Åtgärder

Afrikas horn - väder och klimat

Från Skolbok

Young Women Students on the Boulevard - Axum (Aksum) - Ethiopia (8701085023).jpg Surmi Women, Ethiopia (10311005443).jpg

Skillnaden är stor mellan att leva i städerna eller ute på landsbygden på Afrikas horn


Vad är Afrikas horn?

Om du tittar på en karta över Afrika så ser du att det sticker ut ett "horn" österut, som ett noshörningshorn. Därför har hela regionen inom hornet fått namnet Afrikas horn. Sedan blir det lite krångligare att säga vilka länder som ingår, eftersom det inte finns beskrivet och bestämt någonstans.

240px-Broken-image-389560.svg.png

De länder som alltid räknas in är: Eritrea (sedan 1991), Djibouti (sedan 1977), Etiopien och Somalia. Förutom de länderna räknas ibland Kenya in, eller i alla fall den norra delen av Kenya. Eftersom de folk som bor i norra Kenya har så mycket gemensamt med de folk som bor i de södra delarna av Etiopien och Somalia. Ibland räknas Sudan till Afrikas horn på grund av att folket i södra och östra Sudan har så mycket gemensamt med folken i Västra Etiopien och västra Eritrea. Efter att Sudan delades i Sudan och Sydsudan 2011 har det blivit allt vanligare att Sydsudan kopplas till Afrikas horn medan Sudan kopplas till Nordafrika istället.

Slutligen har vi Somaliland, en utbrytarrepublik i norra Somalia som vill vara ett självständigt land. De har eget parlament, egna lagar, egen valuta osv. men inget annat land i hela världen har godkänt Somaliland som ett eget, självständigt land.


Vilket klimat har Afrikas horn?

Koppen-Geiger Map Eastern Africa present.svg

Detta är en väldigt plottrig karta, men det som är viktigt är de röda områdena. Där är klimatet torrt ökenklimat och det går knappt att odla någonting. Däremot går det att ha får och getter som kan beta av det lilla gräs som gror där fuktiga vindar från havet släpper ifrån sig nog med dagg för att lite gräs ska kunna växa. Det finns dock grundvatten, källor och små bäckar, som möjliggör fläckvis odling.

Den zon som är orange, runt den röda, får nog med vatten för att det ska kunna gå att odla under normala år. År med torka, vilket sker med jämna mellanrum, gör att skördarna dör och bönderna svälter. I de områdena finns vanligtvis tillräckligt med bete för att herdar ska kunna leva med kor, och inte bara får och getter. Men korna och bönderna konkurrerar om både vatten och odlingsbar mark.

ILRI, Stevie Mann - Ploughing with cattle in southwestern Ethiopia.jpg

Bonde som plöjer på traditionellt vis, Etiopien

De som lever i den zon som är blå har normalt sett inget problem med att få regnvattnet att räcka till för både jordbrukare och herdar. I de områdena är det mer vanligt med plantager där sockerrör, bomull, majs osv. odlas för försäljning. Som du ser på kartan gäller detta främst områdena runt Mogadishu i Somalia och uppe på det Etiopiska höglandet som fångar upp regnmolnen och skapar orografisk nederbörd (bergsnederbörd) när fuktiga vindar tvingas upp över bergen, kyls ner och släpper ifrån sig fukten som regn.

Dessutom har delar av Afrikas horn två regnperioder, istället för en enda.


Hur kan Afrikas horn ha två regnperioder?

När du var yngre fick du lära dig att det regnar runt ekvatorn men är torrt norr- och söder om den, men det är en förenkling av verkligheten. Tittar du på animationen här nedanför ser du hur det egentligen är ett regnbälte över ekvatorn som rör sig norrut, norr om ekvatorn, på vår sommar, och söderut, söder om ekvatorn under vår vinter men deras sommar. Det här bältet kallas ITCZ. eller the Intertropical Convergence Zone på engelska.

När ITCZ rör sig norrut på försommaren passerar den Afrikas horn första gången och ger long rain mellan mars-maj. ITCZ når sitt yttersta, mest nordliga, läge i juni. Sedan passerar ITCZ Afrikas horn ännu en gång under oktober-december på sin väg söderut mot ekvatorn och ger short rain.

