Åtgärder

Skillnad mellan versioner av "Tema Medelhavet"

Från Skolbok

(Skapade sidan med 'Ett sätt att tjäna tid i SO-ämnet är att använda sig av ämnesintegrering. Från 2011 är det inte tillåtet med blockbetyg i SO-ämnena i mellan- och högstadiet, men s...')
 
m
Rad 20: Rad 20:
 
:Makt/pengar jämfört med kön - kvinnans roll och ställning i kulturerna runt Medelhavet
 
:Makt/pengar jämfört med kön - kvinnans roll och ställning i kulturerna runt Medelhavet
 
:Jämlikhet och jämställdhet - kvinnans roll och ställning i kulturerna runt Medelhavet
 
:Jämlikhet och jämställdhet - kvinnans roll och ställning i kulturerna runt Medelhavet
:Minoriteter i Sverige - UTGÅR
+
:Minoriteter i Sverige - UTGÅR - till år 9 eller som extraarbete sista veckorna på VT
  
 
===RE===
 
===RE===
Rad 33: Rad 33:
 
: Förklaring: kontinuitet-förändring - samma
 
: Förklaring: kontinuitet-förändring - samma
 
:Antiken och högkulturer - samma
 
:Antiken och högkulturer - samma
:Min familj och släkts historia, enligt källor - UTGÅR
+
:Min familj och släkts historia, enligt källor - UTGÅR- till år 8 eller som extraarbete sista veckorna på VT
 
:Kvinnor och barn, då och nu, enligt källor- samma
 
:Kvinnor och barn, då och nu, enligt källor- samma
 
:Källkritik - vad vi kan få ut av forntida bilder och texter
 
:Källkritik - vad vi kan få ut av forntida bilder och texter
Rad 50: Rad 50:
  
 
===SH===
 
===SH===
:Politiska ideologier, i världen, skillnader/likheter
+
:Politiska ideologier, i världen, skillnader/likheter - UTGÅR- till år 8 1800-1900 tal
:Stats- och styrelseskick
+
:Stats- och styrelseskick - kungar, präster och kejsares makt
:Sveriges politiska system
+
:Sveriges politiska system - UTGÅR - till år 9
:Arbetsliv, arbetsmarknad, utbildning och lön
+
:Arbetsliv, arbetsmarknad, utbildning och lön - UTGÅR - till år 9
:Mänskliga rättigheter, bakgrund/kränkningar
+
:Mänskliga rättigheter, bakgrund/kränkningar - UTGÅR - till år 9 ev. genomgång slav/maskiner
:Demokratiska rättigheter/skyldigheter
+
:Demokratiska rättigheter/skyldigheter - UTGÅR - till år 9
:Immigration förr och nu, integration och segregering
+
:Immigration förr och nu, integration och segregering - folkförflyttningar runt Medelhavet. sjöfolket, folkvandringstid, mongolerna
:Medier och dess roller
+
:Medier och dess roller - UTGÅR - till år 8 och reformationen
:Nyhetsvärdering
+
:Nyhetsvärdering - UTGÅR - till år 8 och reformationen
:Internets risker och möjligheter
+
:Internets risker och möjligheter - UTGÅR - till år 9
  
 
===RE===
 
===RE===
:Kristendomens grenar
+
:Kristendomens grenar - ortodox och katolsk kristendom
:Kristendomen i Sverige
+
:Kristendomen i Sverige - UTGÅR - till år 8 och reformationen
:Religionens roll i samhället/konflikter
+
:Religionens roll i samhället/konflikter - striderna i gamla testamentet, Babyloniska fångenskapen, Diasporan, kristnas behandling i Rom, Islams strider vid sin framväxt.
:Religionens förändring över tid
+
:Religionens förändring över tid - mysteriekulterna, skillnad mellan ortodox och katolsk kristendom, skillnad mellan shia och sunnimuslimer
:Religionskonflikter, sexualitet och jämställdhet
+
:Religionskonflikter, sexualitet och jämställdhet - kvinnans ställning i Aten och Sparta, kvinnas roll i de olika religionerna som den beskrivs i texterna
:Livsfrågor i religion och populärkultur
+
:Livsfrågor i religion och populärkultur - hur livsfrågor beskrivs i de olika religionernas texter
  
 
===HI===
 
===HI===
:Revolutioner
+
:Revolutioner- UTGÅR - till år 8
:Världshandel
+
:Världshandel - Handel mellan Egypten och Mesopotamien, feniciernas handelsimperium, grekernas kolonisering, handeln genom Rom, arabernas handel, sidenvägen
:Hur 1800- och 1900-talet syns i dag
+
:Hur 1800- och 1900-talet syns i dag - UTGÅR - till år 8 och 9
:Emigration/immigration
+
:Emigration/immigration - diasporan, folkvandringstid
:Kolonialism
+
:Kolonialism - fenicisk, grekisk och romersk kolonisering
:Imperialism
+
:Imperialism - Roms uppbyggnad jämfört med tidigare kulturer
:Nationalism och diktatur
+
:Nationalism och diktatur - Sparta jämfört med Rom
:Berättelser om kolonialism och rasism
+
:Berättelser om kolonialism och rasism - - UTGÅR - till år 8, det fanns ingen rasism  
:Ursprungsbefolkningar
+
:Ursprungsbefolkningar - ursprungliga religioner före flodkulturerna och stadsstaterna
:Sveriges samers historia, och andra minoriteters
+
:Sveriges samers historia, och andra minoriteters - - UTGÅR- till år 9 eller som extraarbete sista veckorna på VT
  
