Åtgärder

Framtidens Australien

Från Skolbok

Passar bäst för högstadiet

Australien är ett land som kommer att drabbas hårt när klimatet blir allt varmare. Det är redan nu ett utsatt land med återkommande torka och skogsbränder, något som kommer att bli värre och värre för varje år som går, samtidigt som både El Niño och IOD händelser kommer att förvärra situationen .

240px-Broken-image-389560.svg.png

Värmeböljan januari 2019, orsakad av El Niño


Istidens klimat

240px-Broken-image-389560.svg.png

Diprodoton, Exempel på utdött jättepungdjur som levde i Australien under istiden, dubbelt så tung som en isbjörn', Australien under istiden med lägre hav'

När de första människorna kom till Australien för ca 50 000 år sedan var det istid på jorden. Klimatet var svalare på hela jorden då, även i Australien, och det regnade mer än nu. Regnen gjorde att det som är stora öknar i Australiens inre nu, var stora savannliknande grässlätter då. Där betade och jagade gigantiska kängurur och andra stora pungdjur som är utdöda nu.

Först när istiden tog slut och klimatet sakta blev varmare, försvann savannerna och byttes ut mot öken och stäpp. Men ett minne från istiden är att regn som föll under istiden finns lagrat i akviferer i berggrunden under öknen i Australiens östra del. Berget där är av porös sandsten och fungerar lite som en tvättsvamp. Det har skapat vattenhål djupt inne i öknen så att aboriginerna kunde vandra omkring där utan att dö av törst.

Om en farmare borrar sig ner i akviferen finns det vatten från istiden där som kan användas till att ge djuren vatten och för att bevattna fälten, men det kommer inget nytt vatten. När brunnen torkar ut går den inte att fylla på. När vattennivån sänks, försvinner samtidigt vattenhålen runtomkring. Öknen breder ut sig och det blir svårare att klara sig.

Akviferen "Great Artesian Basin" ligger under öknen i östra Australien


Nutidens klimat

När du tittar på en karta över Australien ser du snabbt att merparten av landet ligger mellan 15 och 30 breddgraden. På norra halvklotet motsvarar det ganska precis det område som täcks in av Saharaöknen i Afrika.

Det som skiljer är att östra Australien är mer mottaglig för fuktiga vindar från havet än östra Afrika eftersom det är mer öppet hav öster om Australien jämfört med Indiska oceanen som påverkar Östafrika. Dessutom ligger Australiens enda bergskedja, Great Dividing Range längs östkusten och genererar regn längs kusten.

Framtidens klimat

Det som händer när temperaturen går upp på jorden är att området med ökenklimat sprider sig både norr- och söderut. För Australiens del är det synnerligen olyckligt. I söder finns landområden med medelhavsklimat. Stiger temperaturen dör odlingarna av apelsiner, mandlar, vindruvor och liknande som växer på träd. Träd kan inte omplanteras och det kan ta årtionden innan de ger bra skördar. Djur och växter som trivs i medelhavsklimat har ingenstans att ta vägen när ökenklimatet når sydkusten och kommer att dö ut.

I norr är situationen något bättre, men regnskogarna i landets norra delar kommer troligen att torka ut och drabbas av återkommande skogsbränder och de unika växter och djur som lever där kommer att dö ut


Torkan 2018-2020

240px-Broken-image-389560.svg.png

Kor på en farm i södra Australien

år 2018-2020 har Australien drabbats av den värsta torkan sedan uppgifter om klimatet började samlas in för 120 år sedan. Många forskare anser att det är den värsta torkan sedan människor kom till Australien första gången. En torka som drabbat ett land som redan brukar lida svårt av uteblivna regn och skogsbränder.

Speciellt lantbrukare i Australiens inland, som drabbades hårt av torkan 2015-2016, drabbades extra hårt 2018-19 när det var så kort tid mellan torkkatastroferna att grundvattendepåerna inte hunnit fyllas upp. Det har lett till nödslakt av mängder av boskap, när vattnet helt enkelt tagit slut och djuren inte haft något att vare sig äta eller dricka.

240px-Broken-image-389560.svg.png

Hästar som törstat ihjäl i torkan


De vilda djuren

Det är inte bara boskap som drabbats av torkan. Fladdermöss blir lätt överhettade och stora mängder av dem har dött av värmeslag. Kängurur är vana att leva på stäppen mellan vattenhålen, men när vattenhålen torkat ut har de inta haft någonstans att ta vägen oh de har törstat ihjäl flockvis. Koalor har drabbats svårt att avs skogsbränderna. Tidigare har mycket av de eukalyptus skogar där koalorna lever huggits ner så bara mindre områden bevarats. När sedan de skogarna brann slogs i princip hela beståndet av vilda koalor ut. Vissa forskare påstår arten har en chans att återhämta sig även om det tar många år då det inte får förekomma nya skogsbränder. Andra forskare menar att även om en mindre del koalor överlevt bränderna, har de inget att äta eftersom träden brunnit ner och det tar minst te år innan det kommit upp tillräckligt många nya eukalyptusträd för att koalorna ska klarar sig.