ITCZ - regnen följer zonen


Detta gör i sin tur att Somalias huvudstad, som ligger i den södra delen av Afrikas horn, har två tydliga toppar med regn i sitt klimatdiagram medan Addis Abeba, som ligger i den nordligaste utsträckningen av ITCZ, normalt bara har en enda regnperiod.

Blå staplar visar regn. Bägge städerna ligger på Afrikas horn, men Mogadishu (vänster) har två regnperioder medan Addis Abeba (höger) bara har en enda i juli-augusti.


Eftersom Somalia har två regnperioder verkar det troligt att landet inte drabbas av torka, men orsaken till att huvudstaden Mogadishu ligger där den ligger är just regnen. ITCZ stoppar upp mitt i Somalia och den norra delen av landet har ökenliknande stäppklimat med lite eller inget regn.

Regnmängderna skiljer också betydligt mellan städerna. Mogadishu får i genomsnitt 75 mm regn under de regnigaste månaderna, medan Addis Abeba får nästan 400 mm under sina.


Vad är det Etiopiska höglandet?

Kartan visar Etiopien. Det är lätt att missbedöma storleken på länder nära ekvatorn, eftersom kartprojektioner gör länder långt från ekvatorn mycket större till ytan än de egentligen är. Etiopien är ungefär dubbelt så stort som Sverige med ungefär tio gånger så stor befolkning.

Det etiopiska höglandet är toppen på en plym av magma i jordens inre som pressat sig uppåt och fått jordytan att stiga uppåt som en bubbla. En bubbla som spruckit i mitten där Great Rift Valley sträcker ut sig på sin väg mot Röda havet.

Ethiopia relief location map.jpg

Höglandet fångar upp regnen som kommer söderifrån, men också när vindar kommer österifrån, från Indiska oceanen, så blåser de förbi kusten tills de når höglandet. På det viset matas höglandet med fuktiga vindar från två olika håll.

Etiopiska höglandet är högre än många tror. Addis Abeba ligger t.ex. på 3000 meters höjd, jämfört med Sveriges högsta berg Kebnekaise som bara är drygt 2100 meter. Det gör att de som bor på höglandet har ett svalare och fuktigare klimat än vad det brukar vara på den breddgraden. Det går att jämföra med klimatet i södra Frankrike. Klimatet gör även att tse-tse flugor inte trivs vilket gör att sömnsjuka, som de sprider, inte finns på höglandet medan herdar västerut, från höglandet ända in i Västafrika, ofta drabbas.

Glossina-morsitans.jpg

Tse-tse fluga, sömnsjukan de sprider är svårbehandlad och dödlig.
De biter främst boskap men även människor drabbas

Klimatet på höglandet gör också att det går att odla växter på höglandet som normalt sett odlas längre norrut, som majs och bomull. Främsta exportgrödan är dock kaffe, som har sitt ursprung på det Etiopiska höglandet. En variant av hirs som heter Teff har även den sitt ursprung på Afrikas horn och ingår i traditionell etiopisk matlagning. Hirs, i olika former, behöver inte lika mycket vatten som t.ex. vete och odlas ofta i torra områden i Afrika.

Coffee sorting process, near Hawassa.jpg Teff pluim Eragrostis tef.jpg

Sortering av kaffebönor, Hawassa i Etiopien, och teff på strå.

Mjöl från teff används till att baka Injera, ett tunnbrödsliknande bröd som är stapelvara i främst de norra delarna av Etiopien och i Eritrea.

Alicha 1.jpg

Injera med tillbehör


Källor

https://www.britannica.com/place/Horn-of-Africa

https://www.britannica.com/plant/teff

https://www.britannica.com/animal/tsetse-fly

https://www.britannica.com/place/Ethiopia

https://www.britannica.com/place/Ethiopian-Plateau

(Youtube) East Africa & Tropics' Seasonal Rainfall: Trends, Climate Models, Projections- Caroline Wainwright https://www.youtube.com/watch?v=fHfvntzXGo4


Bilder

Alla bilder från Wikimedia Commons, utom:


Klimatdiagram Mogadishu: images.climate-data.org/location/856/climate-graph.png

Klimatdiagram Addis Abeba: images.climate-data.org/location/532/climate-graph-1280.png


Filmer

(Youtube) ITCZ Migration Animation https://www.youtube.com/watch?v=VEbgWupP6bMÅter till " Tema - Afrikas horn".