Åtgärder

Skillnad mellan versioner av "Verb"

Från Skolbok

m
m
 
Rad 14: Rad 14:
  
 
Tillstånden baseras på orden. Vara, bliva, heta och kallas (gammal svenska) eller varianter av de orden och man hittar dem i ord som:
 
Tillstånden baseras på orden. Vara, bliva, heta och kallas (gammal svenska) eller varianter av de orden och man hittar dem i ord som:
*Kattungen är söt.
+
*Kattungen '''är''' söt.
*Kristina blev glad över tårtan.
+
*Kristina '''blev''' glad över tårtan.
*Hon heter Vendela.
+
*Hon '''heter''' Vendela.
*Hunden heter Karolus men kallas Tufsen.
+
*Hunden '''heter''' Karolus men '''kallas''' Tufsen.
  
  

Nuvarande version från 2 september 2020 kl. 07.49

Tredje satsen i sången om ordklasserna lyder:

Verb är saker man kan göra,

till exempel se och höra,

något som beskriver ordklassen bra. Verb är också den krångligaste ordklassen i det svenska språket och till skillnad från de övriga ordklasserna tas bara det viktigaste upp här.


Handling, tillstånd och hjälpverb (sätt)

Ett verbs uppgift i språket är att beskriva någon form av handling eller ett tillstånd. Handlingar kan vara:

 • Skriva, måla, rida, cykla skjuta, vinka.

Tillstånden baseras på orden. Vara, bliva, heta och kallas (gammal svenska) eller varianter av de orden och man hittar dem i ord som:

 • Kattungen är söt.
 • Kristina blev glad över tårtan.
 • Hon heter Vendela.
 • Hunden heter Karolus men kallas Tufsen.


Hjälpverben används med ett huvudverb för att beskriva en handling i tiden. Hjälpverb kan vara:

 • har, hade, ska, skulle, kommer att.

Hjälpverben kan inte stå för sig själva,


Verbets former, Infinitiv-preteritum-supinum

Verbet kan skrivas i olika former,:

 • Infinitiv kan man sätta ordet “att” framför. Att springa.

(Infinitiv kallas ibland för grundform).

 • Preteritum kan man sätta “igår” framför. Igår sprang han.

(Preteritum kallades förr för “imperfekt”.)

 • Supinum kan man sätta “har” eller “hade” framför. Han har sprungit, hon hade sprungit.


Att ta tema på verb

Man tar tema på ett verb genom att skriva det i:

 • Infinitiv-preteritum-supinum.

Du har säker gjort det i t.ex. engelskan med verb som gå:

 • go-went-gone.

I svenskan blir det på samma sätt:

 • gå-gick-gått.


Svaga, eller regelbundna, verb

Svaga, eller regelbundna, verb är namn på verb som alltid har samma rot när man tar tema på dem, t.ex.:

 • Rop/a – rop/ade – rop/at (roten är rop)
 • Hör/a – hör/de – hör/t (roten är hör)
 • Köp/a – köp/te – köp/t (roten är köp)
 • Tro – tro/dde – tro/tt (roten är tro)


Starka verb

"Starka verb" ändrar sin stamvokal när du tar tema på dem, t.ex.:

 • Falla – föll – fallit
 • Finna – fann – funnit
 • Gå – gick – gått


Oregelbundna verb

Oregelbundna verb är verb, som inte följer något bestämt mönster när man tar tema på dem, de är varken starka eller svaga, t.ex.:

 • Skilja – skilde – skilt
 • Sova – sov – sovit
 • Ha – hade – haft


Verbets tempus

Tempus betyder tid, och verb kan skrivas i olika tidsformer. Det finns fem tidsformer:

 • Presens=nutid
 • Preteritum=dåtid
 • Perfekt = har ordet “har” framför sig
 • Pluskvamperfekt = har ordet “hade” framför sig
 • Futurum = något som skall hända


Cyklar - cyklade - har cyklat - hade cyklat - (skall) cykla

Falla - föll - har fallit - hade fallit - (skall) falla


Man kan även använda presens och ange att något kommer att ske i framtiden:

 • I morgon reser jag till Spanien.


Källor

Studio svenska 2, Almqvist & Wiksell 2004 ISBN 91-21-20454-3

Svenskboken 9, Gleerups 1994 ISBN 91-40-60740-2

(Inspirationskälla) Dags för svenska övningsbok, NoK 2008 ISBN 978-91-27-61508-3

Http://www.ordklasser.se/verb.php