Svårt brännskadad koala räddas ur skogsbrand


Murray-Darling bassängen

Blue Mountains i Great Dividing Range i soluppgång

Torkan började bli märkbar redan oktober 2018, och förvärrades fort. Bland de tydligaste bevisen är hur floderna drabbades.

I sydost finns landets enda floder. De får sitt vatten från "Great Dividing Range" längs östkusten och rinner sedan västerut. Tack vare floderna går det att konstbevattna stora delar av slättlandet i söder, som därför är Australiens viktigaste område för jordbruk.

Lagliga och olagliga bevattningsanläggningar längs floderna har tömt dem allt mer. Januari 2019 blev läget akut när så mycket vatten togs ur floderna att de slutade rinna. Milslånga sträckor i speciellt Darling fylldes med stillastående vatten. En algblomning tog fart i det stillastående vattnet och algerna drog ur allt syre ur vattnet, med en massdöd på miljoner fiskar som följd. Många fiskar var av långsamt växande sorter, som beräknas ha varit över hundra år gamla. Något som visar att en liknande torka aldrig förekommit i landet så länge det funnits vita människor i det.

240px-Broken-image-389560.svg.png

Över en miljon fiskar dog i Darlingfloden


Bränderna i östra Australien

En yta många gånger större än bränderna i Amazonas härjar i Australien hösten 2019

Torkan förvärrades över vintern, som är vår sommar på norra halvklotet. Temperaturen var högre än normalt och vinterregnen kom senare än vanligt, eller uteblev helt på vissa platser. Många områden i Australien hade medeltemperaturer över 40 grader Celsius och var varmast någonsin. Nya värmerekord sattes, bara för att förnyas om och om igen.

Värmen och torkan gjorde att skogsbränder blev allt vanligare, och skogsbränderna i delstaten Queensland 2019-20 slog alla tidigare rekord.

240px-Broken-image-389560.svg.png <!!-- -->

Operahuset i Sidney, insvept av brandrök under skogsbränderna november 2019

Säsongen för skogsbränder har förlängts med en hel månad, på grund av väderfenomenen El Niño och IOD.


El Niño

El Niño är ett väderfenomen som orsakar svår torka i Australien samtidigt som Sydamerika drabbas av extra mycket regn och översvämningar. El Niño brukar uppstå runt jul, därför har fenomenet fått namn efter Jesusbarnet = El Niño. 2018-2019 drabbades Australien av en El Niño, vilket orsakade svår torka och höga temperaturer i framförallt östra Australien.

240px-Broken-image-389560.svg.png

(Du måste ladda om sidan för att se animationen igen)


IOD - Indian Ocean Dipole i Austyralien

IOD - Indian Ocean Dipole kan ha ett positivt, ett neutralt och ett negativt läge. 2019 är det positivt och det starkaste sedan 1961. Därför ger det ett kraftigt högtryck över Sydostasien, som stoppar monsunen på sin färd söderut under södra halvklotets sommar. När monsunregnen stoppas upp fortsätter skogarna i Australiens norra del att torka ut och drabbas av skogsbränder. Även regnskog som normalt klarar sig bra har torkat upp och drabbats av bränder. Samtidigt drabbas östra Afrika av svåra regn och översvämningar av de regn som egentligen skulle ha fallit över Sydostasien.

240px-Broken-image-389560.svg.png

Positiv IOD-händelse orsakar torka under Australiens sommar


Framtiden?

Tre olika faktorer samverkade 2018-2012: den ständigt ökande temperaturen på jorden, El Niño och en positiv IOD. Förhoppningsvis dröjer det många årtionden innan det händer igen. Men med ständigt stigande temperaturer på jorden blir det vanligare och vanligare att liknande händelser sker. Frågan är hur mycket Australien djur och människor tål?


Källor

https://www.abc.net.au/news/2019-01-14/menindee-bracing-for-more-fish-deaths-as-temperature-soars/10712662

https://news.sky.com/story/sydney-under-blanket-of-smoke-as-bushfires-continue-to-burn-across-australia-11866008

https://www.bbc.com/news/science-environment-50602971


Åter till geografibokens register