Åtgärder

Tema - Afrikas horn

Från Skolbok

Version från den 2 mars 2023 kl. 12.26 av Ingemar (Diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)

Southern Ethiopia.jpg

Kvinna ur Mursistammen, Omoflodens dalgång i Etiopien


Vi vet allt om hur afrikaner dör

men nästan ingenting om hur de lever.

- Henning Mankell


Detta tema är ett regionalgeografiskt projekt. Eleverna ska använda både naturgeografiska kunskaper och kulturgeografiska kunskaper för att tillsammans beskriva en viss region, Afrikas horn, för att bättre förstå hur människorna lever där.

Detta tema skapas Inför februari 2023 när niorna på min skola presenteras för Lgr22 geografi. Den nya läroplanen är bättre för temaarbeten än Lgr11 var, och som bas för ett temaarbete i nian kopplat till årshjulet för geografi, passar just Afrikas horn bra.

Det har dessutom blivit allt vanligare (tyvärr) att elever kopierar texter från Internet till sina arbeten. Därför blir det ständigt viktigare och viktigare för varje år som går att de texter eleverna skriver ska vara så unika som möjligt för att minska risken för kopiering. Att det finns så få svenska texter om förhållandena på Afrika horn, och därför minskad möjlighet till fusk, är en annan anledning till temat.

Det kan vara en fördel om eleverna repeterar länder och huvudstäder på Afrikas horn, på Seterra: Det går att göra egna kartor där man tar bort länder och städer tills enbart de på Afrikas horn finns kvar.

Länder i Östafrika: (Seterra) https://www.geoguessr.com/seterra/sv/vgp/3040
Städer i Östafrika: (Seterra) https://www.geoguessr.com/seterra/sv/vgp/3056Alla elever bör ha läroböcker i botten, fysiska eller digitala, en var. Nu går inte alltid det, men för det här temat har jag använt geografiböckerna för år 7-9 från Tukan läromedel i första hand. Därför är kapitelhänvisningarna kopplade till just de böckerna. De finns både som en bok per årskurs eller som stadiebok med alla årskursböckerna i samma lärobok.

Använder du andra läromedel anpassar du innehållet så att det bättre passar dina förutsättningar. Det står vid kapitelhänvisningarna vad kapitlen innehåller och eftersom geografiböcker skrivs utifrån det centrala innehållet brukar de vara rätt lika. Vissa delar av temat täcks dåligt av ordinarie geografiböcker. Då hänvisas till kapitel på Grundskoleboken istället.


Lektion 1/16 (generell)

Eleverna får repetition om vad som styr årstider och väder, och hur klimatzonerna uppstått. Repetitionen är mer omfattande än i mellanstadiet eller år 7.
Repetera "Årstider och väder", Kapitel 2 i läroboken för år 7, eller samma i stadieboken.
Repetera "Klimatzonerna", Kapitel 3 eller 4 i läroboken för år 7 (beroende på utgåva), eller kapitel 4 i stadieboken.


Lektion 2/16 (tema)

Eleverna ska lära sig vad som styr klimatet på Afrikas horn. Repetition av kartan, bilden av Afrika och det viktigaste att lära sig på kartan om Afrikas horn. Sydsudan kommer med även om landet inte alltid räknas till Afrikas horn. Dessutom förklaras bantufolkens migration med hjälp av klimatförändringar i Afrika under forntiden.
Läs Afrikas horn - väder och klimat
Läs Bantufolkens migration
Repetera "Namngeografi" och då främst delen om Östafrika, Kapitel 4 eller 5 i läroboken för år 7 (beroende på utgåva), eller kapitel 5 i stadieboken.


Lektion 3/16 (generell)

Eleverna ska lära sig hur litosfärplattors rörelser gör att jordbävningar och vulkanutbrott uppstår. Genomgång över var risken för stora jordbävningar och vulkanutbrott kan ske, liksom tsunamis. Eleverna ska även lära sig hur man skyddar sig från jordbävningar och vulkanutbrott.
Läs Kapitel 3 i nians bok eller 14 i stadieboken som tar upp sårbara platser, och läs främst om jordbävningar och vulkaner.
Övriga kapitel som kan användas
Plattektonik
Uppbyggande krafter

Lektion 4/16 (tema)

Eleverna lär sig om vulkanism och jordbävningar på Afrikas horn. Great Rift Valley används som exempel, från Libanon norr till Moçambique i söder.
Läs Great Rift Valley, där finns extra förklaring om mantelplymer och skapandet av det Etiopiska höglandet.
(Överkurs) Om tid finns, läs även kapitel 6 i nians bok, eller kapitel 17 i stadieboken: namngeografi om Mellanösterns länder. Främst Saudiarabien och Jemen.
(fördjupning) Afrikas horn - de första människorna - Vilka Ardi och Lucy var, och hur skelett kan bevaras i miljoner år i Great Rift Valley.


Lektion 5/16 (generell)

Eleverna ska lära sig hur ENSO, El Niño, La Niña och andra stora vädersystem påverkar klimatet över hela världen.
Läs kapitel 4 i nians bok, eller kapitel 15 i stadieboken, om klimatkrisen och framtidens sårbara platser
Övriga kapitel som kan användas
El Niño
IOD - Indian Ocean Dipole


Lektion 6/16 (tema)

Eleverna ska lära sig hur klimatkrisen påverkar de människor som lever på Afrikas horn.
Läs Afrikas horn - klimatkrisen
Övriga kapitel som kan användas
Havsnivåhöjning
(fördjupning) :Eleverna ska lära sig varför det var sådan svält i Etiopien 1983-1984, varför en liknande svält är på gång 2022, samt hur man borde kunna göra för att förhindra framtida svältkatastrofer.
Läs Afrikas horn - svälten i Etiopien 1984 och 2022


Lektion 7/16 (generell) Eleverna ska även lära sig vad landgrabbing är och hur det ser ut i främst Etiopien.

