Åtgärder

Anteckningar - Cornell-metoden

Från Skolbok

NotesCornell.png

Inledning

Cornellmetiden utvecklades på Cornell University i USA under 1950-talet av lärare som insåg att studenterna var ruskigt dåliga på att göra anteckningar under genomgångarna. Systemet är enkelt och passar till alla ämnen, men kräver en hel del papper att skriva på

Gör en stor, låg ruta över hela papperet där du skriver: ämne, vad det är för lektion och datum,.
Gör en stor ruta över resten av papperet utom drygt en tum/2.5 cm längst ner.
I den stora rutan drar du en lodrät linje som avgränsar den vänstra delen i en mindre kolumn och resten av rutan i en stor kolumn.
Längst ner gör du en stor, låg ruta över hela papperet.

I den smala, höga rutan skriver du i nyckelord, och i den stora rutan bredvid fyller du i förklaringar till nyckelorden.

I rutan i botten skriver du en sammanfattning av texten på sidan, på några få meningar.


Exempel


HI Bakgrunden till franska revolutionen 2023-04-17
Island, vulkanutbrott 1784
Dåliga skördar i flera år
Präster
1:a ståndet, skattebefriade
Adel
2:a ståndet, skattebefriade
Privilegier
Adeln fick alla bra jobben, trots att rika borgare var rikare än många adelsmän
Bönder, hantverkare, handelsmän
3:e ståndet, främst bönder betalar all skatt
Svält
Bönder tvingades betala skatt trots dåliga skördar, och drevs till svält och tiggeri
Kung Louis XVI
Enväldig. Van vid lyxliv, liksom präster och adel var, men utan pengar
Gud
Kungen, prästerna och adeln ansåg att Gud gett dem rätt att beskatta bönderna till döds
Pank kung
Kriget i Amerika krävde kungens alla pengar
Riksdagen
Kungen ville beskatta de som har pengar, adel och präster, men det krävde riksdagens godkännande.
1789
Det år kungen sammankallade riksdagen.
Sammanfattning
Bönderna betalade all skatt, och flera år med dåliga skördar gjorde dem extra fattiga. Borgarna ville komma åt adelnasprivilegier. Kungen hade gjort av med alla pengar bla. på kriget i Nordamerika mot England. Kungen behövde mer pengar. Han ville beskatta präster och adeln, bönderna var redan för hårt beskattade, men kunde inte göra det utan riksdagens godkännande. Den sammankallades 1789.


Cornellmetoden är en av de bästa när det gäller att göra anteckningar under genomgångar. Du behöver inte heller bara skriva text, du kan lika gärna rita bilder, använda olika färger eller rita kurvor och diagram i den högra kolumnen.


Uppgifter

1 På vilka sätt tror du Cornellmetoden kan förbättra ditt sätt att göra anteckningar i framtiden?

2 vad kan det finnas för nackdelar med Cornellmetoden?

3 Hur var Frankrikes riksdag uppbyggd före revolutionen? Lyssna på den korta föreläsningen och gör anteckningar med hjälp av Cornellmetoden (se film). Jämför sedan det du gjort med det din bänkkamrat gjort. Vad hade kunnat göras bättre?

Tillbaka till huvudsidan: Tema - Minnestekniker och olika sätt att göra anteckningar