Åtgärder

Björnstad - skrivuppgift 2 skriv som en journalist

Från Skolbok

Om du klickar på länken i botten får du fram en tidningsartikel om det som hänt i Björnstad. Läs artikeln, helst i grupp.

1: När man skriver tidningsartiklar är det viktigt att vara neutral. Man ska inte ta ställning för någon i artikeln, speciellt inte om personen inte är dömd för något brott. Det man skriver ska inte heller vara vinklat för eller mot någon speciell person. Läser du artikeln kommer du att se att flera delar är vinklade. Skriv ner minst tre saker i artikeln där ni tycker att journalisten gjort fel.

2: Skriv om artikeln så att den överensstämmer med hur en artikel ska vara utformad. Diskutera gärna vilken bild med tillhörande bildtext som borde finnas med, om det ens ska finnas en bild. Kom ihåg journalistens nyckelord för en bra artikel:

*Vad?

Vad är det som hänt?

*När?

När hände det?

*Var?

Var, på vilken plats hände det?

*Vem?

Vilka är inblandade?

*Varför?

Vad är motivet? Orsaken? Varför hände det?


Artikeln ur Björnstadskuriren:


Tillbaka