Åtgärder

Christallers centralortsteori

Från Skolbok

Passar bäst till år 9 eller geografi 1/A i gymnasiet.

Det var en gång en tysk som hette Walter Christaller (1893-1969) som funderade över varför olika städer av ungefär samma storlek verkade ligga på ungefär samma avstånd ifrån varandra. En historia kring honom är att han började med att ta en passare och rita en cirkel runt varje stad. Det kallade han för det område som staden "influerade" eller påverkade. När cirklar skar in i varandra drog han streck mellan skärningspunkterna och rätt snart bildades ett mönster av sexkanter, ungefär som vaxkakan i en bikupa. När han ritade större cirklar runt större städer av samma storlek bildade även de ett mönster av sexhörningar.

Christaller's central place theory animation.gif

Teorin går ut på att det i varje hörn på en sexhörning finns en stad med en större stad i mitten av sexhörningen som påverkar de sex mindre städerna runtomkring och som fungerar som centralort för de mindre städerna. Var och en av de mindre städerna fungerar i sin tur som centralort för de mindre byarna och samhällena runtomkring. Teorin bygger på en modell där bl.a.

  • Man utgår ifrån att världen är platt, utan berg floder osv. Och utan slut.
  • Befolkningen är jämt utspridd.
  • Naturresurserna är jämt utspridda.
  • Alla som bor i världen vill ha maximal vinst på det arbete de utför.
  • Alla har ungefär samma inkomst.
  • Man åker till närmaste butik när man handlar.
  • Det kan inte finnas lyxbutiker i varje gatuhörn eftersom antalet kunder är för litet. Ju lyxigare sak ju större centralort för att ge den stöd.
  • Det kan finnas hamburgerbarer i varenda litet samhälle eftersom det är en billig produkt alla har råd med.


Genom den teorin kan man t.ex. se att det är ungefär lika långt avstånd mellan stora köpcenter längs samma europaväg. Att se på IKEA är bra för där kan man se att IKEA butikerna i Sverige är jämt utspridda utifrån den folkmängd man hittar runtomkring. Om inget exceptionellt finns i form av naturresurser hittar man aldrig två lika stora städer bredvid varandra .

Naturligtvis får man tänka på att det är en modell. I verkligheten får man ta hänsyn till en massa andra faktorer som vägar, berg, naturresurser, folk som gillar att shoppa när de gör något annat osv. Men på det stora hela stämmer teorin ganska bra än idag.


Källor

http://sv.wikipedia.org/wiki/Centralortsteorin

http://en.wikipedia.org/wiki/Central_Place_Theory

Bild från wikimedia commons.


Åter till geografibokens register