Åtgärder

Finska Nyland

Från Skolbok

Nyland Uusimaa.png Uusimaa.PNG

Landskapsvapen

Uusimaa.vaakuna.svg

Landskapsblomma

Nylands landskapsblomma är vitsippan.

557px-Vitsippa_Anemone_nemorosa_vid_Kavl%C3%A5sstugan_8735.jpg

Landskapsdjur

Nylands landskapsdjur är igelkotten.

Tygertyger hedgehog.jpg

Geologi/geografi

Nylands södra del är ett bördigt och uppodlat slättland, där samhällen ligger tätt intill varandra. Det finns många kullar och åsar och mellan dem ligger fruktbara slättmarker så att höjderna verkar bryta fram som små öar mitt ibland ängar och åkrar. Norra Nyland har däremot ett vackert, kulligt landskap på bägge sidor om den långa Stängselåsen, och där är sjöarna så många, att man kan se flera av dem från varje höjd.

Kommunikation

Nyland är det viktigaste landskapet mellan finska västkusten och ryska gränsen. Från 1500-talet och framåt gick kungsvägen längs sydkusten.

Kuninkaantie kyltti.jpg

Kungsvägen sträcker sig från Åbo till Viborg. I utökad version omfattar den en vägsträcka av norra Europas äldsta vägar. Postrutten från Bergen över Oslo, Karlstad, Örebro, Stockholm till Åland och vidare genom södra Finland via Åbo, Helsingfors och Viborg fram till S:t Petersburg. I den moderna turistmarknadsföringen börjar vägen i Åbo.


Numera går flera olika motorvägar genom landskapet. Helsingfors har, liksom många moderna städer, en ring runt staden för att att tung trafik inte skall behöva köra genom stadskärnan.


Järnvägen är utbyggd och speciellt mellan Åbo och Helsingfors går resorna snabbt.

Pendeltåg, Helsingfors

Pendeltåg, Helsingfors


Helsingfors har en modern flygplats anpassad för både inrikes- och utrikesflyg.

Helsingfors flygplats

Traditionella näringar

Nylands klimat är synnerligen gott för jordbruk. Där jorden varit fet och bördig har man odlat brödsäd som vete, på litet magrare marker har man hållit hjordar med boskap. Längs Finska viken har man fiskat och den låga salthalten i vikens vatten gör att man fångat ungefär samma fiskar som i sjöarna i Finlands inre. I städerna har man istället försörjt sig på handel.

Arbete på en gård i Nyland, 1894

Arbete på en gård i Nyland, 1894

Nutida näringar

Jordbruk är fortfarande viktigt i Nyland men industrin har vuxit fram och många stora företag har etablerat sig längs Nylands kuster. Framförallt fungerar Helsingfors som en motor för hela södra finland, och naturligtvis för Nyland. Det är i huvudstaden allt händer och det är där de högutbildade har bäst chans att få välavlönade arbeten.

Några viktiga orter

Hangö (Hanko) ligger på en halvö av sand som sticker ut i Finska viken. Sandstranden är tre mil lång. Hangö är känd för sin vackra skärgård. Under 1800-talet var det populärt för den ryska adeln att bada och bo i Hangö på sommaren. Både hotellet och Casinolokalen i staden finns kvar från den tiden. Platsen har varit strategiskt viktig; den som satte kanoner på Hangö kunde bestämma över vilka fartyg som fick komma ut och in ur Finska viken. Det var orsaken till att Ryssland ville ha halvön på 1940-talet. Hangö är numera en sommarstad, och framför allt en sjöfartsstad. Detta ses bäst i gästhamnen som tar emot 7000 båtar per år. Kappseglingar sker nästan varje helg.

Stranden vid Hangö

Stranden vid Hangö


Ekenäs (Tammisaari) är Finlands svenskaste stad och mer än 80% av befolkningen har svenska som modersmål. Grunden för staden är Slottet Raseborg som byggdes i Snappertuna församling på 1300-talet. Där halshöggs biskop Hemming Gadh 1520 för att ha hjälpt kung Kristian Tyrann vid Stockholms blodbad. Ekenäs har en stor del trähus från 1700-talet och framåt i stadsdelen Barckens Udde. Utanför Ekenäs ligger en stor skärgård, varav en del tillhör Ekenäs skärgårds-nationalpark. Turism är stadens främsta inkomst. I Ekenäs ligger Finlands enda helt svensktalande regemente, Nylands brigad.

gamla stan i Ekenäs

gamla stan i Ekenäs


Helsingfors (Helsinki) blev huvudstad i ryska storfurstendömet Finland år 1812 efter det att Åbo förstörts i en brand. Staden har varit finsk huvudstad sedan Finlands självständighet 1917. Stadens hamn ligger väl skyddad mellan två uddar där Vanda älv rinner ut i Finska viken. Staden är viktig och tar emot i genomsnitt 24 fartyg per dygn. Utanför Helsingfors ligger flera holmar som tillsammans bildar 1800-talsfästningen Sveaborg. Stadens inre delar består av vackra stenhus från 1800-talet och framåt. En av de mest kända byggnaderna är domkyrkan framför senatstorget, som syns på långt håll. Helsingfors har över en miljon invånare, något mindre än Stockholm men mycket mer än Göteborg. Många arbetar med IT, ca 68 000 stycken. Staden har fyra universitet och högskolor. Helsingfors har tunnelbana, världens nordligaste. Stadens spårvagnar i gult och grönt fraktar passagerare överallt i staden där tunnelbanenätet inte byggts ut.

