Åtgärder

Lektionsplanering för år 7, forntiden och antiken, SO-block med 32 lektioner

Från Skolbok

Version från den 30 maj 2020 kl. 08.38 av Ingemar (Diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Lektion
GE
HI
RE
SH
Introduktion - Alla SO-ämnen
Kartexempel
Skillnad epok/era, historia/förhistoria, flodkultur/antiken
Naturreligionernas typiska drag
Maktbegreppet
1 GE Geografiska objekt runt Medelhavet:
Nordafrika med sahara, Iberiska halvön, Apenninska halvön, Sicilien, Balkan, Peloponnesos, Kreta, Anatolien, Levanten, Sinaihalvön
-
-
-
2 GE Nordafrika under istiderna, jägarstenåldern
Fuktigt klimat, sänkt havsnivå. Uttåget ur Afrika, Sinai/Röda havet, koncentrering längs Nilen. Överlevnadsfaktorer
Klippmålningar i Sahara, historiska källor
Jägarnas religion, Göbekli Tepe i Turkiet, Venus från Willendorf<
Uppdelning av arbetsuppgifter man/kvinna när bara 1-2 dagar/vecka används till arbete.
3 GE Bördiga halvmånen och bondestenåldern
Torka och flodmynningar. Bördiga halvmånen, konstbevattning, skillnad mellan Nilen/Tigris och Eufrat
Flodkulturerna
Magna Mater, planeter som gudar
Uppdelning i strukturer, präster och prästkungar
4 Arierna och Kurganhypotesen
Svarta havet, Kaspiska havet, spridning av jordbruk öst-väst och ny livsstil
Hur man kan spåra folkgrupper med DNA. Vad är en arier. Sumerernas och hinduernas roll 2000 f.v.t.
gravhögar/kurgan, grunden för asarna och kriget mot vanerna
-
5 RE Egyptens och Babylons gudar
Övre och nedre Nilen, Tigris och Eufrat
Utmärkande drag för Egypten och Babylon
Egyptens gudavärld, Babylons sagor som i Bibeln
Hammurabis lag
6 RE Abraham och Isak
Levantens geografi: Genesarets sjö, Jordan och Döda havet
-
Texterna i GT, Abrahams flykt från Babylon, Legenden om Ismael och Isak
-
7 RE Moses
-
Historiska källor, varför inga Pyramider? Varför inga spår av semiter? var det slavar som byggde pyramiderna?
GT berättelsen om Moses och uttåget, pesach
Teokrati/präststyre
8 RE Saul, David och Salomo
-
Klagomuren, användandet av davidsstjärnan
GT berättelser, Vad gör en bra människa? Batseba
-
9 HI Kreta
Plattektonik, Kreta och Thera, tsunamis
Mnoernas rike
Tjurdyrkan, Theseus och Minotauren
-
10 HI Mykene, Iliaden och Odysséen
Odysseus resa, Troja i Anatolien
Homeros, historisk grund för legenderna? Trojansk häst.
-
-
11 GE Handel och fenicierna
Navigering, handelns betydelse, kopparhandel, tenn i Cornwall, purpurfärgen
Alfabetet
-
Handelsgillen, korporationer
12 RE Grekernas gudavärld
Olympen, spridning av gudar
-
De viktigaste gudarna, det heliga bröllopet
Prästernas roll, och prästinnornas. Kvinnornas förtryck
13 SH Sparta och Aten, diktatur och demokrati
Aten och Sparta, uppbyggnad av stadsstater, kolonisering
-
-
Första demokratin, jämför med Spartas diktatur
14 HI Salamis, Marathon, Thermopyle
-
De tre stora striderna i grekisk historia
-
Attiska sjöförbundet, att svika sina medhjälpare
15 Alexander den store
Från Alexandria till Indien, Persepolis, att skapa ett imperium.
Hellenismens grunder
-
-
16 HI Rom - etruskiska kungar och sagorna
Apenninska halvöns viktigaste drag
Vad vi vet om etrusker och Roms grundande på sju kullar vid Tibern
Legenden om Romulus och Remus, koppling till Moses i vassen
-
17 SH Rom - republiken
-
Hoten mot Rom, bildandet av en militärstat. Marius legoknektar.
-
Uppbyggnad av republikens demokrati. Bröderna Gracchus. Proletärerna, Senaten
18 HI Rom - kejsartiden
Roms utbrdning, vägkartor, naturliga och onaturliga gränser, slavsystemet
Caesar och Augustus och alla andra
Jesus födelse i Nasaret
Skillnad kejsare och senator, varför Caesar mördades
19 RE Jesus födelse och uppväxt
Geografi
Historia
Religion
Samhällskunskap
20 RE Jesus död
Geografi
Historia
Religion
Samhällskunskap
21 RE utmärkande drag för kristendomen
Geografi
Historia
Religion
Samhällskunskap
22 RE Rom - mysteriekulter och kristna
Geografi
Historia
Mithras, Isis och de kristna
Samhällskunskap
23 GE Paulus spridning av kristendomen
Geografi
Historia
Religion
Samhällskunskap
24 HI Det Rom gett oss
Spridnig av idéer, handelsmönster
Historiebruk, Rom
Justitia och romerska gudar
Det juridiska systemet
25 HI Rom - splittringen i Öst- och Västrom
Geografi
Historia
Religion
Samhällskunskap
26 RE Kejsar Konstantin och det kristna Östrom
Geografi
Historia
Religion
Samhällskunskap
27 GE folkvandringstid och Västroms fall
Varför rörde sig folken?
Vad hände när Rom föll
-
-
28 SH Början på den "mörka medeltiden"
-
Karl den store, Canossavandringen
Skillnad påven i Rom och patriarken i Konstantinopel
Maktförskjutning till kyrkan, sedan Frankrike i väst
29 RE Muhammed och Koranens tillkomst
Arabiska halvön då och nu, Mecka och Medina samt Jerusalem
Hur var livet på Arabiska halvön
Skillnaden mellan bibeln och Koranen
-
30 RE Vad innebär det att vara muslim
-
-
Genomgång av islams grunder
skillnad imam, rabbi och präst
31 RE Islams spridning
-
Islam från Arabiska halvön till Atlanten
Skillnad shia/sunni
-
32 SH De tre arabiska kalifaten: Grenada, Alexandria och Bagdad
Vad stoppar ett imperium, geografiska gränser.
Arabiska upptäcktsresande, källor och sagor
Varianter av islam i olika delar av Afrika och Europa.
Vad är en kalif och ett kalifat