Eleverna ska lära sig hur fattiga länder hyr ut, eller säljer, jordbruksmark till rika länder (landgrabbing).
Läs kapitel 5 i nians bok, eller kapitel 16 i stadieboken, om intressekonflikter och då främst om landgrabbing.
Läs Landgrabbing - om vad landgrabbing innebär
Läs Afrikas horn - landgrabbing i Etiopien - hur Etiopien säljer eller hyr ut mark i nationalparker för odling av mat som går till rika länder.
Övriga kapitel som kan användas
(fördjupning) Afrikas horn - folken längs Omofloden - Vilka 'folkgrupper försvinner med Etiopiens utbyggnad av Omofloden med tillhörande folkförflyttningar och landgrabbing?


Lektion 8/16 (tema)

Eleverna ska lära sig hur konflikten mellan herdar och jordbrukare ser ut i Afrika när mängden vatten stadigt minskar. .De ska också lära sig varför det uppstår konflikter mellan herdar och jordbrukare i torra områden när mark och vatten inte räcker till bägge grupperna..
Repetera "Klimatzonerna", Kapitel 3 eller 4 i läroboken för år 7 (beroende på utgåva), eller kapitel 4 i stadieboken. Speciellt delen om Sahel och konflikterna mellan herdar och jordbrukare.
Läs Konflikten mellan herdar och bönder - Konflikter om land mellan jordbrukare och herdefolk. Konflikter som blir värre genom klimatförändringarna. Hur skyddar man sig?


Lektion 9/16 (generell)

Eleverna ska lära sig vad förnybara energiresurser är: sol- vind- och vattenkraft, liksom termisk energi och vågenergi.
Läs kapitel 2 i nians bok, sid 30, eller kapitel 13 i stadieboken, om förnybar och icke förnybar energi
Övriga kapitel som kan användas
Förnybara energiresurser


Lektion 10/16 (tema)

Eleverna ska lära sig hur länderna längs Nilen konkurrerar om vatten och speciellt hur länderna på Afrikas horn redan nu använder ren energi, med tyngdpunkt på Great Renaissance Dam. Eleverna ska få genomgång av geotermisk energi och hur länder med Great Rift Valley, som tex. Etiopien, har obegränsat med ren energi.
Läs Afrikas horn - energi för all framtid
Läs kapitel 2 i nians bok, eller kapitel 13 i stadieboken, om förnybar och icke förnybar energi
Övriga kapitel som kan användas
Förnybara energiresurser


Lektion 11/16 (generell)

Eleverna lära sig vad icke förnybara energiresurser är: mineralolja, naturgas, stenkol och kärnkraft. Vilka fördelar dessa har, och vilka nackdelar.
Läs kapitel 2 i nians bok, eller kapitel 13 i stadieboken, om förnybar och icke förnybar energi


Lektion 12/16 (tema)

Eleverna lära sig vad det finns för icke förnybara energiresurser på Afrikas horn, främst olja och gas i Sydsudan, liksom hur jakten på olja orsakar krig och konflikter i regionen. Eleverna ska även lära sig vad olja orsakar vid en katastrof i Röda havet där oljeutsläpp kan orsaka skador under lång tid framöver vid ett haveri.
Läs Afrikas horn - Sydsudans olja
Läs kapitel 2 i nians bok, eller kapitel 13 i stadieboken, om förnybar och icke förnybar energi
Övriga kapitel som kan användas
Ändliga energiresurser
Oljekatastrofer


Lektion 13/16 (generell - utfyllnadslektion) Eleverna ska lära sig mer om vandringsgräshoppor, varför svärmar blir vanligare i ett varmare klimat och vilken skada de kan orsaka på Afrikas horn.

Läs Afrikas horn - Egyptens åttonde plåga


Lektion 14/16 (generell)

Eleverna ska lära sig om turistindustrin i allmänhet. Varför den uppstått och vilka problem som följer med den.
Läs kapitel 4 i åttans bok, eller kapitel 9 i stadieboken, om transporter och globalisering och då främst om intressekonflikter om turismen.


Lektion 15/16 (tema)

Eleverna ska lära sig om turistindustrin och hur den skulle kunna vara en ekonomisk räddning för Östafrika, men varför den inte är det. Och hur olika stora infrastrukturprojekt, tillsammans med en ständig folkökning, gör det allt svårare för de vilda djuren att överleva samtidigt som det ofta är just de vilda djuren turisterna vill se.
Läs Afrikas horn - turismen
Läs kapitel 4 i åttans bok, eller kapitel 9 i stadieboken, om transporter och globalisering och då främst om intressekonflikter om turismen.
Övriga kapitel som kan användas
(fördjupning) Afrikas islamister - Vad gör al-Qaida i Östafrika och ISIS i Västafrika, och hur påverkar det turismen?