 
===GE===
 
===GE===
:Jordens befolkning
+
:Jordens befolkning - befolkningsutveckling från jägare till jordbrukare
:Migration och urbanisering
+
:Migration och urbanisering - flodkulturerna, minoernas Kreta, Trojas förstörelse, Greklands stadsstater, Roms storstäder. Mesopotamien och muslimernas imperiebyggande
:Befolkningsförändring över tid – orsaker
+
:Befolkningsförändring över tid – orsaker - hungersnöd, sjukdomar, krig i den forntida historien
:Fattigdom, orsak och effekter
+
:Fattigdom, orsak och effekter - slaveri och hur man blev slav,  proletärer i Rom, uppdelning i sociala skikt i samband med jordbruket
:GIS och presentationsverktyg
+
:GIS och presentationsverktyg - används i samband med arbete
:Fältstudier i natur- och kulturlandskapet
+
:Fältstudier i natur- och kulturlandskapet - - UTGÅR- till år 8 eller 9  eller som extraarbete sista veckorna på VT
  
  

Versionen från 23 maj 2020 kl. 09.34

Ett sätt att tjäna tid i SO-ämnet är att använda sig av ämnesintegrering. Från 2011 är det inte tillåtet med blockbetyg i SO-ämnena i mellan- och högstadiet, men så länge det är tydligt vilket ämne du just nu arbetar med är ämnesintegrering inget problem.

Redan 2003 satt jag och funderade på varför ämnesintegrering i princip alltid utgår från historieämnet, varför inte utgå från geografiämnet? Vad finns det för viktiga regioner för människorna? Haven är enklast och tydligast. Sagt och gjort. jag skissade upp en mall där utgångspunkten var olika hav. På den tiden undervisade jag i en 6-9 skola, Linnéaskolan i Ljungskile.

År 6 = Östersjön (stormaktstid - gustaviansk tid) (reformationen och protestantisk kristendom)
År 7 = Medelhavet (Stenålder till renässans) (förhistoriska religioner, flodkulturernas religioner, grekisk/romersk religion, gamla testamentet och judendomen, ortodox kristendom, Islam)
År 8 = Atlanten (upptäckternas tidsålder till mellankrigstiden) (skillnad katolicism och protestantism, urfolkens religioner i Amerika och Afrika)
År 9 = Stilla havet/Indiska oceanen (andra världskriget till kalla kriget/Mellanöstern) (hinduism och buddism, Polynesiens religion)

Det centrala innehållet ändrades 2011 och sedan igen 2018, men det är skrivet så att merparten av punkterna kan kopplas till de olika områdena. För att även få med historia är det logiskt att avgränsa historien till olika epoker som påverkades starkt av kontakten med de olika haven. Slutligen är det lätt att placera in religionen i de olika delarna eftersom religionen ofta följer de dominerande kulturerna. Kvar blir resten av geografin samt samhällskunskapen.

För att dela upp det centrala innehållet så att det passar just Medelhavet har jag utgått från mitt eget traditionella årshjul och sedan placerat ut de delar som passar in i Medelhavet, utan att ta hänsyn till den årskurs där momentet ursprungligen placerats:


År 7

SH

Lag och rätt - utveckling av lagar i Mesopotamien, det juridiska systemet i Rom
Kriminalvård och brottsoffer - kroppsbestraffning i antiken
Ungdomars identitet och stil - hur var det att vara ungdom/pojke/flicka på den här tiden?
Makt/pengar jämfört med kön - kvinnans roll och ställning i kulturerna runt Medelhavet
Jämlikhet och jämställdhet - kvinnans roll och ställning i kulturerna runt Medelhavet
Minoriteter i Sverige - UTGÅR - till år 9 eller som extraarbete sista veckorna på VT

RE

(Begrepp)
Bibeln - Gamla testamentet
Abrahamitiska religionernas gemensamma historia - jämförelse Mesopotamiens berättelser och Gamla testamentet
Riter och traditioner, och hur de formar en identitet - Mysteriekulter
Hur religionen formar en livsstil - skillnad mellan prästerskap och vanliga människor. Korsriddarna?

