Åtgärder

Golfströmmen

Från Skolbok

Passar bäst som fördjupning i högstadiet eller som bas för oceanografi i gymnasiet.

Upptäckten av Golfströmmen

Det var en gång en amerikan på 1700-talet som hette Benjamin Franklin och som var chef över det amerikanska postväsendet. Han funderade över hur det kunde komma sig att det gick fortare att skicka brev från Nordamerika till Europa än tvärtom. Genom att hitta lösningen på det problemet trodde han att han kunde snabba upp alla sorters transporter över Atlanten. En gammal valfångare ledde honom på spåret när han nämnde att skepp som reste till Europa kunde resa med "Golfströmmen" medan skepp från Europa var tvungan att segla motströms. Benjamin lade ner flera år av sitt liv med att mäta upp vindstyrkor och vattentemperaturer i olika delar av Atlanten och till slut, år 1770, kunde han göra en karta där Golfströmmen var utritad på ett någorlunda korrekt sätt.

Benjamin Franklins karta över Golfströmmen, år 1770


Golfströmmen.


Golfströmmens ursprung

Precis som andra varma strömmar bildas Golfströmmen av att mycket varmt ytvatten drivs framåt av vindar. I Golfströmmens fall är det främst passadvindarna. Dessutom gör jordens rotation så att det varma vattnet samlas längs atlantkusten vid Syd- och Nordamerika. Varmt vatten från södra halvklotet driver in i Mexikanska golfen, som gett namn till strömmen. Mexikanska golfen är ett grunt hav som ligger ganska nära ekvatorn. Stora vattenmassor värms upp där och läggs till de som redan rivit in med sydliga strönmmar och eftersom varmt vatten har större volym än kallt vatten måste överskottet rinna iväg någonstans. Det är egentligen bara en slump att vindar, temperaturskillnader och olika salthalt i vattnet driver upp Golfströmmen mot Norra ishavet förbi oss. Den rör sig inte fort, knappt en kilometer i timmen utanför oss eller 15 kilometer i timmen utanför Floridas kust. Mängden varmt vatten i Golfströmmen är därmot väldigt stor, ungefär 100 miljoner kubikmeter i sekunden, nästan 100 gånger så mycket mer än alla jordens floders vatten tillsammans.


Atlantklimat

När en så stor mängd varmt vatten driver fram i kallt vatten i Atlanten bildas något vi kallar för "atlantklimat". Det varma vattnet värmer luften ovanför Golfströmmen. Varm luft kan innehålla mer fukt än kall luft. Det gör att runt Golfströmmen blir det både varmare, fuktigare och regnigare än det skulle ha varit annars. Eftersom vattnet i Golfströmmen har en medeltemperatur på +25 grader Celsius när det börjar sin resa är det förståeligt att det varma vattnet påverkar klimatet i de länder som strömmen passerar. Storbritannien skulle t.ex. ha nästan 5 grader kallare temperatur om det inte vore för Golfströmmen och Sverige skulle bara ha någon grad kallare än Storbritannien. Det innebär att länder runt Atlantkusten där Golfströmmen rinner fram får ett klimat med litet kallare somrar än de annars skulle haft, men också litet varmare vintrar och mycket regn.


Regnen i Norge

Staden Bergen är Europas regnigaste plats, och det är ingen slump. Här i den nordliga delen av Atlanten är vindar från väster vanligast. Västliga vindar blåser först över Golfströmmen ute i Atlanten. Där får de ett rejält tillskott av varm och fuktig luft. När vindarna sedan driver vidare in mot Norge möts de av den bergiga och höga Norska kusten. Vindarna tvingas uppåt över bergskammarna. När den fuktiga luften kommer högre upp där det är kallare kyls den ner, och kall luft kan inte innehålla lika mycket fukt som varm luft. Det innebär att fukten i luften "kondenserar", det bildas regnmoln och fukten försvinner ur luften i form av regn eller snö. Den här formen av nederbörd kallas "orografisk nederbörd" med finare ord.

Läs mer om regn: Vattnets_kretslopp

Fiskevatten

Överallt på jorden där varmt- och kallt vatten möts bildas mycket plankton och skaldjur. Där det finns mycket plankton och skaldjur finns det också mycket fisk och Golfströmmen är inget undantag. Området från Skottland till Norra ishavet där strömmen slutligen försvinner har alltid varit ett av världens bästa fiskevatten. Det har också orsakat många konflikter mellan olika nationer som velat komma åt den värdefulla fisken och ibland har det urartat till krigstillstånd, som det var mellan Island och andra länder åren 1958, 1972 och 1975, på grund av att Island utökade fiskegränsen till 12, sedan 50 och slutligen till 200 sjömil runt landet utan att bry sig om andra länders lagstiftning kring fiskegränser.

Många av de här fiskevattnen har numera blivit så utfiskade att bestånden av matfisk nästan försvunnit, men om fiskenationerna runt Atlanten kan komma överens om gemensamma kvoter borde det finnas fisk från Atlanten för oss i Sverige under lång tid framöver.