Lektion 16 avslutning av tema

Gå tillbaka i arbetshäftet och kontrollera att bilder och texter stämmer överens. Fyll på där någonting saknas. Du har en hel lektion på dig att färdigställa ditt arbete
Inlämning


Överkurs
Speciell tyngdpunkt på Somalia och hur kustsamhällen påverkas av tropiska orkaner. En titt i framtiden om hur vanligt det blir med torka och orkaner i framtiden i samband med klimatförändringarna. Utifrån det du kan nu, ska du ge förslag på hur regeringen i Somalia skulle kunna förbereda sig inför framtida klimatförändringar.
Läs Somalia, torkans och översvämningarnas land
Läs Kapitel 4 i nians bok eller 15 i stadieboken, om Klimatkrisen och framtidens sårbara platser.

För den lärare som vill ha extra mycket fördjupning om övriga Afrika finns dessa kapitel på Wikibooks: https://sv.wikibooks.org/wiki/Afrika_s%C3%B6der_om_SaharaTemafrågor

Grundtanken är att eleverna besvarar enklare instuderingsfrågor till de generella lärobokstexterna den ena lektionen. Sedan tar eleven de generella kunskaperna och fördjupar dem i ett arbetshäfte med frågor baserade på förhållanden på Afrikas horn till den andra lektionen, temalektionen. Till sin hjälp har eleven lärobokstexter och texter på grundskoleboken, men det är tänkt att de själva ska söka mer information för att fördjupa sina egna kunskaper i: kartografi, GIS, namngeografi och natur- och kulturgeografi.

Kapitlet om vandringsgräshoppor finns inlagt för att ge eleverna mer tid till att skriva på temaarbetet samtidigt som de i alla fall får lite insikt i hur gräshopporna är ett hot. Nu och i framtiden. Kapitlet kan dock uteslutas om tiden inte räcker till.


Besvara temafrågorna i löpande text. Du ska ha med minst en relevant bild till varje lektion

Lektion 1-2 (av 15) klimat och migration

Läroboksfrågor

(Väder och klimat)

Varför har vi årstider?
Varför är det som varmast i tropikerna och kallast på polerna?
Varför blåser det från högtryck mot lågtryck längs marken?
Varför blir det kallare ju högre upp man kommer?
Hur uppstår regn?
Varför har vi regnskog runt ekvatorn?
Varför har vi savann i monsunområdena?
Varför växer inga träd på stäppen?
Hur uppstår öknar?
Varför har vi fyra årstider i den tempererade zonen?
Varför växer inga träd i polartrakternas tundra?
Varför finns det inget land under polarisen på Nordpolen?
Temafrågor

(Klimat och migration på Afrikas horn)

Sök fram en karta över Afrikas horn och klistra in den överst.
Varför ser länder långt från ekvatorn större ut än de egentligen är?
Vilka länder ingår i Afrikas horn? Beskriv dem kortfattat.
Vilket klimat har Afrikas horn, och varför just det klimatet?
Varför har vissa delar två regnperioder medan andra bara en? Sök fram två olika klimatdiagram för jämförelse. Du kan gå ända ner till Etiopien och ända upp till Eritrea för jämförelser.
Vad odlar lantbrukarna på Afrikas horn? Sök upp minst en bild och beskriv vad de odlar på bilden.
Varför har "Etiopiska höglandet" så speciellt klimat?
Varifrån kommer "bantufolken"?
Hur spred de sig över Afrika?
I vilka delar av Afrikas horn bor det främst bantufolk och i vilka delar är folket mer blandat med folk från Medelhavet och Arabiska halvön?
'

Lektion 3-4 (av 15) inre krafter och Great Rift Valley

Läroboksfrågor
1 Vad är magma och vad är lava?
Smält sten i jordens inre
Smält sten ur en vulkan, på jordytan
Smält sten i jordens inre
Smält sten ur en vulkan, på jordytan
2 Hur snabbt rör sig litosfärplattorna på jorden?
1-10 mm/år
1-10 cm/år
1-10 dm/år
1-10 m/år
3 När uppstår främst jordbävningar?
Välj stark jordbävning eller svag jordbävning/jordskalv)

Litosfärplattor krockar

En litosfärplatta under en annan
Två litosfärplattor glider ifrån varandra
Två litosfärplattor glider längs varandra
Litosfärplattor krockar
En litosfärplatta under en annan
Två litosfärplattor glider ifrån varandra
Två litosfärplattor glider längs varandra
4 Vilken stad USA drabbades av en svår jordbävning 1906?
Los Angeles
Miami
San Francisco
5 Hur kan man bygga in olika sorters skydd mot jordbävningar i hus?
6 Skapar alla jordbävningar tsunamivågor i havet?
7 Varför drabbades Japan så svårt av en tsunami 2011 trots sitt tsunamivarningssystem?
Tsunamin var värre än vad skyddet beräknats för
Vakterna som skulle larma sov
Tsunamin kom från ett annat håll än beräknat
8 Vulkaner uppstår främst där plattor rör sig från varandra, eller en platta glider under en annan. Vad tror du vulkanzonen runt Stilla havet kallas?
Eldringen
Vulkancirkeln
Lavahjulet:

