsit. Där skrevs Ryssland och Frankrike under ett fredsavtal som skulle orsaka Sverige stora problem. Man delade mer eller mindre upp Europa mellan sig. Napoleon fick göra vad han ville i väst och tsaren vad han ville i öst.

I väst gick det illa. Engelsmännen drog undan sina trupper från Svenska Pommern till Danmark och med en flotteskader tvingade de Danmark att välja sida: neutralitet eller Storbritannien. När Danmark valde fel besköts Köpenhamn med kanoner. Som straff tog engelsmännen den danska flottan i beslag, något som drev in Danmark i samarbete med Frankrike.

Engelska flottan beskjuter Köpenhamn 1807

Engelska flottan beskjuter Köpenhamn 1807


Vad gjorde tsar Alexander I?

The Finnish war map2.svg

Ryska truppers intåg i Östra Sverige (Finland)

Februari 1808 tågade ryska soldater in över gränsen till Östra Sverige. Det var inte helt överraskande men kungen hade i det längsta undvikit att reta tsaren och låtit bli att förstärka- och utrusta soldaterna. När han väl insåg att kriget skulle komma i vilket fall, var det för sent.

Sverige hade helt enkelt inte råd att slåss mot en stormakt. Det enda trumfkortet var Sveaborg, en fästning som byggts på öarna utanför Helsingfors. Den ansågs som en av världens starkaste fästingar. Men det hjälpte inte när Cronstedt, Sveaborgs kommendant, öppnade portarna och gav bort fästningen till Ryssland i maj samma år.

Suomenlinna.jpg

Sveaborg, eller Suomenlinna som fästningen numera heter. Nutid

Rysslands armé var för stark och även om svenskarna vann några slag drevs den svenska armén obönhörligt mot nordväst. Vid lucia tågade de sista svenska trupperna över Kemi älv. Östra Sverige var förlorat.

Disarming of the Finnish troops.jpg

Finska trupper lämnar över sina vapen till de segrande ryssarna, vid Kalix 1809,

Men det hjälpte inte. De ryska trupperna fortsatte förföljandet av svenska soldater, söderut längs Östersjökusten. Kungen krävde enorma skattehöjningar för att bekosta kriget och brydde sig inte om när hans rådgivare påpekade att de pengarna helt enkelt inte fanns i Sverige. Man började misstänka att kungen blivit galen.


Hur slutade Gustav IV sina dagar som kung?

Gustav IV arresteras

Gustav IV arresteras

Mars 1809 avsattes kungen och tvingades i landsflykt med sin familj. Gustav III:s bror, Karl XIII, insattes tillfälligt som kung, men han var gammal, barnlös och dement. I maj sammankallades den första riksdagen på nio år. Där beslutade man att kungen i framtiden skall regera tillsammans med riksdagen. Makten skall delas. Den nya regeringsformen undertecknades den 6:e juni och är en av två orsaker till att vi firar nationaldag det datumet varje år i Sverige.

Men ... bara för att vi fått en ny kung var kriget inte avslutat. Ryska trupper stod fortfarande på svensk mark.

1809 års regeringsform'


Hur slutade kriget mot Ryssland?

Kriget fortsatte. Ryska trupper tågade söderut medan de brände och plundrade de byar de erövrade.

I augusti landsattes en svensk trupp från fartyg vid byn Ratan norr om Umeå. De marscherade söderut mot Umeå och mötte ryssarna vid byn Sävar, Omkring 600 ryska och 400 svenska soldater fick sätta livet till under stridigheterna, den 19 augusti 1809. Det svenska befälet beslöt att fly mot Ratan, där den svenska flottan låg med nära 120 fartyg, Men redan nästa dag stod ett nytt slag där – slaget, eller träffningen som den också kallas, vid Ratan.

Det slutade oavgjort då ryssarna inte kunde förvara sig mot svenskarnas fartygskanoner samtidigt som svenskarna inte klarade att möta ryssarna i strid.

Ratan battle.jpg

Träffningen vid Ratan, 20 augusti 1809 var det sista slaget på svensk mark.

Den 17 september 1809 undertecknades fredsavtalet som innebar att Sverige förlorade Finland till Ryssland. Det var 1/3 av Sveriges yta som tappades. Tillsammans med en miljon invånare. Inkomsten från Finland i skatter var drygt 250 000 riksdaler per år. En ansenlig summa som Sverige nu måste få in på annat sätt.


Källor

Alla bilder från Wikimedia Commons utom:

1809 års regeringsform: riksarkivet.se/Media/Bilder/1809%20%C3%A5rs%20Regeringsform%20kopia.jpg


Texter

http://popularhistoria.se/artiklar/kungen-som-blev-en-foredetting-gustav-iv-adolf

http://www.hernbloms.se/kallor/eget/1800-1820/1800.htm

till

http://www.hernbloms.se/kallor/eget/1800-1820/1809.htm

https://sv.wikipedia.org/wiki/Fredrika_av_Baden

http://smvu.se/sv/1809-slaget-vid-savar/

http://smvu.se/sv/1809-traffningen-vid-ratan/