Åtgärder

Skillnad mellan versioner av "Varianter av hinduism"

Från Skolbok

m
m
Rad 77: Rad 77:
  
 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/sikhism
 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/sikhism
 +
 +
https://indrajitrathore.wordpress.com/2015/02/19/the-remarkable-philosophy-of-jainism/
  
 
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jainism
 
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jainism

Versionen från 24 april 2020 kl. 07.11

Hinduismen är en fri religion och det är på många vis upp till varje utövare att be på det sätt den vill.

Om man ändå skall se på olika varianter finns det två som har rötterna i hinduismen men som utvecklats till egna religioner.


Hare Krishna

(även kallad Krishnarörelsen)

Hare Krishna i Helsingfors

Hare Krishna i Helsingfors


Hare Krishna är en amerikansk rörelse. Den grundades i USA 1966 efter idéer som en hinduisk munk tog med sig. Den bygger på hängivenhetens väg, bhakti yoga, för att uppnå moksha och slippa återfödas. Medlemmarna sjunger och dansar till Krishnas ära, indirekt guden Shivas ära. Precis som hinduerna tror medlemmarna av Hare Krishna på reinkarnation och att själen vandrar till en ny varelse när man dör. Till skillnad från hinduismen tror man på att det är en människas egenskaper som avgör vilket kast man tillhör och inte det kast man föds in i. Vilket är logiskt eftersom religionen vänder sig till västerlänningar som inte tillhör kastsystemet i Indien.

De som tillhör Hare Krishna tror att den värld vi lever i inte är den verkliga världen utan en illusion. För att hjälpa dem att se den riktiga världen är medlemmarna förbjudna att äta kött, använda alkohol och droger, dricka: kaffe, te eller choklad, köpa lotter osv. En annan viktig ritual är prasada, att offra all mat till Krishna innan man äter den.

Ett viktigt moment för att tjäna Krishna är att upprepa mantrat: ”Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.” Man upprepar mantrat för att man skall kontrollera sina känslor och tankar. Först då kan man väcka liv i sin inneboende kärlek till Gud och andra människor. Det skall uttalas 1728 gånger varje dag.

Medlemmar i Hare Krishna kommer inte till Brahman när de dör. Istället kommer de till ett slags paradis som heter Vaikuntha.

Det finns drygt 100 aktiva anhängare av Hare Krishna i Sverige.

Hare Krishna i Ryssland

Hare Krishna i Ryssland


Sikhism

Sikh med turban

Sikh med turban

Sikhism är en monoteistisk religion. Dvs. trots att den har rötterna i hinduismen tror man på en enda gud. Den uppstod på i slutet av 1500-talet i norra Indien. Numera ligger den viktigaste platsen för sikher, det gyllene templet, i staden Amritsar.

Sikhismens grundare hette Nanak och var en guru, en helig man. Han predikade hängivenhetens väg till att slippa återfödas, bhakti yoga. Men han blandade även in sufismen, en muslimsk rörelse, i sina tankar.

Sikhismen strävar efter att minska ojämlikheten mellan kaster och kön. Man tror på samsara och viljan att slippa återfödas, precis som hinduer. Men för att slippa återfödas är man hänvisad till den enda gudens nåd. Gud har skapat världen men finns också inom oss. Som i Islam får Gud inte avbildas. Det finns inga särskilda präster utan vem som helst i församlingen, både män och kvinnor, kan leda mässorna.

Det främsta tecknet på att en man är sikh är turbanen. Den används eftersom männen inte får klippa sitt hår och det måste skyddas på något vis.

Det gyllene templet i Amritsar

Det gyllene templet i Amritsar


Jainism

Jainismen har utvecklats ur hinduismen och började utövas ungefär 800-500 år f.v.t. och är några århundraden äldre än buddismen. Till skillnad från hinduismen har jainismen en grundare: Mahavira.

Jainismen är hårdare än både hinduismen och buddismen när det gäller icke-våld. En jainist får inte skada eller döda något levande ovanför växternas nivå, vilket gör att jainisterna sällan var lantbrukare eftersom det är så lätt att skada maskar, skalbaggar och liknande när man arbetar på åkrarna. Istället blev många jainister köpmän, ett yrke som än idag är vanligast bland Indiens ca 5 miljoner jainister.

Alla jainister är vegetarianer, och många äter inte ens rotfrukter eftersom något kan ha dött när potatisen, morötterna eller liknande rotfrukter drogs upp ur jorden.

Till skillnad från hinduer tror inte jainister att världen och rymden skapats. Den har alltid funnits. Därför finns ingen skapargud, upprätthållare eller förgörare av världar, som hinduerna har i Brahma, Vishnu och Shiva. Jainisternas värld är tredelad, med ett helvete i botten där syndare med dålig karma plågas, vår värld i mitten och ett paradis ovanför oss där gudarna bor och där de som uppnår moksha hamnar.

Jainister följer fem levnadsregler:

  • Inte döda
  • Inte stjäla
  • Inte ljuga
  • Inte vara otrogen
  • Inte älska sina saker/tillhörigheter

Inom jainismen, liksom inom buddismen men inte hinduismen, finns kloster, munkar och nunnor, men jainismen är uppdelad i två varianter. En variant av jainister tillåter kvinnor att bli nunnor. Den variantens munkar och nunnor har alltid vita kläder. Den andra tillåter inte kvinnor att bli nunnor och där går alla munkar nakna inom klosterområdet. Den varianten anser att enbart män kan nå moksha och enda chansen för en kvinna att är att först återfödas som en man.

Jainistiska munkar


Källor

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/krishnar%C3%B6relsen

http://www.so-rummet.se/kategorier/religion/nyreligiosa-rorelser/hare-krishna#

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/sikhism

https://indrajitrathore.wordpress.com/2015/02/19/the-remarkable-philosophy-of-jainism/

https://sv.wikipedia.org/wiki/Jainism


Bildkällor

Alla bilder från wikimedia commons, utom:

Jainistiska munkar: indrajitrathore.files.wordpress.com/2015/02/jains.jpg


Åter till religionsbokens register,