Åtgärder

Anteckningar - att hitta nyckelord och göra sammanfattningar

Från Skolbok

WikiDivCon 2017 - WikiCafe notes 50.jpg

Introduktion

L-Karniesbogen (keystone).png

Key stone, stenen som håller upp brovalvet

Nyckelord är en lite dålig beskrivning. Den engelska beteckningen key word är bättre, att det är det viktigaste ordet. Precis som det krävs en key stone för att hålla upp ett brovalv. Det stora problemet är att veta vad som är ett nyckelord. Tänk dig att du sitter där med pennan i handen och blocket framför dig och lyssnar på lärarens genomgång medan du febrilt antecknar. Vad händer då när du inte vet vad som är de viktigaste orden? Jo, du skriver ner precis allt som läraren säger. Detta kan fungera i sjuan, kanske i åttan, men ju äldre du blir, desto mer går läraren igenom på lektionerna och du kommer att komma till en punkt, oftast i gymnasiet, när det inte längre är möjligt att skriva ner allt. Det är därför det är så viktigt att kunna ta ut nyckelord redan i högstadiet.


Vilka är nyckelorden?

Predicate tree 1.png

Ett nyckelord är oftast ett substantiv, eftersom det är de vanligaste orden i svenska språket. Substantivet är dessutom ofta subjektet i en mening. Är det inte ett substantiv är det troligen ett verb eller ett adverb, och verben brukar vara predikat i meningar. Nyckelord är sällan adjektiv.


Exempel på användning av nyckelord

Anta att ni går igenom orsakerna till franska revolutionen, något som normalt sker både i år 7 i grundskolan och år 1 i gymnasiet. Då kan nyckelord med förklaring skrivas så här:

Nyckelord (vad) - förklaring

Svält = Vulkanutbrott på Island = kalla somrar = dåliga skördar bönder utan mat men måste ändå betala skatt
Skatt = Bönder beskattas hårt av präster och adel. Skatt krävs ut trots att bönder svälter.
Privilegier =Adel hade privilegier = rätt till de bästa arbetena i staten
Skattefri = Varken präster eller adelsmän betalade skatt
Stånd = 1:a ståndet = präster, 2.a ståndet = adeln, 3:e ståndet = bönder, hantverkare och handelsmän => orättvisa om de har en röst var i riksdagen
Lyxliv =Kungen, och adeln, van vid lyxliv.
Krig = Frankrikes stöd i Nordamerika mot England = dyrt utan någon vinst = pank kung
Riksdag = Kungen utan pengar = beskatta präster och adel = kan inte göra det utan riksdagens godkännande
1789 = riksdagen sammankallas = franska revolutionen börjar

Om du läst igenom texten i läroboken i förväg är det inte lika svårt att pricka in nyckelorden, de viktigaste orden, under tiden läraren har sin genomgång. Nyckelorden här ovanför räcker för att du ska kunna analysera bakgrunden till franska revolutionen.


Duplessis - Louis XVI of France, oval, Versailles.jpg

Kung Ludvig/Louis XVI av Frankrike, före revolutionen


Exempel på sammanfattning

Genom att använda dig av nyckelorden kan du därefter göra en enkel sammanfattning

Kalla somrar gav dåliga skördar. Bönder svalt men tvingades ändå betala skatt till präster och adel. Adeln hade värdefulla privilegier. Adel och präster slapp dessutom betala skatt och liksom kungen levde adeln ett lyxliv. Vid röstning hade varje stånd en röst. 1: (präster), 2: (adel), 3 (resten). Kungen var pank, delvis för kriget i Nordamerika. För att få in mer pengar samlades riksdagen 1789 för att rösta om att beskatta 1:a och 2:a ståndet.


Exempel på frågerepetition

Har du nyckelorden är ett effektivt sätt att repetera texten att skriva instuderingsfrågor till orden. Då kan det vara bra att försöka använda så många som möjligt av de fem journalistiska frågorna: Vad? När? Var? Vem? Varför? (Hur?)

Till exempel:

 • Varför var skördarna dåliga före revolutionen?
 • Varför svalt bönderna?
 • Vilka betalade skatt?
 • Vilka betalade inte skatt?
 • Varför var främst adeln, men även prästerna så noga med att driva in skatten?
 • Vad var ett privilegium?
 • Vilka hade privilegier?
 • Vilka var de olika stånden i Frankrike?
 • Hur påverkade kriget i Nordamerika franska kungens ekonomi?
 • När kallade kungen samman riksdagen?
 • Varför kallade kungen samman riksdagen?

Som du ser hittar du alla svaren bland dina nyckelord och i din sammanfattning.


Filmförslag SLI

Orka plugga : Sammanfattning 2 min • 2019 • Rek. från 13 år • Video - https://sliplay.se/gr/play/products/836621-orka-plugga-sammanfattning

Orka plugga : Testa dig själv för att minnas bättre 2 min • 2016 • Rek. från 13 år • Video - https://sliplay.se/gr/play/products/906463-orka-plugga-testa-dig-sjalv-for-att-minnas-battre


Uppgifter

1: Ta ett annat kapitel ur din historiebok. Sitt i lugn och ro och ta ut nyckelord. Se efter om de är substantiv/verb/adverb och subjekt/predikat. Ta dig en extra funderare på om det verkligen är nyckelord om de varken är substantiv/verb/adverb eller subjekt/predikat. Skriv sedan en kort sammanfattning som bygger på nyckelorden, och inte på lärobokstexten. Avsluta med att skriva instuderingsfrågor till de olika nyckelorden.

2: Exemplet visar ett utdrag ur historieboken. Ta en annan lärobok. Det kan vara i språk något annat SO-ämne eller ett NO-ämne. Följ sedan instruktionerna i uppgift 1. Tycker du att det var svårare, enklare eller ungefär likadant?
Tillbaka till huvudsidan: Tema - Minnestekniker och olika sätt att göra anteckningar