Åtgärder

Metamorf berggrund

Från Skolbok

Version från den 9 maj 2018 kl. 19.00 av Ingemar (Diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)

Metamorf berggrund Tjörn

Metamorf berggrund. Migmatiserad metagråvacka på Tjörn, Västkusten


Metamorf berggrund bildas i princip alltid där två litosfärplattor möts. Det kan vara så att de krockar, som i Himalaya, eller att en platta glider under en annan och vidare ner i jordens inre. Det är det vanligaste.

Continental-continental destructive plate boundary.svg

Metamorfa bergarter har utsatts för hög temperatur som nästan smält stenen, eller extremt högt tryck som ändrat strukturen bland mineralkornen, eller en kombination av både hög temperatur och högt tryck.

De klippor av metamorf berggrund du går på idag bildades djupt nere i jorden inre för kanske en, eller flera, miljarder år sedan. Det är väder och vind, is och rinnande vatten. som brutit ner bergen till sand och grus och på det sättet har de djupaste delarna av bergens rötter kommit upp i solljuset.

Samma bergart kan ombildas till andra bergarter beroende på tryck och temperatur. Ett exempel är hur lera blir till gnejs i serien. lera (grunden) - lerskiffer (sedimentär bergart) - skiffer - fyllit - glimmerskiffer - gnejs (metamorfa bergarter).

Lerskiffer glimmerskiffer gnejs

Lerskiffer/skiffer - glimmerskiffer - gnejs

Lerskiffer är en sedimentär bergart och består av lera som pressas ihop på havsbotten tills leran omvandlats till sten. Skiffer är nästa steg när den sedimentära stenen pressats ihop ytterligare under påverkan av värme och tryck. Fyllit är nästa steg när skiffern pressats ihop så mycket att lagren i skiffern knappt går att urskilja.

När temperatur och tryck ökar omvandlas kisel i skiffern/fylliten till glimmer och stenen omvandlas till glimmerskiffer.

När tryck och temperatur ökar ytterligare påverkas de olika mineralen i glimmerskiffern som blir mjuka vid olika temperaturer. Mineralkornen skiljs åt och bildar band. På det sättet skapas bergarten gnejs. Är temperaturen riktigt hög bildas "sliror" i gnejsen där banden glider upp och ner i slingriga mönster.Källor

Physical Geography, Tom L. McKnight 6th ed. 1999, ISBN 0-13-950445-1

http://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/geologi/bergarterochmalmer/metamorfabergarter.1602.html

Bohusläns geologi; Johan Berglund, Bohusläns museum 1989, ISBN 91 7686 072 8

Sveriges berggrund, broschyr från SGU 2017


Bildkällor

Alla bilder är från Wikimedia Commons.Åter till geografibokens register