Otextad film om fiskekriget

Golfströmmens hjärta

Ibland säger man att Golfströmmen har ett hjärta, eller en pump, i Norra ishavet. Där uppe i norr sjunker kallt vatten ner till havets botten och rinner sedan vidare söderut mot Antarktis längs havsbottnen. men vad är orsaken till att vattnet sjunker? Det finns två orsaker:

  • Den ena orsaken är att vatten som är +4 grader celsius är tyngre än vatten som både är varmare- och kallare än så. Det är "inbyggt" i vatnnets struktur och är också orsaken till att sjöar i Sverige aldrig fryser ända ner till bottnen. Skulle en sjö frysa till is från ytan till bottnen skulle det döda all fisk i sjön. Eftersom det i genomsnitt är kallare än +4 grader i luften kring Nordpolen kyls vattnet ner hela tiden. När temperaturen sjunker, sjunker också vattnet. Vatten som är +3 grader varmt och kallare är då lättare än vattnet som är +4 grader och kommer att flyta tillbaka upp mot ytan. Ytvattnet i Norra ishavet håller en temperatur runt +- 0 och är ofta kallare än så eftersom saltet i vattnet och det faktum att vindar och strömmar rör på det hela tiden, gör att fryspunkten sänks under +-0. När det är kallt i luften bildas alltså mer vatten som har +4 grader, ju lägre temperatur det är desto mer vatten får +4 graders temperatur och desto mer vatten sjunker till botten. Ju mer vatten som sjunker mot botten desto mer vatten "fattas" vid ytan något som drar till sig Golfströmmens vatten i allt snabbare takt.
  • Den andra orsaken är salthalten i vattnet. När is bildas på ytan består isen främst av färskvatten. Saltet blir kvar i vattnet. Det innebär att ju mer is som bildas, desto saltare blir ytvattnet. Desto mer salt som finns i vattnet, desto tyngre blir det, och det gör också att vattnet sjunker ner till bottnen.


Al Gore om Golfströmmen


Svensk kortfilm om Golfströmmen

mms://wms.it.gu.se/GUTV/arkiv/V07131a.asf

Ovanstående länk går till en kortfilm om Golfströmmen på svenska. Du måste kopiera länken och klistra in den i din webläsare för att se den.


Golfströmmens motström

Bottenvattnet består alltså främst av vatten som är +4 grader och väldigt salt. Så länge vatten som är både kallt och mycket salt sjunker ner till havets botten kommer det att bli ett överskott på vatten och en motström kommer att rinna ner på Atlantens botten mot Antarktis.


Lilla hjärtat

Yngre Dryas = Younger Dryas i diagrammet

För drygt 10 000 - 12 000 år sedan, under den senaste istiden, ändrade Golfströmmen riktning. Man vet inte riktigt säkert varför, men man tror att det helt enkelt blev för mycket ytvatten som inte var salt i Norra ishavet under en händelse forskarna kallar för "Lilla Dryas". Orsaken verkar ha varit en uppdämd issjö i Nordamerika som plötsligt fick sitt utlopp i Atlanten och täckte Atlantens yta med färskvatten. Golfströmmen stannade inte för det, istället visade det sig att det finns ett "litet hjärta" utanför Medelhavet som drev Golfströmmen, men söder- istället för norr om Storbritannien. Precis som i Norra ishavet är orsaken att saltvatten är tyngre än färskvatten. Vattnet i Medelhavet är mycket saltare än vattnet i Atlanten och när Medelhavets vatten rinner ut i Atlanten sjunker det till botten och följer med strömmarna längs botten mot Antarktis. Det driver på undervattensströmmen längs Atlantens botten och det i sin tur driver på Golfströmmen. Att temperaturen sjönk hastigt syns tydligt som ett hack i diagrammet här bredvid som visar temperaturen på jorden de senaste 18000 åren.


Om pumpen stannar

Om temperaturen på jorden går upp pga. växthuseffekten innebär det tre saker för Golfströmmen:

  • 1: Det kommer att bildas mycket mindre vatten som har en temperatur på +4 grader celsius eller lägre när temperaturen stiger på jorden, och då kommer det inte att sjunka lika mycket vatten med +4 graders temperatur till havsbottnen.
  • 2: Det kommer inte att bildas lika mycket is i Norra ishavet och då kommer det inte att bildas lika mycket vatten med hög salthalt som kan sjunka ner till botten.
  • 3: När Grönlands inlandsisar smälter bort finns risken för att det som hände under Yngre Dryas händer igen: mängder med smältvatten från Grönland rinner ut i Norra ishavet, minskar salthalten och det stoppar Golfströmmens pump.

Pumpen, eller hjärtat, i Norra ishavet kan stanna, men Golfströmmen stannar inte för det. Det som troligen händer är att den tar samma bana som under istiden, söder om Storbritannien. Vi får då kallare klimat i Sverige, men det gör ingenting eftersom klimatet blir varmare i övrigt så temperaturuppgången och temperaturnedgången tar antagligen ut varandra.


Källor

http://www.keyshistory.org/gulfstream.html

http://www.divediscover.whoi.edu/history-ocean/franklin.html

http://www.weatheronline.co.uk/reports/wxfacts/North-Atlantic-Drift-Gulf-Stream.htm

http://www.novasol.se/semesterhus/island/historia.html

http://sv.wikipedia.org/wiki/Yngre_dryas

http://svt.se/2.42521/1.500009/kan_golfstrommen_stanna

Filmer från Youtube

Temperaturkarta från tyska vädertjänsten:

http://www.wetterzentrale.de/


Åter till geografibokens register