640px-Helsinki_from_sea_with_Cathedral_and_Finnair_Skywheel.jpg

Centrala Helsingfors från havet, domkyrkan till vänster

Centrala Helsingfors med typisk spårvagn

Centrala Helsingfors med typisk spårvagn


Borgå (Porvoo) är en stad med starka svenska inslag. Så sent som på 1960-talet hade mer än halva stadens befolkning svenska som modersmål. Staden ligger där tre älvar möts: Musti älv, Borgå älv och Ilolan älv. Utanför kusten finns en mindre skärgård. Staden började byggas på 1300-talet och de äldsta delarna är från 1400-talet. Namnet kommer från en jordfästning som byggdes av svenskarna. Borgå har en gammal stadskärna där gatorna fortfarande är belagda med kullersten, strandmagasinen av trä är flera hundra år gamla och överst ligger Borgå domkyrka med medeltida rötter, trots att den brann 2006. Främsta arbetsgivaren är Neste Porvoo oljeraffinaderi som ger 2000 personer jobb.

Timmermagasinen i Borgå, domkyrkans tak syns över träden


Lovisa (Loviisa) hette Degerby från början men den svenska kungen Adolf Fredrik döpte om staden 1752 efter sin fru, drottningen Lovis Ulrika. Staden låg då vid ryska gränsen och man byggde en fästning på öarna utanför staden. Numera är gränshandeln viktig eftersom Lovisa är den första större finska staden efter att man passerat gränsen från Ryssland på motorvägen E18. Utanför Lovisa finns även ett av Finlands tre kärnkraftverk. Lovisas hamn är specialiserad på att hantera timmer och bulklast.

Ett av kärnkraftverken utanför Lovisa


Fredrikshamn (Hamina) har ett annorlunda centrum, cirkelformaten med åtta vägar som strålar utåt med jämna mellanrum. Fredrikshamns hamn är viktig för export och import och slogs ihop med Kotkas hamn 2011. Företaget Google köpte fabrikslokaler mars 2009 och etablerade ett datacenter där. Google planerar att dubbla centrumets kapacitet. Men även det stora pappersbruket Summa ligger i Fredrikshamn.

640px-Hamina_aerial_2014.jpg

Fredrikshamns unika åttkantiga stadskärna

Några kända personer

Tove Jansson som skapade Mumintrollen och deras värld kommer från Helsingfors: https://sv.wikipedia.org/wiki/Tove_Jansson

Tove Jansson 1956.jpg


Linda Lampenius är en världskänd violinist som växte upp i Helsingfors: https://sv.wikipedia.org/wiki/Linda_Lampenius

Linda Lampenius Stockholm Pride Festival 2009 1.jpg


Mark Levengood är en komiker som föddes i USA men växte upp i Helsingfors: https://sv.wikipedia.org/wiki/Mark_Levengood

Mark Levengood 2013.jpg

Roligt vetande

Längs det som var gränsen mot Ryssland på 1700-talet ligger den lilla byn Anjala. Det var i Anjala gård som de svenska officerarna gjorde uppror mot kung Gustav III 1788 när de fick reda på att hans krig mot Ryssland var olagligt och att det startats av kungen själv när han lät svenska soldater, utklädda i ryska uniformer, skjuta på svenska gränsvakter. Upproret kallas Anjalaförbundet i historieböckerna.

Gården i Anjala Underskriftern

Gården i Anjala och officerarnas underskrifter


I Borgå bodde författaren Johan Ludvig Runeberg. han skrev Fänrik Ståls säner, en bok som handlade om 1808-09 års krig mot Ryssland. Den blev väldigt populär och under lång tid var det obligatoriskt att läsa boken i den finska skolan. Hans hem har gjorts om till Museum i Borgå.

Runebergs hem i Borgå Illustration till berättelsen om Sven Duva

Runebergs hem i Borgå och Illustration till berättelsen om Sven Duva

Källor

Fantastiska Finland, Ann-Gerd Steinby, Bilda förlag 2009 ISBN: 978-91-574-8077-4

Boken om vårt land. Läsebok för de lägsta läroverken i Finland. Zacharias Topelius 1937 - http://runeberg.org/tzbokland/


Wikipedia:

https://fi.wikipedia.org/wiki/Uudenmaan_maakunta

https://fi.wikipedia.org/wiki/Hanko

https://fi.wikipedia.org/wiki/Tammisaari

https://fi.wikipedia.org/wiki/Helsinki

https://fi.wikipedia.org/wiki/Porvoo

https://fi.wikipedia.org/wiki/Loviisa

https://fi.wikipedia.org/wiki/Hamina

https://fi.wikipedia.org/wiki/Anjalan_kartano

https://fi.wikipedia.org/wiki/Johan_Ludvig_Runeberg


Bildkällor

Samtliga bilder från Wikimedia Commons.

Åter till registret för Finlands landskap