Åtgärder

Drakskeppet, Maj Bylock - läsförståelse

Från Skolbok

Uppgifterna skapade av Elsa Luthman, Enbacksskolan, Spånga. Publicerade här med Luthmans tillåtelse.


Samtalsfrågor kap. 1 (s.13):

• Vad är en riddare för något? Hur ser sådana ut? När levde de?

• Varför tror du att inte Petite fick lära sig läsa, när hennes bröder fick det?

Svåra ord: tröglärda, krumelurer, tjänare, vindlande, vindbrygga


Samtalsfrågor kap. 2 (s.18):

• Varför ville inte Petites pappa äta av den söta sirapspuddingen? Vad var det som bekymrade honom? Hur känns det inom dig när du är orolig?

• Vad är en träl? Hur levde dessa tror du?

Svåra ord: sändebud, dyster, plundra, andlöst, trälar


Samtalsfrågor kap. 3 (s.21):

• Varför tror du att Petite gick utanför borgens gränser, fast hon visste att det kunde vara farligt?

• Hur tror du att Petite kände sig när hon fick se vikingarnas stora skepp?

• Låtsas att du är Petite och skriv några rader om vad du har sett!

Svåra ord: gluggar, kistor, rispa, björnbärsrankor, skinnfäll, forsar, misstänksam


Samtalsfrågor kap. 4 (s.27):

• Hur fungerar en vallgrav? Beskriv!

• Varför tror du att vikingen fångade Petite? Vad ska han ha henne till, tror du?

Svåra ord: brant, blus, mörkna, skogsbryn, spjut, sköld, knotiga


Samtalsfrågor kap. 5 (s. 30):

• Vad menar Petites bröder med att det är fint att ha ärr?

• Beskriv hur du tror att det såg ut när vikingarna satt och åt? Hade de bord och stolar? Kniv och gaffel?

Svåra ord: ärr, träbytta, sörpla, märg, reling


Samtalsfrågor kap. 6 (s. 34):

• Beskriv hur vikingarnas båt ser ut!

• Hur tror du att Petite känner sig när hon är på båten? Vart tror du att de är på väg någonstans?

• Hur ser vikingarna ut?

Svåra ord: plötslig, klippor, åror, akter, fören, mantel


Samtalsfrågor kap. 7 (s. 37):

• Vad gjorde vikingarna när de kommit i land? Vad hade med sig på båten igen?

• Varför kallas vikingen för Näslös?

• Vad hjälpte Petite vikingarna med?

Svåra ord: grönska, käpp, bommar, ilsket, belåten


Samtalsfrågor kap. 8 (s. 43):

• Hur tror du att en solsten fungerar?

• Vilka länder ingår i Norden?

• Vad innebär att man ”slår läger”?

Svåra ord: kust, segla, styrman, sjösjuk, sloka, vettskrämd, lydig


Samtalsfrågor kap. 9 (s. 48):

• Till vilket land tror du att skeppet hade kommit?

• Vad hände med Petite när de kom i land? Tror du att hon blev besviken på Näslös?

Svåra ord: fastlandet, vik, troll, tunna, mantel, ryttare


Samtalsfrågor kap. 10 (s. 52):

• Petite fick springa efter ryttaren i ett rep. Hur skulle du känna dig om det skulle hända dig? Förödmjukad? Hur känner man sig då?

• Hur såg de andra trälarna ut?

Svåra ord: stigbygel, sporrar, kärra, skramla, bylte


Samtalsfrågor kap. 11 (s. 57):

• Hur beskriver Petite den nordiska skogen? Hur skiljer den sig från den i Frankerriket?

• Hur tror du att Petite känner sig när hon är ensam i skogen? Hur skulle du känna dig?

Svåra ord: rovor, husbondsfolket, mossa, utmattad, skräckslagen


Samtalsfrågor kap. 12 (s. 63):

• Vad händer i naturen på hösten? Vad kan man plocka?

• Varför blev Boel så glad när hon hittade Petite?

• Vad menas med att man offrar till gudar?

• Kan du nämna några fler asagudar än Freja?

• Vad menas med att ”Boels hjärta klappade av glädje”?

Svåra ord: ynklig, vilse, stam


Samtalsfrågor kap. 13 (s.69):

• Vad tyckte Petite om Boels hem? Hur såg det ut?

• Vad tror du att en svartalf är?

Svåra ord: mista, krukmakare, verkstad, avskrädeshög, klunkar, getragg


Samtalsfrågor kap. 14 (s.74):

• Vad betyder ditt eget namn? Vet du varför dina föräldrar valde just det namnet?

• Varför offrade Stein till Oden i smyg?

Svåra ord: varsam, huttra, brasa


Samtalsfrågor kap. 15 (s.79):

• Prata om Oden och hans korpar Hugin och Munin. Trodde människorna på detta? Vad tror du på?

Svåra ord: slumra in, fasa, ved, jordgolv, korp, barr


Samtalsfrågor kap. 16 (s. 83):

• Vad tror du att Stein gör på stenen?

• Vem är Gullhova och hur ser hon ut?

Svåra ord: slingor, mejsel, kika, skepp, belåten, karda ull, spinna, garn


Samtalsfrågor kap.17 (s. 87):

• Varför tyckte resten av byn illa om Petite/Åsa?

• Vad är runor för något? Skriv ditt eget namn i runskrift.

Svåra ord: nyfiken, snubbla, skrubba, stenflisa


Samtalsfrågor kap.18 (s.93):

• Prata om Tor, Mjölner, Ragnarrök osv.

• Tror du att jorden kommer att försvinna någon gång?

Svåra ord: vidunder, mäktig, förskräckt, tulta


Samtalsfrågor kap. 19 (s. 97):

• Fogdarna samlar in skatter från folket till kungen. Varför måste det göra det? Betalar man skatt i dagens samhälle? Vem får de pengarna?

Svåra ord: skörda, åker, slakta, fogdar, kåda


Samtalsfrågor kap. 20 (s.102):

• En av vikingarnas högtider var Midvinterblot. Vad hände under denna festliga tid? Vad åt de? Vad offrade man? Vad firar du för högtider? Kan du se någon likhet med de högtider du firar och Midvinterblotet?

• Vad hände med Åsa/Petite under festen? Varför ville byborna så gärna veta var hon kom ifrån? Var det för hon var annorlunda?

Svåra ord: midvinterfest, tjärbloss, torvtak, bybor, mumla


Samtalsfrågor kap. 21 (s.107):

• Hur tror du att Åsa kände sig när hon äntligen fick vara med och leka med de andra barnen? Hur känns det att vara utanför? Skriv och berätta!

Svåra ord: virvla, myren, köld, motstå


Samtalsfrågor kap. 22 (s.110):

• Varför tror du att Åsa skyddade hinden? Skulle du skydda ett djur? Skulle du skydda något speciellt djur?

Svåra ord: jämmerlig, skotta, rådjurshind, klövar, hastig, utmattad, båge,


Samtalsfrågor kap. 23 (s.116):

• Varför tror du att Åsa inte berättade för Boel om pojken hon hade träffat?

• Vad tycker du om slutet av boken? Var tror du kommer att hända sedan?

Svåra ord: släde, tuss, säte, befalla


Åter till registret för läsförståelsetexter