Åtgärder

Anteckningar - tankekartor, träd och tidslinjer

Från Skolbok

Inledning

Tankekartor, eller mindmaps, lanserades på 1980-talet av forskaren Tony Buzan som ett sätt att presentera information på det sätt den lagras inne i hjärnan. Inte steg för steg, som i Dashsystemet och liknande system, utan som en rothärva under en stubbe med en blandning av text, färger och bilder.


Grundläggande tankekarta

Tankekartor ska utgå från mitten. Därifrån går grenar ut och varje gren är en liten del av den stora informationshög som ska hanteras. Det är viktigt att aktivera hjärnan så mycket som möjligt. Därför ska kartorna helst ritas med papper och penna. Eller pennor. Använd många olika färger på pennorna. Använd mer teckningar än text. Måste text in ska det helst bara vara enstaka ord som skrivs på pilarna.

Nedanför har du en tankekarta, på engelska, som täcker orsakerna till den franska revolutionen. Den är bra, genom att både bilder och färger används, men den är samtidigt dålig eftersom det finns så mycket text med i tankekartan.

Franska revolutionen


En riktig tankekarta ska hellre ha fler bilder, mindre textmängd och texten ska stå på pilarna mellan delarna så det går lätt att se hur strukturen hänger ihop. Som i tankekartan här nedanför:

Korrekt tankekarta


Tids- eller rumslinjen

En tankekarta som börjar i mitten är inte alltid bäst. Ska något som sker i ordning över tid eller rum placeras i en tankekarta är det dumt att börja på mitten. Då är det mycket bättre att bilda en linje över papperet där olika händelser markeras i följd. Längst linje får du om du ritar diagonalt från hörn till hörn på papperet.

Vad kan till exempel en resa i rummet vara? Det kan till exempel vara Vasco da Gamas upptäckt av sjövägen runt Afrika till Indien. Eller det du kan se genom fönstret under en tågresa genom Sverige från Stockholm till Göteborg.

I tid är det ett skeende, någonting som händer under en längre tid, som passar bäst som linje. Det kan till exempel vara Romarrikets uppgång och fall, eller Jesus liv från krubban till korset.

Tidslinje, Rom


Trädet

Är det en utveckling av någonting, där det blir nya varianter, kan istället ett träd vara bättre än att börja mitt i. Beskriver du till exempel människans utveckling kan roten på trädet var Australopitecerna för ca 3-4 miljoner år sedan, som sedan utvecklades till olika människoformer fram till nutid. Olika grenar i trädet är olika varianter av människor. Till exempel Neandertalmänniskorna och Homo Erectus. Men det går även att beskriva en teknisk utveckling av mobilen i form av ett träd, där du placerar en morsenyckel vid roten och sedan visar hur trädet grenar ut sig i olika telefoner, radiosändare och mobilmodeller. Ibland sida vid sida.


Uppgifter

1: Rita om tankekartan över franska revolutionen så att den är utformats mer som en tankekarta ska vara, med mycket bilder, lite text och texten ovanpå pilarna.

2: Skapa en linje över franska revolutionen, från Lakis utbrott 1783-84 till Napoleons kröning till Frankrikes kejsare.

3: Välj en teknisk pryl, som mikroskop eller toalett, och gör ett utvecklingsträd, utformat enligt principerna för en tankekarta.
Tillbaka till huvudsidan: Tema - Minnestekniker och olika sätt att göra anteckningar