Åtgärder

Skillnad mellan versioner av "Tema Medelhavet"

Från Skolbok

m
m
Rad 3: Rad 3:
 
''Tjurakrobatik, minoernas Kreta''
 
''Tjurakrobatik, minoernas Kreta''
  
Ett sätt att tjäna tid i SO-ämnet är att använda sig av ämnesintegrering. Från 2011 är det inte  tillåtet med blockbetyg i SO-ämnena i mellan- och högstadiet, men så länge det är tydligt vilket ämne du just nu arbetar med är ämnesintegrering inget problem.  
+
Ett sätt att tjäna tid i SO-ämnet är att använda sig av ämnesintegrering. Från 2011 är det inte  tillåtet med blockbetyg i SO-ämnena i mellan- och högstadiet, men så länge det är tydligt vilket ämne du just nu arbetar med är ämnesintegrering inget problem. Det finns en speciell pedagogik, Aylamodellen, som [https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpadlet.com%2FSOLisa%2Fs7ttmjxlshqf%3Ffbclid%3DIwAR1hpxnK1AUDYFW7eZOsp7PM4YEHIXCUz7QvgmgSmcKh1tUAtE389pnMuOw&h=AT38JCDvcldM7kk_XCBby5c4AaesYXf2JKPbPQCnTndvo5BegylFaq7yxl-KDVrgnCFCWoImLdn9JDxt7-wkrkjY9oQRZd4ugy3t7QBZdQM--x_vEGd8Ap-iNJWVCOjGFKw-JqAqkaZocA används] på vissa skolor i Sverige sedan 2000-talets början som liknar mitt förslag till ämnesintegrering.
  
 
Redan 2003 satt jag och funderade på varför ämnesintegrering i princip alltid utgår från historieämnet, varför inte utgå från geografiämnet? Vad finns det för viktiga regioner för människorna? Haven är enklast och tydligast. Sagt och gjort. jag skissade upp en mall där utgångspunkten var olika hav. På den tiden undervisade jag i en 6-9 skola, Linnéaskolan i Ljungskile.
 
Redan 2003 satt jag och funderade på varför ämnesintegrering i princip alltid utgår från historieämnet, varför inte utgå från geografiämnet? Vad finns det för viktiga regioner för människorna? Haven är enklast och tydligast. Sagt och gjort. jag skissade upp en mall där utgångspunkten var olika hav. På den tiden undervisade jag i en 6-9 skola, Linnéaskolan i Ljungskile.
Rad 132: Rad 132:
 
:Förnybara energikällor - nedhuggning av skog runt Medelhavet, segelfartygens framväxt, väderkvarnar, vattenhjul
 
:Förnybara energikällor - nedhuggning av skog runt Medelhavet, segelfartygens framväxt, väderkvarnar, vattenhjul
 
:Transport och handel, förändring över tid - utveckling av handelsvägar och fartyg, nya varor när handeln blev mer långväga, Roms intresse för udda saker att äta när rikedomen ökade, vilda djur i gladiatorspel, Roms vägnät och "alla vägar bär till Rom", den mörka medeltiden efter Roms fall.
 
:Transport och handel, förändring över tid - utveckling av handelsvägar och fartyg, nya varor när handeln blev mer långväga, Roms intresse för udda saker att äta när rikedomen ökade, vilda djur i gladiatorspel, Roms vägnät och "alla vägar bär till Rom", den mörka medeltiden efter Roms fall.
 +
 +
[[Kategori:SO]]

Versionen från 23 maj 2020 kl. 10.02

Bull leaping minoan fresco archmus Heraklion.jpg

Tjurakrobatik, minoernas Kreta

Ett sätt att tjäna tid i SO-ämnet är att använda sig av ämnesintegrering. Från 2011 är det inte tillåtet med blockbetyg i SO-ämnena i mellan- och högstadiet, men så länge det är tydligt vilket ämne du just nu arbetar med är ämnesintegrering inget problem. Det finns en speciell pedagogik, Aylamodellen, som används på vissa skolor i Sverige sedan 2000-talets början som liknar mitt förslag till ämnesintegrering.

Redan 2003 satt jag och funderade på varför ämnesintegrering i princip alltid utgår från historieämnet, varför inte utgå från geografiämnet? Vad finns det för viktiga regioner för människorna? Haven är enklast och tydligast. Sagt och gjort. jag skissade upp en mall där utgångspunkten var olika hav. På den tiden undervisade jag i en 6-9 skola, Linnéaskolan i Ljungskile.

