Åtgärder

Romarriket

Från Skolbok

Version från den 24 oktober 2023 kl. 13.22 av Ingemar (Diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)

Romarriket

Varför skall vi läsa om något som hände för så länge sedan? Orsaken är att romarriket har påverkat hela Europas utveckling. Det är svårt att förstå mycket annat i senare historia om man inte har kunskap om allt som romarna gav till Europa. Beroende på hur man räknar fanns det romerska imperiet mellan 500-2000 år, något inget annat europeiskt imperium överlevt och det är inte konstigt att romarna gjort så stort avtryck på vår historia. En lista över allt de åstadkommit skulle bli lång men det viktigaste är:

Ancient Roman City - Columns Circle.jpg

Staden Jerash, nutid

  • Städerna: många av Europas storstäder började som romerska militärförläggningar, t.ex. London, Paris, Köln och Strasbourg.


Roman Aqueduct Segovia night 2012 Spain.jpg

Romersk akvedukt som ledde vatten till staden Segovia, nutid

  • Byggnadsverken: romarna byggde flervåningshus, akvedukter, viadukter och andra byggnadsverk på ett sätt som dagens arkitekter imponeras av. Deras arkitektur, och deras vilja att skapa vackra byggnadsverk, är ett arv som fortfarande lever kvar.


Rome Via Appia Antica 13-01-2011 13-21-18.JPG

Via Appia, romersk väg i Italien, nutid

  • Vägarna: romarna byggde ett vägnät genom hela imperiet för att soldater snabbt skulle kunna marschera till den plats där de behövdes bäst. När Rom tappade sin betydelse blev vägarna kvar och var grunden till handel genom Europa i århundraden efteråt.


Tombstone from Ravenna of Titus Flavius Rufus.jpg

Romersk gravsten

  • språket: genom romarna spreds deras språk latin till alla delar av riket. Det gjorde också att man kunde tala med människor var som helst i hela det romerska riket om man bara lärde sig det enda språket latin. Det är först nu på 2000 talet som något liknande håller på att uppstå med engelskan. De latinska språken: spanska, portugisiska, italienska, franska och rumänska, har alla sitt ursprung i latinet och är så närbesläktade att det räcker att man kan ett av språken för att kunna göra sig förstådd på de övriga.
  • Alfabetet: romarna skrev visserligen bara med versaler (stora bokstäver) men det var ett alfabet som var lätt att lära sig och är grunden till alla skrivna språk i Europa idag. Även om fenicierna var först med att skapa ett alfabet, var det romarna som spred det.


Frankfurt Am Main-Gerechtigkeitsbrunnen-Detail-Justitia von Nordwesten-20110411.jpg

Justitia. Romarna hade en egen gudinna bara för lagarna.

  • Lagarna: den romerska lagstiftningen blev grunden för all modern lagstiftning i Europa. Redan år 451 f.kr. hade Rom 12 stora bronstavlor för allmänheten där lagarna stod så att alla skulle kunna läsa dem och veta vad som gällde. Tanken att samma lagar skulle gälla i hela riket var unik och har ännu inte lyckats återskapas i Europa.


Roman coin (head of Caesar Augustus) 3.jpg

Silvermynt med kejsar Augustus bild, gångbart inom hela det romerska imperiet.

  • Valutan: genom att ha samma valuta i hela riket kunde man klara sig med en sorts mynt var man än befann sig i riket. Något liknande håller på att skapas numera genom de länder som beslutat sig för att använda euro.


White House Washington.JPG

Vita huset i Washington, USA. Byggnadsstilen, liksom styrelseskicket, är inspirerad av romarna, som i sin tur inspirerades av grekerna.

  • Styrelseskicket: sättet att styra landet med guvernörer, vald ledare och senatorer har kopierats och i dagens värld är det ett liknande sätt som bl.a. USA styrs på.


Jean-Léon Gérôme - The Christian Martyrs' Last Prayer - Walters 37113.jpg

Till en början förföljdes de kristna. När kristendom blev statsreligion började de kristna förfölja "hedningarna".

  • Religionen: genom att Rom bestämde att kristendom skulle vara statsreligion och på det viset spreds kristendomen snabbt till alla delar av imperiet.


Åter till historiebokens register,

Källor

http://www.roman-empire.net/children/achieve.html