9 Under alla aktiva vulkaner finns alltid ett hålrum med smält berg. Vad heter hålrummet ?

Eldkällare
Glödbädd
Magmakammare
10 Vilka är de tre vanligaste typerna av vulkaner? Para ihop...
Stratovulkan, Sköldvulkan eller Kaldera
Låg och bred
Enorm, med branta kanter
Hög, smal som en glasstrut upp och ner
11 Varför bor folk nära vulkaner trots att de vet att vulkaner är dödligt farliga
Askan är näringsrik och ger stora skördar
Utsikten över vulkanen är vacker, särskilt vid utbrott
De bygger vulkansäkra hus så de slipper oroa sig
12 Para ihop: Tambora Krakatoa Pinatubo
Orsakade "året utan sommar"
Orsakade dödliga "laharer"
Högsta explosionen människor hört
13 Hur kan vulkaner både minska och öka jordens medeltemperatur?
14 Vad är speciellt med supervulkanen Campi Flegrei i Italien
15 Vulkaner skickar ut kol från smält kalciumkarbonat, men varifrån kommer kalciumkarbonatet?
Skaldjurens skal, på havsbottnen
Leran på havsbotten
Upplöst i havsvatten
16 Vad skulle hända med vår planet om inte vulkanerna fanns som kunde återställa kolbalansen?
Den skulle bli en livlös sten, som planeten Mars
Den skulle få galopperande växthuseffekt med ständiga moln, som Venus
Den skulle bli ett gĺödande eldklot, som en komet
Temafrågor

(Great Rift Valley)

Skapa en ny sida och klistra in en lämplig bild som har att göra med Great Rift Valley

Vad heter de två litosfärplattor som Afrika ligger på?
Vad är "Great Rift Valley"?
Hur har "Afartriangeln" bildats?
Hur har Etiopiska höglandet och höglandet i Kenya bildats?
Hur har de långsmala, djupa sjöarna i Great Rift Valley bildats?
Varför finns det så många vulkaner längs Great Rift Valley?
Varför uppstår inga allvarliga skador på byggnader och människor från jordbävningar längs Great Rift Valley?
Välj en vulkan ur texten och beskriv den lite mer i detalj.


Lektion 5-6 (av 15) effekter av torka och regn

Läroboksfrågor

(El Niño och IOD)

1 Para ihop El Niño och La Niña
Extra starka passadvindar
Extra svaga passadvindar
2 Varför misslyckas fisket i Sydamerika vid en El Niño?
3 Vad står förkortningen ENSO för?
4 Vad är korrekt?
Vid en positiv IOD regnar det mycket i Östafrika
Vid en positiv IOD regnar det mycket i Indonesien
7 Vad händer i Östafrika vid en La Niña i Sydamerika?
Extrem torka
Skyfall och regn
8 Vad kallas den/de väder "celler" över Stilla havet som i sin tur påverkar IOD?
9 Vad står förkortningen IOD för?
Temafrågor

(Klimatkrisen på Afrikas horn)

Skapa en ny sida i arbetshäftet.
Överst klistrar du in en bild eller en karta du tycker passar till lektionen. Du får ha fler bilder i texten.
Besvara följande frågor i löpande text:
Hur påverkas de torra områdena i Afrika av klimatkrisen? Ge exempel, helst från Afrikas horn.
Hur påverkas de blöta områdena i Afrika av klimatkrisen? Ge exempel, helst från Afrikas horn.
Hur påverkas kusterna i Somalia, Djibouti och Eritrea av klimatkrisen? Ge exempel, helst från Afrikas horn.
Hur påverkas Östafrika av El Niño?/La Niña utanför Sydamerika?
Varför drabbas just Afrikas horn så hårt av svält i en allt varmare värld?

Lektion 7-8 (av 15) konflikter om mark och vatten

Läroboksfrågor

(Landgrabbing)

1 Hur gjorde de rika i Europa under 1800-talet när de ville ha mark i Afrika?
De tog marken med våld
De köpte marken
De hyrde marken
2 Vad innebär det att någon "arrenderar" mark?
Man hyr marken och rätten till det som växer där
Man hyr marken men får inte behålla det som växer där
Man hyr marken men får inte sälja det som växer på den
3 Vad händer med de fattiga som förlorat rätten till marken när rika bolag från Västvärlden tagit över?
4 Vad brukar de rika länderna odla i de fattiga länderna?
5 Varför odlas sojabönor så ofta på arrenderad/köpt mark i fattiga länder?
De är foder till djur så köttet blir billigt i rika länder
Vegetarianer äter det istället för kött
Sojabönor plöjs ner för att ge marken mer kväve som gödning
6 Vad är typiskt för jordbruk i fattiga länder i Afrika?
De odlar ungefär som på stenåldern
Det är biodynamiskt och kravodlat
De har mycket olika maskiner, som ger stora skördar
7 Vilka faktorer gör att problemen med odlingsmark på jorden ständigt blir värre?
8 Vad gjorde företagen H&M och Biofuel, kopplat till landgrabbing i Afrika?
9 Vilken privatperson är känd som en av Afrikas största privata markägare?
Bill Gates
Mohammed al-Amoudi
Elon Musk
10 GMO-grödor är förbjudna om människoföda utan varningstext i Västvärlden, inte i Afrika, men vad betyder GMO?
11 Vad blir problemet när markägare bygger stängsel runt de marker de hyr eller har köpt?
Vilda djur och boskap kan inte komma fram under regnperioden
Djuren innanför stängslen svälter
Det blir ingen sport att skjuta djuren som är instängslade
12 Vad brukar hända med de byar som finns där mark säljs eller hyrs ut vis "landgrabbing"?
Byarna rivs och byborna fördrivs
Företagen måste bygga nya fina hus istället för hyddorna
Byborna tvångsförflyttas till Europa eller USA
13 Vad gör det egentligen om 1% av markägarna kontrollerar 70% av odlingsmarken? Skriv: Ja, oroande eller Nej, ingen betydelse, bakom.
Vi får sämre utbud av grödor
Jordbruk i fattiga länder utvecklas inte
Maten i Afrika hamnar oftast i komagar i den rika världen
Rika företag bryr sig inte om att jordarna förstörs
Skulle de rika företagen flytta blir det arbetslöshet i Afrika