HI

Begrepp
Förklaring: kontinuitet-förändring - samma
Antiken och högkulturer - samma
Min familj och släkts historia, enligt källor - UTGÅR- till år 8 eller som extraarbete sista veckorna på VT
Kvinnor och barn, då och nu, enligt källor- samma
Källkritik - vad vi kan få ut av forntida bilder och texter

GE

(Begrepp)
Kartkunskap, olika kartor - samma men antika kartors världsbild
Kartans uppbyggnad - samma men antika kartors världsbild
Världsdelar och världshav - koncentration på delarna runt Medelhavet
Klimat/vegetations zoner - Medelhavsklimat, torrt klimat (savann/stäpp/öken)
Människans levnadsvillkor i zonerna - att leva som jägare eller jordbrukare runt Medelhavet, flodkulturerna i Egypten och Mesopotamien.
Klimatförändringen och dess konsekvenser - klimatskillnad över tid, klippmålningar i Afrika, förstörandet av skogarna runt Medelhavet


År 8

SH

Politiska ideologier, i världen, skillnader/likheter - UTGÅR- till år 8 1800-1900 tal
Stats- och styrelseskick - kungar, präster och kejsares makt
Sveriges politiska system - UTGÅR - till år 9
Arbetsliv, arbetsmarknad, utbildning och lön - UTGÅR - till år 9
Mänskliga rättigheter, bakgrund/kränkningar - UTGÅR - till år 9 ev. genomgång slav/maskiner
Demokratiska rättigheter/skyldigheter - UTGÅR - till år 9
Immigration förr och nu, integration och segregering - folkförflyttningar runt Medelhavet. sjöfolket, folkvandringstid, mongolerna
Medier och dess roller - UTGÅR - till år 8 och reformationen
Nyhetsvärdering - UTGÅR - till år 8 och reformationen
Internets risker och möjligheter - UTGÅR - till år 9

RE

Kristendomens grenar - ortodox och katolsk kristendom
Kristendomen i Sverige - UTGÅR - till år 8 och reformationen
Religionens roll i samhället/konflikter - striderna i gamla testamentet, Babyloniska fångenskapen, Diasporan, kristnas behandling i Rom, Islams strider vid sin framväxt.
Religionens förändring över tid - mysteriekulterna, skillnad mellan ortodox och katolsk kristendom, skillnad mellan shia och sunnimuslimer
Religionskonflikter, sexualitet och jämställdhet - kvinnans ställning i Aten och Sparta, kvinnas roll i de olika religionerna som den beskrivs i texterna
Livsfrågor i religion och populärkultur - hur livsfrågor beskrivs i de olika religionernas texter

HI

Revolutioner- UTGÅR - till år 8
Världshandel - Handel mellan Egypten och Mesopotamien, feniciernas handelsimperium, grekernas kolonisering, handeln genom Rom, arabernas handel, sidenvägen
Hur 1800- och 1900-talet syns i dag - UTGÅR - till år 8 och 9
Emigration/immigration - diasporan, folkvandringstid
Kolonialism - fenicisk, grekisk och romersk kolonisering
Imperialism - Roms uppbyggnad jämfört med tidigare kulturer
Nationalism och diktatur - Sparta jämfört med Rom
Berättelser om kolonialism och rasism - - UTGÅR - till år 8, det fanns ingen rasism
Ursprungsbefolkningar - ursprungliga religioner före flodkulturerna och stadsstaterna
Sveriges samers historia, och andra minoriteters - - UTGÅR- till år 9 eller som extraarbete sista veckorna på VT

GE

Jordens befolkning - befolkningsutveckling från jägare till jordbrukare
Migration och urbanisering - flodkulturerna, minoernas Kreta, Trojas förstörelse, Greklands stadsstater, Roms storstäder. Mesopotamien och muslimernas imperiebyggande
Befolkningsförändring över tid – orsaker - hungersnöd, sjukdomar, krig i den forntida historien
Fattigdom, orsak och effekter - slaveri och hur man blev slav, proletärer i Rom, uppdelning i sociala skikt i samband med jordbruket
GIS och presentationsverktyg - används i samband med arbete
Fältstudier i natur- och kulturlandskapet - - UTGÅR- till år 8 eller 9 eller som extraarbete sista veckorna på VT


ÅR 9

SH

Ekonomi, privat/företag/samhället
Välfärd och Sveriges befolkning
Vård/skola/omsorg + konsekvenser av förändringar
Aktuella samhällsfrågor och konflikter
FN, syfte och roll
EU och nordiskt samarbete
Hur individer kan påverka beslut

RE

Världsreligionerna: historia/tankegångar/urkunder
Etik och moraliska dilemman
Tolkning och bruk av religion i dagens samhället
Människosynen i olika religionernas
Etiska begrepp i religionen kopplat till mänskliga rättigheter
Nya religiösa rörelser
Sekulära rörelser som Humanism

HI

Industrialiseringen
Sveriges välfärd, framväxten
Demokratiseringsprocessen i Sverige
Framväxten av olika ideologier, och dess källor/rötter
Världskrigen
Förintelsen och gulag
Efterkrigstiden
Kalla kriget
Aktuella konflikters historiska förklaringar
FN och EU:s historiska bakgrund
Hur historia stärker gruppers villkor och värderingar

GE

Sårbara platser, identifikation och förebyggande
Energi/naturresurser samt dess intressekonflikter
Förnybara energikällor
Transport och handel, förändring över tid