Åtgärder

Gudars like, Sapho fragment 31 - dikttolkning

Från Skolbok

Ur filmen "Carol"

Sapho föddes ca. 620 f.vt. på ön Lesbos i Grekland, i en aristokratisk familj. Hon gifte sig aldrig. De flesta kvinnor från rika familjer gifte sig enligt deras stadsstats traditioner och seder. Sapphos rikedom gjorde henne inte immun mot förväntningarna från hennes familj och samhället. Troligtvis kunde hon leva som hon ville på grund av den stora uppskattning som kvinnor på Lesbos hade, tillsammans med Saphos egen unika personlighet.

Hon sägs ha drivit en skola för flickor från aristokratiska familjer från hela Grekland på ön Lesbos där de bland annat lärde sig skriva poesi och spela lyra. Hennes poesi blev vida känd under hennes livstid, även om ytterst få fragment av den bevarats till våra dagar. I flera av dikterna överöser hon unga kvinnor, eventuellt elever, med både kärlek och åtrå. Mest känd är fragment 31, där Sapho beskriver hur både avundsjuka och svartsjuka påverkar henne när hon ser en av de kvinnor hon älskar umgås med en man.

Sapho har gett namn till uttrycket sapfisk kärlek som är en omskrivning av lesbisk kärlek, liksom ön Lesbos gett namn till uttrycket "Lesbisk", dvs. kärlek mellan två kvinnor.


Läs Saphos text och besvara frågorna.


Gudars like (fragment 31)


Av Sapho (stavas även Sappho)

Gudars like tycks mig den mannen vara,
han som mitt emot dig kan sitta, han som
i din närhet njuter din kära stämmas
älskliga tonfall

och ditt ljuva, förtrollande skratt som alltid
i mitt bröst bragt hjärtat i häftig skälvning.
Ser jag blott dig skymta förbi mig flyktigt,
stockar sig rösten;

tungans makt är bruten och under huden
löper elden genast i fina flammor;
ögats blick blir skymd och det susar med ens
för mina öron.

Svetten rinner ned och en darrning griper
all min arma kropp. Jag blir mera färglöst
blek än ängens strå. Och det tycks som vore
döden mig nära.


Källa: https://lektionsbanken.se/lektioner/gudars-like-ala-2018-sapho/

1: Ta reda på vad orden i texten betyder innan du läser texten så förstår du den bättre. Använd: ordbok, Wikipedia eller Wiktionary: https://sv.wiktionary.org/wiki/Wiktionary:Huvudsida.

älsklig =
bragt =
stockar sig (rösten) =
arma (kropp) =


2; Att läsa på raderna innebär att söka information som finns tydligt angiven i texten:

A: Vad är mannen lik?

B: Vad får författarens hjärta att skälva?

C: Vad får hennes röst att stocka sig?

D: Hur färglös blir hon?

E: Hur mår hon på slutet?


3: Att läsa mellan raderna innebär att man söker fram information som man förstår av textens sammanhang.

A: På vilka sätt kan vi anta att Sapho är kär i flickan`?

B: På viket vis kan vi anta att hon är svartsjuk/avundsjuk?

C: Hon är olyckligt kär i flickan, men varför gör hon inget mot mannen för att sära på dem?


4: Att läsa bortom raderna innebär att man kopplar ihop den kunskap man har sedan tidigare för att förstå sammanhanget i en text

A: Varför skrev inte andra kvinnor om lesbisk kärlek? Vad var speciellt med Sapho?

B: Varför kritiserades inte Sapho för texter med så tydligt homosexuellt innehåll?


5: Öppna frågor saknar ett rätt svar, man kan bara diskutera kring dem.

A: Är det möjligt att hon egentligen inte var lesbisk, utan dikten bara är något hon skrivit för sina elever som exempel på hur kärleksdikter kan skrivas?

1: Ta reda på vad orden i texten betyder innan du läser texten så förstår du den bättre. Använd: ordbok, Wikipedia eller Wiktionary: https://sv.wiktionary.org/wiki/Wiktionary:Huvudsida.

älsklig = behaglig, njutningsfull
bragt = fört fram, drivit fram, fått att...
stockar sig (rösten) = stoppas, stannar upp
arma (kropp) = stackars


2; Att läsa på raderna innebär att söka information som finns tydligt angiven i texten:

A: Vad är mannen lik? = en gud.

B: Vad får författarens hjärta att skälva? = den andra flickans skratt.

C: Vad får hennes röst att stocka sig? = en skymt av den andra flickan.

D: Hur färglös blir hon? = mer färglös än ett (halm) strå på ängen.

E: Hur mår hon på slutet? = som om hon är på väg att dö.


3: Att läsa mellan raderna innebär att man söker fram information som man förstår av textens sammanhang.

A: På vilka sätt kan vi anta att Sapho är kär i flickan`? = hon kan inte tala, höra något, känner eld under huden osv.

B: På viket vis kan vi anta att hon är svartsjuk/avundsjuk? = hon verkar inte kunna göra något för att hindra kvinnan och mannen att mötas.

C: Hon är olyckligt kär i flickan, men varför gör hon inget mot mannen för att sära på dem? = han är som en gud, hur ska hon kunna konkurrera mot en gud?


4: Att läsa bortom raderna innebär att man kopplar ihop den kunskap man har sedan tidigare för att förstå sammanhanget i en text

A: Varför skrev inte andra kvinnor om lesbisk kärlek? Vad var speciellt med Sapho? = hon var från en mäktig familj och hade en talang för poesi som erkändes redan under hennes livstid.

B: Varför kritiserades inte Sapho för texter med så tydligt homosexuellt innehåll? = det sågs inte som konstigt att vara homosexuell på den här tiden, tvärtom fanns inte ens uttrycket homosexuell.


5: Öppna frågor saknar ett rätt svar, man kan bara diskutera kring dem.

Uppgiften hämtad från: https://lektionsbanken.se/lektioner/gudars-like-ala-2018-sapho/ och skapad av Amanda Noresten, Karlskrona Montessori Friskola, Karlskrona
Texten till Robyns sång "Dancing on my own", för frågorna längst ner.

Dancing on My Own


Calum Scott

Somebody said you got a new friend
Does she love you better than I can?
There's a big black sky over my town
I know where you're at, I bet she's around

And yeah, I know it's stupid
But I just gotta see it for myself

I'm in the corner, watching you kiss her, oh oh oh
I'm right over here, why can't you see me, oh oh oh
And I'm giving it my all, but I'm not the guy you're taking home, ooh
I keep dancing on my own

I'm just wanna dance all night
And I'm all messed up, I'm so out of line, yeah
Stilettos and broken bottles I'm spinning around in circles
And I'm in the corner, watching you kiss her, oh
I'm right over here, why can't you see me, oh
And I'm giving it my all, but I'm not the guy you're taking home, ooh
I keep dancing on my own
And oh no

So far away but…


Youtubeklipp med Robyns sång:


A: Skriv ner vilka likheter du hittar mellan Saphos dikt och Robyns sångtext.


B: Försök skriva en egen dikt, liknande den Sapho skrev eller sångtext liknande Robyns, Den ska innehålla några verser och den ska handla om olycklig kärlek.

Åter till registret för läsförståelsetexter