(ÖVERKURS)

Läs texten om några mer kända stammar längs Omofloden: Afrikas horn - folken längs Omofloden
Fortsätt under den senaste frågan (om Omofloden) och skriv vilken stam du valt, välj även en lämplig bild kopplad till just den stammen.
Skriv ner vilka speciella traditioner du ser på bilder/filmer om den stammen och som kommer att försvinna för alltid när Omoflodsprojektet är färdigt om några år.
Temafrågor

(Herdar och bönder)

Skapa en ny sida i häftet och klistra in en lämplig bild som har att göra med herdar på Afrikas horn (helst), eller annars i Afrika.
Var bosätter sig människor, ge exempel från Afrikas horn
Vad är speciellt för "Sahel" och varför finns så många boskapsskötare där?
Varför uppstår konflikter mellan boskapsskötare och jordbrukare i Sahel liksom på Afrikas horn?
Varför förvärrar "Landgrabbing" konflikterna mellan boskapsskötare och jordbrukare i Sahel liksom på Afrikas horn?
Vad händer om de traditionella samhällena med boskapsskötare försvinner?


Lektion 9-10 (av 15) förnybara energiresurser

'Läroboksfrågor

(Förnybara energiresurser)'

1 Vilka gaser ökar växthuseffekten?
2 Vilka källor ger följande gaser?
Eldandet av olja och stenkol
Rapande idisslande djur
Körning av bensindrivna fordon
Tinande frusen mark
3 Vad gör växternas fotosyntes?
Växter lagrar kol ur atmosfären och släpper ut syre
Växter lagrar syre ur atmosfären och släpper ut koldioxid
4 Vad ger en solpanel?
5 Välj var det är bäst att placera vindkraftverk?
Nere i djupa dalgångar
Vid kusten
Uppe på bergstoppar
Ute på slätten
Inne i städer
6 Vad är största nackdelen med hydroelektriska dammar?
7 Vad är skillnaden mellan en turbin i ett hydroelektriskt kraftverk och ett bojen i ett vågkraftverk?
Turbinen snurrar av rinnande vatten medan bojen guppar upp och ner
Turbinen guppar av rinnande vatten medan bojen snurrar runt
8 Hur fungerar "geotermisk energi"?
Vatten pumpas ner i hettan långt ner under jord, och ångan används i kraftverk
Varmt vatten som annars sprutar upp i gejsrar tas om hand i kraftverk
9 Varför finns det geotermiska kraftverk i Great Rift Valley och på Island, men inte i Sverige?
10 Vad är det för blandning du tankar när det står E85 på macken?
85% sprit och 15% bensin
85% bensin och 15% diesel
85% etanol och 15% metanol
11 Hur framställs etanol?
Socker ur sockerrör får jäsa med vatten så sprit bildas, sedan kokas vattnet bort
Vatten med spritpulver hälls på glasflaskor och sedan ökar alkoholhalten med tiden under lagring
Vissa sjöar innehåller vatten med sprit som koncentreras med olika kemikalier
12 Vad är den allra största nackdelen med att ta fram sprit som bränsle till bilar och andra fordon?
Det krävs mer energi att skapa sprit än du får tillbaka
Sprit är brandfarligt så fabriker som tillverkar sprit börjar ofta att brinna.
De som arbetar med sprit på fabrikerna blir ofta alkoholister
13 Varför bidrar dagens teknik med batteritillverkning med tex kobolt till orättvisor i världen?
14 Hur kan man göra för att lagra kol ur atmosfären?
15 Varför byggs det inga nya kärnkraftverk i Sverige?
Elströmmen från kärnkraftverk är radioaktiv
Vi har ingen som kan så avancerad teknik kvar i Sverige längre
Elström från sol, vind och vatten är mycket billigare
Temafrågor

(Afrikas horn - energi för all framtid)

Skapa en ny sida i arbetshäftet.
Överst klistrar du in en bild eller en eller flera kartor du tycker passar till lektionen. Just den här lektionen kan det passa bra med en karta för varje typ av energi (sol, vind, vågkraft, vattenkraft och geotermisk energi).
Besvara följande frågor i löpande text:
Hur/var kan solenergi användas på ett bra sätt på Afrikas horn (fördelar/nackdelar?)
Hur/var kan vindenergi användas på ett bra sätt på Afrikas horn (fördelar/nackdelar?)
Hur/var kan energi från vågor och rinnande vatten användas på ett bra sätt på Afrikas horn (fördelar/nackdelar?)
Vad är Grand Ethiopian Reneissance Dam och vad finns det för fördelar och nackdelar med dammen?
Hur/var kan geotermisk energi användas på ett bra sätt på Afrikas horn (fördelar/nackdelar?)


