Åtgärder

Gustafs skål, Carl Michael Bellman - dikttolkning

Från Skolbok


GustavIII.jpg

Carl Michael Bellman (1740 - 1795) räknas som svensk upplysningsförfattare, även om han främst var vissångare. Hans texter handlar dessutom vanligtvis om fylleslag eller hyllningar till kungen. Något som ligger långt från upplysningens ideal.

Den här sången komponerades som hyllning till den nye monarken i samband med statskuppen 1772,

Läs texten och besvara frågorna.   Gustafs skål!

   Gustafs skål!
   Den bäste Kung, som Norden äger:
   Han ej tål,
   Att viktskåln ojämt väger. ;|;
   God och glad,
   Han Ilskans röst föraktar
   Samt avaktar
   Och betraktar
   Dårskap i sin grad. ;|;


   Sådan Kung
   Är värd att styra Sveriges öden:
   Rask och ung,
   Ej rådlös uti nöden. ;|;
   Wasa Ätt
   Har aldrig lärt att svika,
   Aldrig tvika,
   Men att fika
   Till att göra rätt. ;|;Källa: https://sv.wikisource.org/wiki/Gustafs_sk%C3%A5l

1: Ta reda på vad orden i texten betyder innan du läser texten så förstår du den bättre. Använd: ordbok, Wikipedia eller Wiktionary: https://sv.wiktionary.org/wiki/Wiktionary:Huvudsida.

viktskåln =

föraktar =

avaktar/avvaktar =

betraktar =

dårskap =

rådlös =

tvika =

fika =


2; Att läsa på raderna innebär att söka information som finns tydligt angiven i texten:

A: Var är Gustaf kung? =

B: Vad tål inte Gustaf? =

C: Hur gammal är Gustaf =

D: Vilken familj tillhör han enligt sången? =

E: Vad strävar han alltid efter? =


3: Att läsa mellan raderna innebär att man söker fram information som man förstår av textens sammanhang.

A: Vad betyder det att "Att viktskåln ojämt väger"? =

B: Vad betyder det att "Han Ilskans röst föraktar "? =

C: Hur gick det till när han blev enväldig kung? =


4: Att läsa bortom raderna innebär att man kopplar ihop den kunskap man har sedan tidigare för att förstå sammanhanget i en text

A: Vad menas med "betraktar dårskap i sin grad."? =

B: Varför liknas Gustaf med släkten Wasa och inte den släkt han egentligen tillhör (furstehuset Oldenburg)? =


5: Öppna frågor saknar ett rätt svar, man kan bara diskutera kring dem.

A. Detta blev snabbt en så populär sång att den för en tid sågs som nationalsång i Sverige. Vad är det i sången som gjorde den så populär? Lyssna gärna på melodin, det finns en länk på Wikipedia.

1: Ta reda på vad orden i texten betyder innan du läser texten så förstår du den bättre. Använd: ordbok, Wikipedia eller Wiktionary: https://sv.wiktionary.org/wiki/Wiktionary:Huvudsida.

viktskåln = viktskålen, hållarna på en balansvåg där man placerar vikter eller det som ska köpas

föraktar = anser att någon, eller något, är mindre värd än en själv

avaktar/avvaktar = invänta något

betraktar = tittar på, granskar

dårskap = oförnuftigt eller idiotiskt

rådlös = när man inte vet vad man ska göra

tvika = gammalt ord för tveka

fika = sträva efter, eller sukta efter, något


2; Att läsa på raderna innebär att söka information som finns tydligt angiven i texten:

A: Var är Gustaf kung? = I Norden (någonstans), I Sverige.

B: Vad tål inte Gustaf? = att viktskålen inte väger jämt.

C: Hur gammal är Gustaf = ung, ålder okänd. (egentligen 26 år)

D: Vilken familj tillhör han enligt sången? = Wasa.

E: Vad strävar han alltid efter? = att alltid göra rätt.


3: Att läsa mellan raderna innebär att man söker fram information som man förstår av textens sammanhang.

A: Vad betyder det att "Att viktskåln ojämt väger"? = att det finns orättvisor.

B: Vad betyder det att "Han Ilskans röst föraktar "? = han är alltid lugn.

C: C: Hur gick det till när han blev enväldig kung? = han gjorde uppror mot riksdagen, band en bit vitt tyg runt armen och fick med sig livgardet i statskuppen.


4: Att läsa bortom raderna innebär att man kopplar ihop den kunskap man har sedan tidigare för att förstå sammanhanget i en text

A: Vad menas med "betraktar dårskap i sin grad."? = att det han gör är oförnuftigt för någon i hans ställning / situation. Tolkningen är svår och det kan finnas andra, bättre tolkningar av just den här strofen.

B: Varför liknas Gustaf med släkten Wasa och inte den släkt han egentligen tillhör, furstehuset Oldenburg? = Det Gustaf Vasa och hans söner gjorde ansågs ärorikt i historieböckerna. Gustafs egen pappa vann inga krig och dog när han åt ihjäl sig på semlor.


5: Öppna frågor saknar ett rätt svar, man kan bara diskutera kring dem.


Åter till registret för läsförståelsetexter