Åtgärder

Färöiska

Från Skolbok

Precis som Island koloniserades Färöarna under 800-talet e.kr. Det var främst sjömän från Västnorge som bosatte sig på den karga ögruppen och det språk dessa nybyggare talade är fortfarande likt det språk man talar på Färöarna i nutid. Färöiskan är så likt isländskan att en färöing och en islänning förstår varandra på samma sätt som en svensk och en dansk gör. Den största skillnaden mellan de två språken är att färöiskan innehåller mer danska inslag eftersom Färöarna tillhör Danmark och har gjort det sedan 1300-talet. Danskan har en stark ställning i landet och Färöarna är tvåspråkigt. Precis som islänningarna försöker färöingarna att använda egna ord istället för att använda lånord för att förhindra att färöiskan försvinner.


Sång och dans

Visor och ballader har alltid varit viktiga på Färöarna. Dessutom är kvaddansen, eller långdansen, ett viktigt inslag i färöisk kultur. Det är danser som dansas i timmar och dansarna håller i varandra ungefär som när vi i Sverige "dansar runt granen". Kvaddans dansas med enkla steg i en böljande slinga. Dansens rytmiska monotoni ger tillsammans med den spännande berättelsen en helhet som man måste uppleva, för den är svår att beskriva. Sångtexterna kan vara mycket gamla och de har gjort att färöiskan förts vidare från generation till generation sedan medeltiden eftersom man tvingas att lära sig texten utantill när alla sjunger sångerna gemensamt.

Exempel på färöiska

I denna färöiska kärleksvisa är det en sjöman, långt från hemmet och kärestan, som uttrycker sin längtan och sjunger den älskades lov.

TÚ LÝSTI                | DU SKINNEDE (dansk)

Tú lýsti tá ið eg fyrst teg så,    | Du skinnede, da jeg så dig første gang, 

ímillum hinar sum havsins hjómur,   | som havets skum blandt alle de andre, 

tú sum ein sól millum stjørnur var,  | du var som en sol iblandt stjernerne, 

sum rósan von millum blómur.      | som en smuk rose iblandt blomster.


Eg droymdi um teg við Íslands strond, | Jeg dromte om dig ved Islands kyst,

tá eldgos brandar um himin lýstu,   | da vulkanilden lyste på himmelen,

og undir Grønlands ísbardu strond   | og ved Grønlands isskurede kyst 

í trúgvum barmi teg hýsti.       | gemte jeg dig i mit trofaste bryst.


Tín favnur verður mítt heim of havn,  | Din favn forbliver mit hjern og min havn, 

har stútt tín vinur av langferð lendir,| hvor din ven hele tiden vender tilbage fra lange rejser, 

í hjartað rist er títt kæra navn,   | dit kare navn er ridset i mit hjerte,

so leingi Beinisvørð stendur.     | så lange Beinisvørð står.


Eg aftur pløga skal Atlantshav,    | Jeg skal igen sejle over Atlanterhavet,

til heystar sælur til tín eg stevni;  | til efteråret vender jeg glad tilbage til dig;

men sjólátist eg, er títt kæra navn  | men hvis jeg drukner, er dit kare navn 

seinasta orðið, eg nevni.       | det sidste ord, jag nævner.

Pól F. Joensen           

(Beinisvørð= ett högt berg på Färöarna)


Fader vår

Här följer bönen fader vår på både talad- och skriven färöiska, tyvärr är inbäddning stoppad på det här videoklippet, så du får klikcka på länken.

http://www.youtube.com/watch?v=iPJsq5Wud6Y


Färöisk kvaddans

De här kvaddanserna dansade och dansar man ofta flera timmar i sträck.

Källor

Svenska för livet 3, Ekelunds förlag 1991, Per Olov Backman & Bengt Mohall, ISBN 91-7724-315-3

http://www.sverige.fo/index.php?option=com_content&view=article&id=667:faeroeisk-dans&catid=123:traditioner&Itemid=207

Film: Youtube