Lektion 11-12 (av 15) icke förnybara energiresurser

Läroboksfrågor

(icke förnybara energiresurser)

1 I vilken ordning bildas mineralolja? först 1, sedan 2 osv.
Plankton bryts ner av bakterier, utan syre
Solen skiner på plankton vid havsytan
Nedbrutna plankton utsätts för tryck och värme
Nedbrutna plankton täcks av grus och sand
Plankton dör och sjunker djupt ner i havet
2 Vad händer efter att ett oljefält passerat "Peak Oil"?
Det går att pumpa ut mer olja ur oljefältet
Det går aldrig mer att pumpa upp lika mycket olja ur oljefältet
Det går bara att pumpa upp gas ut oljefältet
3 Vilket år kommer tex. Volvo att sluta tillverka bensindrivna personbilar och bara tillverka eldrivna?
4 Vad används mineralolja främst till?
Tillverkning av plast
Bensin till bilar
Olja till uppvärmning av hus
5 Vilket land använder mest mineralolja per person i världen 2021?
Kina
USA
Tyskland
6 I vilken ordning bildas stenkol? först 1, sedan 2 osv.
Vattnet är syrefattigt så växterna ruttnar inte
Växterna täcks med mer döda växter, sand och lera
Solen skiner på mossa och gröna växter i träsk
Växter dör och hamnar under vatten
Tryck och värme djupt ner i jorden omvandlar växtdelarna till stenkol
Växtdelarna trycks djupt ner i jordytan
7 Vilket land i världen används mest stenkol per person 2021?
Australien
Kina
USA
8 Vilket land i världen planerar att bygga 200 kolkraftverk till, trots att kolkraft är den smutsigaste typen av kraftverk?
9 Vilken av dessa energityper sprider minst koldioxid?
Mineralolja
Stenkol
Naturgas
10 varför brinner det ofta en fackla vid oljeplattformar?
11 I vilken ordning bildas uran? först 1, sedan 2 osv.
Uranet blir omvandlat till bly
Uranet bryts ner och ger ifrån sig värme under processen
En stjärna exploderar
Uranstoft landar på planeterna närmast explosionen
12 Vilket landskaps miljö skulle drabbas hårdast vid uranbrytning i Sverige
13 Vad används "utarmat" uran till?
Spetsar på pansarbrytande granater
Som värmestavar i kärnkraftverk
Till atombomber
14 Varför är inte torv en förnyelsebar energikälla när den består av växter?
Torv tar väldigt lång tid för att bildas
Torv används inte till bränsle utan till jordförbättring
Växter som ger torv finns inte längre
Temafrågor

(Oljan i Sydsudan)

Skapa en ny sida i arbetshäftet.

Överst klistrar du in en bild eller en karta du tycker passar till lektionen.
Besvara följande frågor i löpande text:
Varför fanns det fiendskap mellan norra- och södra Sudan innan landet delades i två?
På vilka sätt förvärrades den fiendskapen när olja hittades?
På vilket sätt tar Sudan ut oljan från oljefälten till kusten, och varför gör Sydsudan inte likadant?
Vad var "Lundin oil" och varför var det anmärkningsvärt att en fd. svensk statsminister satt i företagets styrelse?
Varför är folket i Sydsudan så fattigt trots att det finns så mycket Olja i Sydsudan?
Vad händer vid mindre oljeutsläpp i Sydsudan, och vad kan hända som värst?


Lektion 13 (av 15) Vandringsgräshoppor (Utfyllnadslektion)

Läroboksfrågor

1 Hur ser man att det är vandringsgräshoppor och inte vanliga gräshoppor?
2 I vilken del av Bibeln beskrivs vandringsgräshoppor som Egyptens åttonde plåga?
Krönikeboken
Matteusevangeliet
Andra Mosebok
3 Var finns vandringsgräshoppor de år de inte kommer i svärmar?
De överlever som ägg och kläcks inte förrän det regnar
De gräver ner sig i ökensanden så de inte syns
De har en helt annan form, ökengräshoppor
4 Vad händer efter ett regn i öknen?
Öknen grönskar och gräshopporna samlas
Gräshopporna lär sig simma
Översvämningar dödar alla gräshoppor
5 Vad händer med gräshopporna då de samlas?
De ändrar både form och färg
De äter varandra
De dansar
6 Vad är en "hoppare"?
Gräshoppor som är extra duktiga på att hoppa långt
En sorts grodor som gillar gräshoppor
Nykläckta gräshoppor som inte kan flyga ännu
7 Är vandringsgräshopporna farliga?
Ja, de har giftigt bett
Ja, de sprider sjukdomar
Nej
8 Hur många gräshoppor kan det finnas i en svärm på en kvadratkilometer?
9 Vad fick ökengräshoppor att förvandlas till vandringsgräshoppor 2018?
Orkaner över Västafrika
Orkaner över Arabiska halvön
Orkaner över Sydafrika
10 vilka andra faktorer gjorde att gräshopporna inte hindrades till att bilda enorma svärmar?
Skriv Ja - rätt Nej - fel efter
Hungersnöd i Etiopien
Torka på Afrikas horn
Ett till år med mycket regn
Inbördeskrig i Jemen
En Covid-19 epidemi
11 Den största svärmen fanns i Kenya, 60 kilometer lång och 40 kilometer bred. Hur mycket åt den svärmen varje dag?
12 Varför slutade gräshoppssvärmarna att komma?
Maten tog slut så gräshopporna svalt ihjäl
Myndigheterna dödade alla gräshoppor
Det blev torka istället, från 2020
13 Vilket land drabbades istället av vandringsgräshoppor efter 2020?
14 Varför kommer gräshoppssvärmar att bli vanligare på Afrikas horn i framtiden?
Ett varmare klimat orsakar fler orkaner över Arabiska halvön
Regnperioden kommer att bli längre över Afrikas horn
Eftersom det blir fler bönder kommer det att finnas mer mat till gräshopporna

Lektion 14-15 (av 15) turismens fördelar och nackdelar

Läroboksfrågor

(Turismens problem)