År 6 = Östersjön (stormaktstid - gustaviansk tid) (reformationen och protestantisk kristendom)
År 7 = Medelhavet (Stenålder till renässans) (förhistoriska religioner, flodkulturernas religioner, grekisk/romersk religion, gamla testamentet och judendomen, ortodox kristendom, Islam)
År 8 = Atlanten (upptäckternas tidsålder till mellankrigstiden) (skillnad katolicism och protestantism, urfolkens religioner i Amerika och Afrika)
År 9 = Stilla havet/Indiska oceanen (andra världskriget till kalla kriget/Mellanöstern) (hinduism och buddism, Polynesiens religion)

Det centrala innehållet ändrades 2011 och sedan igen 2018, men det är skrivet så att merparten av punkterna kan kopplas till de olika områdena. För att även få med historia är det logiskt att avgränsa historien till olika epoker som påverkades starkt av kontakten med de olika haven. Slutligen är det lätt att placera in religionen i de olika delarna eftersom religionen ofta följer de dominerande kulturerna. Kvar blir resten av geografin samt samhällskunskapen.

För att dela upp det centrala innehållet så att det passar just Medelhavet har jag utgått från mitt eget traditionella årshjul och sedan placerat ut de delar som passar in i Medelhavet, utan att ta hänsyn till den årskurs där momentet ursprungligen placerats. Det innebär samtidigt att det inte går att bara ha ett läsår med integrering, alla läsår måste få varsin del av integreringen för att det ska fungera. Det innebär dessutom att visa delar av det centrala innehållet som enbart berör Sverige måste plockas ut ur systemet och behandlas enskilt.:


År 7

SH

Lag och rätt - utveckling av lagar i Mesopotamien, det juridiska systemet i Rom
Kriminalvård och brottsoffer - kroppsbestraffning i antiken
Ungdomars identitet och stil - hur var det att vara ungdom/pojke/flicka på den här tiden?
Makt/pengar jämfört med kön - kvinnans roll och ställning i kulturerna runt Medelhavet
Jämlikhet och jämställdhet - kvinnans roll och ställning i kulturerna runt Medelhavet
Minoriteter i Sverige - UTGÅR - till år 9 eller som extraarbete sista veckorna på VT

RE

(Begrepp)
Bibeln - Gamla testamentet
Abrahamitiska religionernas gemensamma historia - jämförelse Mesopotamiens berättelser och Gamla testamentet
Riter och traditioner, och hur de formar en identitet - Mysteriekulter
Hur religionen formar en livsstil - skillnad mellan prästerskap och vanliga människor. Korsriddarna?

HI

Begrepp
Förklaring: kontinuitet-förändring - samma
Antiken och högkulturer - samma
Min familj och släkts historia, enligt källor - UTGÅR- till år 8 eller som extraarbete sista veckorna på VT
Kvinnor och barn, då och nu, enligt källor- samma
Källkritik - vad vi kan få ut av forntida bilder och texter

GE

(Begrepp)
Kartkunskap, olika kartor - samma men antika kartors världsbild
Kartans uppbyggnad - samma men antika kartors världsbild
Världsdelar och världshav - koncentration på delarna runt Medelhavet
Klimat/vegetations zoner - Medelhavsklimat, torrt klimat (savann/stäpp/öken)
Människans levnadsvillkor i zonerna - att leva som jägare eller jordbrukare runt Medelhavet, flodkulturerna i Egypten och Mesopotamien.
Klimatförändringen och dess konsekvenser - klimatskillnad över tid, klippmålningar i Afrika, förstörandet av skogarna runt Medelhavet


År 8

SH

Politiska ideologier, i världen, skillnader/likheter - UTGÅR- till år 8 1800-1900 tal
Stats- och styrelseskick - kungar, präster och kejsares makt
Sveriges politiska system - UTGÅR - till år 9
Arbetsliv, arbetsmarknad, utbildning och lön - UTGÅR - till år 9
Mänskliga rättigheter, bakgrund/kränkningar - UTGÅR - till år 9 ev. genomgång slav/maskiner
Demokratiska rättigheter/skyldigheter - UTGÅR - till år 9
Immigration förr och nu, integration och segregering - folkförflyttningar runt Medelhavet. sjöfolket, folkvandringstid, mongolerna
Medier och dess roller - UTGÅR - till år 8 och reformationen
Nyhetsvärdering - UTGÅR - till år 8 och reformationen
Internets risker och möjligheter - UTGÅR - till år 9

RE

Kristendomens grenar - ortodox och katolsk kristendom
Kristendomen i Sverige - UTGÅR - till år 8 och reformationen
Religionens roll i samhället/konflikter - striderna i gamla testamentet, Babyloniska fångenskapen, Diasporan, kristnas behandling i Rom, Islams strider vid sin framväxt.
Religionens förändring över tid - mysteriekulterna, skillnad mellan ortodox och katolsk kristendom, skillnad mellan shia och sunnimuslimer
Religionskonflikter, sexualitet och jämställdhet - kvinnans ställning i Aten och Sparta, kvinnas roll i de olika religionerna som den beskrivs i texterna
Livsfrågor i religion och populärkultur - hur livsfrågor beskrivs i de olika religionernas texter

