Åtgärder

Napoleon, arbetsuppgifter

Från Skolbok

Version från den 15 oktober 2017 kl. 10.21 av Ingemar (Diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)

Hur kan man arbeta vidare med Napoleon?

Geografi

  • Dela upp klassen i grupper och före varje grupp med en blindkarta över Europa, gärna A3 eller större
  • Kartan bör inte ha gränslinjer, men kan ha annat som floder utritat: http://www.d-maps.com/carte.php?num_car=2228&lang=en
  • Se till att de har tillgång till kartböcker eller google maps
  • Ge eleverna följande uppgifter:
Rita i konturerna för Napoleons välde 1811
Placera ut Paris
Placera ut Moskva
Placera ut Wien
Dra ett streck mellan Paris-Moskva, eller rita in Napoleons färdväg i detalj
Placera ut Tilsit (heter numera Sovetsk)
Placera ut Trafalgar (en udde i södra Spanien)
Placera ut Leipzig
Placera ut Austerlitz (Numera Slavkov u Brna i Tjeckien)
Placera ut Waterloo
Placera ut Elba


Om du tar med den svenska delen av napoleonkrigen

Rita ut Sveriges gränser 1808 (Finland var Sveriges östra del då)
Rita ut svenska Pommern också
Placera ut Sveaborg (öar utanför Helsingfors, numera Suomenlinna)
Placera ut Sävar och Ratan (nära Umeå)
Rita in den nordliga gränsen mellan Sverige och Finland


Diskussionsfrågor

När man tar upp diskussionsfrågor kan man göra på många olika sätt. Endera bikupa eller genom EPA-modellen (enskilt-par-klass). Följande frågor lämpar sig bra som diskussionsunderlag.


Samhällskunskap

Försök förklara hur Tyskland kunde skapas ur Preussen och resterna av Napoleons imperium.

Kontinentalblockade misslyckades, varför? Sverige exporterade främst: havre, sågat virke och järn medan Ryssland exporterade sågat virke och vete. Kunde inte det kompenserats med handel med något annat land i världen. Diskutera vilka andra länder som kunde tänkas få fram de råvarorna till Storbritannien, använd tematiska kartor med naturresurser ur kartböcker till er hjälp.

Napoleon införde "Code Napoleon" som tog ifrån kvinnor nästan alla rättigheter. Hur var Napoleons kontakter med kvinnor? Kan det finnas något som motiverar att han var så negativ mot just kvinnor i hans uppväxt och hans historia?


Historia

Karl XII var Sveriges stora hjältekung. Trots att Sverige förlorade sin status som stormakt under just hans styre. Vad finns det för likheter mellan hur man ser på Karl XII i svenska historia och hur man ser på Napoleon i fransk historia? Finns det några skillnader? Vilka?

Det påstås att det var Joséphie som införde empire klänningen som mode i Frankrikes societet och att modet spred sig till resten av Europa från henne. En orsak, sägs det, var att Joséphine drabbats av flera missfall. På vilket vis kan ett klänningsmode påverka hur väl en graviditet löper? Jämför modet före empiren (vänster) och empiren (höger).

Marie Antoinette-children-1785-6-Wertmuller.jpg Merry-Joseph Blondel - Felicite-Louise-Julie-Constance de Durfort.jpg


Religion

Frankrike var och är ett katolskt land. Inom katolicismen är skilsmässa inte tillåtet. Ändå skiljde sig Napoleon från Joséphine för att kunna gifta sig med Marie Louise. Hur kunde detta vara möjligt?


Källor

Bilder från Wikimedia Commons

SOL 3000 Levande historia 8, Natur & Kultur Läromedel 2006

Perspektiv på historien 1b, Gleerups 2011