1 Vilket var det första stora turistmålet för svenskar?
Kreta
Mallorca
Kanarieöarna
2 vad är speciellt för "charterturism"
Det är när turister flyger till målet
Resa bokad enbart för resenärerna och hotell ingår i biljetten
När det ingår så mycket mat och dryck som man orkar i biljetten
3 vart reser de flesta svenska turister på semestern?
Inom Sverige
Spanien
Thailand
4 Vad är det största problemet när många turister åker till samma ställe?
Maten blir mycket dyrare
Hotellrummen räcker inte till alla turister
Turismen förstör det turisterna vill se
5 Vilka problem är vanliga i fattiga länder när turismen ökar? Skriv rätt eller fel bakom
För lite sol vissa månader
Ficktjuvar
Prostitution
För kallt i vattnet i havet på vintern
Bedrägeri, som andelslägenheter
Mycket myggor på kvällarna
För långa arbetsdagar för servicepersonal
6 Vilket krig var starten på Thailand som turistland?
Koreakriget
Kriget mot terrorn
Vietnamkriget
7 Vilka var de första "turisterna" i Thailand?
Rika kineser
Svenskar som flyttar utomlands
Amerikanska soldater på permission
8 Vilken är den största turistgruppen i Thailand numera?
9 Ungefär hur många turister besöker Thailand varje år?
10 Speciellt prostitutionen har blivit vanlig i Thailand. Landet kallas ibland för "Hela världens hora". Varför finns så mycket prostitution i Thailand? Skriv rätt eller fel bakom.
Redan på 1970-talet uppskattade unga män från USA unga horor
Lagarna skyddar inte unga flickor och pojkar
Fattigdomen är utbredd och sex ger pengar snabbt
Pengar från prostitutionen används inom knarkhandeln
Thailändare tycker om att sälja sex
Buddister ser inte sex utanför äktenskapet som en synd
Temafrågor

(Turismen på Afrikas horn)

Skapa en ny sida i arbetshäftet.

Överst klistrar du in en bild eller en karta du tycker passar till lektionen.
Besvara följande frågor i löpande text:
Vad kan de olika länderna: Kenya, Etiopien, Sydsudan och Somalia erbjuda turister? (skriv om minst ett land, alla om du vill)
Vad händer i: Kenya, Etiopien, Sydsudan och Somalia som är ett direkt hot mot det de erbjuder turister? (skriv om minst ett land, alla om du vill)
Hur kan man rent generellt göra för att locka fler turister till Afrikas horn i framtiden?


Fördjupningsuppgifter

Afrikas horn - de första människorna

Texten handlar om spåren av de första mänskliga varelserna, Ardi och Lucy, och lite om hur de hittades.

Frågor

Skapa en ny sida efter texten om Great Rift Valley och klistra in lämplig bild eller karta
Frågor att besvara i löpande text:
Vad är så speciellt med Lucy?
Vad är så speciellt med Ardi?
Varför bevarades skeletten så bra just i Afartriangeln?
Hur kan forskarna veta hur gamla skeletten efter Lucy och Ardi är?


Kapitlet Afrikas horn - svälten i Etiopien 1984 och 2022 tar upp varför Norra Etiopien drabbats så hårt av svältkatastrofer, och vilka likheter och skillnader det finns mellan svältkatastrofen på 1980-talet och nutid.

Skapa en ny sida i arbetshäftet, efter texten om klimatförändringarna.

Lägg in en bild eller en karta som du tycker passar lektionens tema
Besvara följande frågor i löpande text
Varför förstörde Etiopiens regering skördarna i Tigray trots hungersnöden?
Hur reagerade Västvärlden på svältkatastrofen och vad gjorde man 1980-talet för att lindra hungern?
Vad fick Västvärldens handlingar för effekter i Etiopien och Eritrea?
Varför bröt ett nytt krig ut 2020?
Vad fick det nya kriget för effekter på folket i Etiopien, främst Tigray?


Läs texten om Kärnkraftens problem där det förklaras mer i detalj varför kärnkraft inte längre används i någon större utsträckning efter boomen under kalla kriget.

Därefter ställer du dig botten av texten om "Afrikas horn - energi för all framtid" och gör följande:

Skapa en ny sida i arbetshäftet.
Överst klistrar du in en bild eller en karta med koppling till kärnkraft
Besvara följande frågor i löpande text:
Vad skulle det finnas för fördelar med att använda sig av kärnkraft på Afrikas horn
Vad skulle det finnas för nackdelar med att använda kärnkraft på Afrikas horn


Den första delen i kapitlet Afrikas islamister tar upp al-Shabab som främst härjar i Somalia. Läs texten.

Lägg till en ny sida under "Afrikas horn - turismen".
Förklara vilka al-Shabab är.
Förklara hur al-Shabab påverkat turismen i främst Somalia och vilka fördelar det för med sig när organisationen krossats.

Appendix - Somalia

Detta är egentligen en fristående lektion. Läs kapitlet Somalia, torkans och översvämningarnas land och sök även egen information om Somalia. Glöm inte att ange källor till de sidor du använder.

Speciell tyngdpunkt läggs på just på Somalia och hur kustsamhällen påverkas av tropiska orkaner. En titt i framtiden om hur vanligt det blir med torka och orkaner i framtiden i samband med klimatförändringarna. Utifrån det ska du ge förslag på hur regeringen i Somalia skulle kunna förbereda sig inför framtida klimatförändringar.

Du lägger in din text om Somalia i slutet av arbetshäftet, efter dina källor, och märker det som "Appendix"

Lgr22

I årskurs nio ska följande delar av det centrala innehållet täckas, enligt årshjulet (Grundskolebokens årshjul för 7-9 enligt Lgr22):

(Namngeografi/kartografi) Namn och läge på platser och regioner som är relevanta för studierna av geografiska förhållanden, mönster, processer och hållbarhetsfrågor.