HI

Revolutioner- UTGÅR - till år 8
Världshandel - Handel mellan Egypten och Mesopotamien, feniciernas handelsimperium, grekernas kolonisering, handeln genom Rom, arabernas handel, sidenvägen
Hur 1800- och 1900-talet syns i dag - UTGÅR - till år 8 och 9
Emigration/immigration - diasporan, folkvandringstid
Kolonialism - fenicisk, grekisk och romersk kolonisering
Imperialism - Roms uppbyggnad jämfört med tidigare kulturer
Nationalism och diktatur - Sparta jämfört med Rom
Berättelser om kolonialism och rasism - - UTGÅR - till år 8, det fanns ingen rasism
Ursprungsbefolkningar - ursprungliga religioner före flodkulturerna och stadsstaterna
Sveriges samers historia, och andra minoriteters - - UTGÅR- till år 9 eller som extraarbete sista veckorna på VT

GE

Jordens befolkning - befolkningsutveckling från jägare till jordbrukare
Migration och urbanisering - flodkulturerna, minoernas Kreta, Trojas förstörelse, Greklands stadsstater, Roms storstäder. Mesopotamien och muslimernas imperiebyggande
Befolkningsförändring över tid – orsaker - hungersnöd, sjukdomar, krig i den forntida historien
Fattigdom, orsak och effekter - slaveri och hur man blev slav, proletärer i Rom, uppdelning i sociala skikt i samband med jordbruket
GIS och presentationsverktyg - används i samband med arbete
Fältstudier i natur- och kulturlandskapet - - UTGÅR- till år 8 eller 9 eller som extraarbete sista veckorna på VT


ÅR 9

SH

Ekonomi, privat/företag/samhället - hur det ekonomiska systemet fungerade i flodkulturerna, Grekland och Rom
Välfärd och Sveriges befolkning - UTGÅR- till år 9
Vård/skola/omsorg + konsekvenser av förändringar - hur fungerade läkekonst och utbildning under antiken och inom Islam
Aktuella samhällsfrågor och konflikter - UTGÅR- till år 9
FN, syfte och roll - UTGÅR- till år 9
EU och nordiskt samarbete - UTGÅR- till år 9
Hur individer kan påverka beslut - UTGÅR- till år 8 eller 9

RE

Världsreligionerna: historia/tankegångar/urkunder - Bibeln och Koranen
Etik och moraliska dilemman - det finns många att välja på, var det t.ex. rätt att förstöra Troja för Helenas skull?
Tolkning och bruk av religion i dagens samhället - UTGÅR- till år 9 eller gör direkta jämförelser med forntida religioner och nutida
Människosynen i olika religioner - visa på skillnad på män/kvinnor i flodkulturernas religioner och de abrahamitiska
Etiska begrepp i religionen kopplat till mänskliga rättigheter - UTGÅR- till år 8 och 9, eller kan kopplas ihop med en direkt jämförelse då och nu i år 7
Nya religiösa rörelser - UTGÅR- till år 9
Sekulära rörelser som Humanism - UTGÅR- till år 9 alternativt jämför olika filosofier i Grekland med nutida funderingar

HI

Industrialiseringen- UTGÅR- till år 8
Sveriges välfärd, framväxten
Demokratiseringsprocessen i Sverige - UTGÅR- till år 9
Framväxten av olika ideologier, och dess källor/rötter - UTGÅR- till år 8 och 9
Världskrigen - UTGÅR- till år 8 och 9
Förintelsen och gulag - UTGÅR- till år 8 och 9
Efterkrigstiden - UTGÅR- till år 9
Kalla kriget - UTGÅR- till år 9
Aktuella konflikters historiska förklaringar - UTGÅR- till år 8 och 9
FN och EU:s historiska bakgrund - UTGÅR- till år 9
Hur historia stärker gruppers villkor och värderingar - jämför Rom och nazistiska rörelser, tron att påven är i direkt nedstigande led till Petrus, hur shia/sunni vill visa att det är den enda tron

GE

Sårbara platser, identifikation och förebyggande - naturkatastrofer i Medelhavet: Vesuvius och Pompeji, Kreta och Thera, Medelhavet och Noak, Svarta havets tömning,
Energi/naturresurser samt dess intressekonflikter - koppar och tenn på Cypern och i England, Egyptens guld, Spaniens silver, purpursnäckorna och fenicierna, sidenvägens betydelse
Förnybara energikällor - nedhuggning av skog runt Medelhavet, segelfartygens framväxt, väderkvarnar, vattenhjul
Transport och handel, förändring över tid - utveckling av handelsvägar och fartyg, nya varor när handeln blev mer långväga, Roms intresse för udda saker att äta när rikedomen ökade, vilda djur i gladiatorspel, Roms vägnät och "alla vägar bär till Rom", den mörka medeltiden efter Roms fall.