Åtgärder

Lektionsplanering för år 7, forntiden och antiken, SO-block med 32 lektioner

Från Skolbok

Lektion
GE
HI
RE
SH
1 Introduktion - Alla SO-ämnen
Kartexempel
Skillnad epok/era, historia/förhistoria, flodkultur/antiken
Naturreligionernas typiska drag
Maktbegreppet
1 Geografiska objekt runt Medelhavet:
Po, Tigris, Eufrat, Nilen, Svarta havet, Kaspiska havet, Alperna, Taurusbergen, Pyrenéerna, Atlasbergen, Etna, Vesuvius, Anatolien, Levanten
-
-
-
2 Text
Geografi
Historia
Religion
Samhällskunskap
3 Text
Geografi
Historia
Religion
Samhällskunskap
4 Text
Geografi
Historia
Religion
Samhällskunskap
5 Text
Geografi
Historia
Religion
Samhällskunskap
6 Text
Geografi
Historia
Religion
Samhällskunskap
7 Text
Geografi
Historia
Religion
Samhällskunskap
8 Text
Geografi
Historia
Religion
Samhällskunskap
9 Text
Geografi
Historia
Religion
Samhällskunskap
10 Text
Geografi
Historia
Religion
Samhällskunskap
11 Text
Geografi
Historia
Religion
Samhällskunskap
12 Text
Geografi
Historia
Religion
Samhällskunskap
13 Text
Geografi
Historia
Religion
Samhällskunskap
14 Text
Geografi
Historia
Religion
Samhällskunskap
15 Text
Geografi
Historia
Religion
Samhällskunskap
16 Text
Geografi
Historia
Religion
Samhällskunskap
17 Text
Geografi
Historia
Religion
Samhällskunskap
18 Text
Geografi
Historia
Religion
Samhällskunskap
19 Text
Geografi
Historia
Religion
Samhällskunskap
20 Text
Geografi
Historia
Religion
Samhällskunskap
21 Text
Geografi
Historia
Religion
Samhällskunskap
22 Text
Geografi
Historia
Religion
Samhällskunskap
23 Text
Geografi
Historia
Religion
Samhällskunskap
24 Text
Geografi
Historia
Religion
Samhällskunskap
25 Text
Geografi
Historia
Religion
Samhällskunskap
26 Text
Geografi
Historia
Religion
Samhällskunskap
27 Text
Geografi
Historia
Religion
Samhällskunskap
28 Text
Geografi
Historia
Religion
Samhällskunskap
29 Text
Geografi
Historia
Religion
Samhällskunskap
30 Text
Geografi
Historia
Religion
Samhällskunskap
31 Text
Geografi
Historia
Religion
Samhällskunskap
32 Text
Geografi
Historia
Religion
Samhällskunskap