Det är tämligen självförklarande och berör de viktigaste länderna, städerna, sjöarna osv. längs Great Rift Valley upp till Röda havet. Och från Sydsudan i väster till Punt ytterst på hornspetsen i öster.

(Naturgeografi) Jordens endogena och exogena processer, samt hur dessa formar och förändrar landskapet.

"Great Rift Valley" passerar rakt igenom Afrikas horn, vilket orsakar både kontinuerliga vulkanutbrott och jordbävningar. Det är svårt att hitta bättre exempel på denna del i det centrala innehållet än just på Afrikas horn.

(Naturgeografi/kartografi) Rumslig utbredning av sårbara platser på jorden, till exempel områden som riskerar att återkommande drabbas av översvämningar, torka eller jordbävningar.

Den återkommande torkan med påföljande svältkatastrofer, ibland påskyndade av utbrott av vandringsgräshoppor som 2020, är i det närmaste synonymt för Afrikas horn. Jordbävningar och vulkanutbrott i regionen kopplas ihop med repetition av plattektonik. IOD är nytt men kopplingen till La Niña blir en repetition av år sju. På det kommer klimatförändringarna som orsakar svårare torka samtidigt som översvämningarna blir värre och värre.

(Kulturgeografi/GIS) Hur samhällsplanering och människans verksamheter påverkar sårbarhet och hur risker kan förebyggas.

Här är det bra att titta på Somalias kuststäder likväl som Addis Abeba som byggts precis längs kanten av plattgränsen. Nya byggprojekt tillkommer hela tiden, som Great Renaissance Dam och järnvägen mellan Djibouti - Addis Abeba, och hur de påverkas av naturkatastrofer.

(Naturgeografi och kulturgeografi) Människors tillgång till och användning av förnybara och icke-förnybara naturresurser och hur det påverkar människans livsmiljöer.

Etiopien får ett gigantiskt överskott av förnybar energi genom Great Renaissance Dam. Länderna längs "Greta Rift Valley" har en evig, outnyttjad energikälla i termisk energi. Möjligheterna för solenergi är enorma. Ovanpå det har Sydsudan stora mängder olja och naturgas. Man kan lugnt säga att regionen är energirik.

(Kulturgeografi) Intressekonflikter kring naturresurser.

Det har varit konflikter mellan herdar och bönder under många hundra år i regionen. På senare år har de konflikterna urartat i reguljära krig. Inbördeskrig som upproren i Tigray i Etiopien, eller strider mellan islamister och regeringstrupper som kampen mot al-Shabab. I Etiopien förekommer även land grabbing i stor skala samtidigt som landet tar emot bistånd i form av mat till en svältande befolkning. Turism skulle kunna ge regionen ett ekonomiskt uppsving, men dels är området för otryggt, dels finns en konflikt mellan turister som vill se orörd natur och de som vill förvandla skogarna till plantager och plöja upp vildmarken.


Geografi 1

Temat går att använda till kursen Geografi 1 enligt 2022 års läroplan i gymnasiet. Där är det enklast att titta på syftestexten över vad eleverna ska lära sig:

1: Kunskaper om geografiska processer och geografins begrepp, teorier och modeller.

Här ingår till exempel atmosfäriska modeller som: ENSO, El Nino/La Nina och IOD, men även geologiska processer som plattektonik. ITCZ och hur det påverkar regnperioderna på olika ställen bör också ingå.


2: Kunskaper om olika natur- och kulturlandskap, om deras samband, utveckling och förändring över tid samt om samband mellan människa, samhälle och miljö.

Här ingår kunskap om de olika klimatzonerna, hur människors liv påverkas av vilken klimatzon de lever i och hur mänsklig påverkan på klimatkrisen påverkar Afrikas horn orimligt hårt med tanke på hur lite utsläpp som kommer från regionen.


3: Förmåga att analysera intressekonflikter med koppling till naturgivna risker och mänsklig verksamhet samt hur intressekonflikter påverkar jordens livsmiljöer och människans livsvillkor, ur perspektivet hållbar utveckling.

Här är konflikterna mellan lantbrukare och herdar samt svältkatastroferna i Etiopien och Sydsudan på grund av olika krig givna. Liksom al-Shababs terror i Somalia som motverkar alla möjligheter till utveckling av landet.


4: Kunskaper om företeelser i närmiljön och hur de kan relateras till andra platser och regioner på jorden.

Här går det att dra paralleller mellan Sveriges utbyggnad av våra älvar, med alla konflikter som har sin grund i detta, med utbyggnaden av floder och vattendrag i framförallt Etiopien. Samma sak gäller konflikten mellan markägare och renägare i norra Sverige som direkt går att jämföra med konflikterna mellan herdar och markägare på Afrikas horn.


5: Förmåga att använda olika geografiska källor, metoder och tekniker vid arbetet med geografisk analys samt att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografisk information.

Detta bygger på den modell läraren väljer för elevernas arbete. Temats modell med alternerande texter ur läroböckerna och tematexter som utmynnar i ett svarshäfte där eleven även sökt information bortanför givna texter, passar även i gymnasiet.


Geografiämnet i gymnasiet: https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne/svid12_5dfee44715d35a5cdfa92a3/-996270488/syllabuscw/jsp/subject.htm?subjectCode=GEO&version=2&tos=gy

Åter till registret för Geografi