Åtgärder

Skillnad mellan versioner av "Lektionsplanering för år 7, forntiden och antiken, SO-block med 32 lektioner"

Från Skolbok

m
m
Rad 33: Rad 33:
 
   <div class="small-2 columns">Magna Mater, planeter som gudar</div>
 
   <div class="small-2 columns">Magna Mater, planeter som gudar</div>
 
   <div class="small-2 columns">Uppdelning i strukturer, präster och prästkungar</div>
 
   <div class="small-2 columns">Uppdelning i strukturer, präster och prästkungar</div>
 +
</div>
 +
<div class="row">
 +
  <div class="small-4 columns">X? Arierna och Kurganhypotesen</div>
 +
  <div class="small-2 columns">Svarta havet, Kaspiska havet, spridning av jordbruk öst-väst och ny livsstil</div>
 +
  <div class="small-2 columns">Hur man kan spåra folkgrupper med DNA. Vad är en arier. Sumerernas och hinduernas roll 2000 f.v.t.</div>
 +
  <div class="small-2 columns">gravhögar/kurgan, grunden för asarna och kriget mot vanerna</div>
 +
  <div class="small-2 columns">-</div>
 
</div>
 
</div>
 
<div class="row">
 
<div class="row">
Rad 210: Rad 217:
 
</div>
 
</div>
 
<div class="row">
 
<div class="row">
   <div class="small-4 columns">29 Text</div>
+
   <div class="small-4 columns">29 RE Muhammed och Koranens tillkomst</div>
   <div class="small-2 columns">Geografi</div>
+
   <div class="small-2 columns">Arabiska halvön då och nu, Mecka och Medina samt Jerusalem</div>
   <div class="small-2 columns">Historia</div>
+
   <div class="small-2 columns">Hur var livet på Arabiska halvön</div>
   <div class="small-2 columns">Religion</div>
+
   <div class="small-2 columns">Skillnaden mellan bibeln och Koranen</div>
   <div class="small-2 columns">Samhällskunskap</div>
+
   <div class="small-2 columns">-</div>
 
</div>
 
</div>
 
<div class="row">
 
<div class="row">
   <div class="small-4 columns">30 Text</div>
+
   <div class="small-4 columns">30 RE Vad innebär det att vara muslim</div>
   <div class="small-2 columns">Geografi</div>
+
   <div class="small-2 columns">-</div>
   <div class="small-2 columns">Historia</div>
+
   <div class="small-2 columns">-</div>
   <div class="small-2 columns">Religion</div>
+
   <div class="small-2 columns">Genomgång av islams grunder</div>
   <div class="small-2 columns">Samhällskunskap</div>
+
   <div class="small-2 columns">skillnad imam, rabbi och präst</div>
 
</div>
 
</div>
 
<div class="row">
 
<div class="row">
   <div class="small-4 columns">31 Text</div>
+
   <div class="small-4 columns">31 RE Islams spridning</div>
   <div class="small-2 columns">Geografi</div>
+
   <div class="small-2 columns">-</div>
   <div class="small-2 columns">Historia</div>
+
   <div class="small-2 columns">Islam från Arabiska halvön till Atlanten</div>
   <div class="small-2 columns">Religion</div>
+
   <div class="small-2 columns">Skillnad shia/sunni</div>
   <div class="small-2 columns">Samhällskunskap</div>
+
   <div class="small-2 columns">-</div>
 
</div>
 
</div>
 
<div class="row">
 
<div class="row">
   <div class="small-4 columns">32 Text</div>
+
   <div class="small-4 columns">32 SH De tre arabiska kalifaten: Grenada, Alexandria och Bagdad</div>
   <div class="small-2 columns">Geografi</div>
+
   <div class="small-2 columns">Vad stoppar ett imperium, geografiska gränser. </div>
   <div class="small-2 columns">Historia</div>
+
   <div class="small-2 columns">Arabiska upptäcktsresande, källor och sagor</div>
   <div class="small-2 columns">Religion</div>
+
   <div class="small-2 columns">Varianter av islam i olika delar av Afrika och Europa.</div>
   <div class="small-2 columns">Samhällskunskap</div>
+
   <div class="small-2 columns">Vad är en kalif och ett kalifat</div>
 
</div>
 
</div>

Versionen från 30 maj 2020 kl. 08.17

Lektion
GE
HI
RE
SH
Introduktion - Alla SO-ämnen
Kartexempel
Skillnad epok/era, historia/förhistoria, flodkultur/antiken
Naturreligionernas typiska drag
Maktbegreppet
1 GE Geografiska objekt runt Medelhavet:
Nordafrika med sahara, Iberiska halvön, Apenninska halvön, Sicilien, Balkan, Peloponnesos, Kreta, Anatolien, Levanten, Sinaihalvön
-
-
-
2 GE Nordafrika under istiderna, jägarstenåldern
Fuktigt klimat, sänkt havsnivå. Uttåget ur Afrika, Sinai/Röda havet, koncentrering längs Nilen. Överlevnadsfaktorer
Klippmålningar i Sahara, historiska källor
Jägarnas religion, Göbekli Tepe i Turkiet, Venus från Willendorf<
Uppdelning av arbetsuppgifter man/kvinna när bara 1-2 dagar/vecka används till arbete.
3 GE Bördiga halvmånen och bondestenåldern
Torka och flodmynningar. Bördiga halvmånen, konstbevattning, skillnad mellan Nilen/Tigris och Eufrat
Flodkulturerna
Magna Mater, planeter som gudar
Uppdelning i strukturer, präster och prästkungar
X? Arierna och Kurganhypotesen
Svarta havet, Kaspiska havet, spridning av jordbruk öst-väst och ny livsstil
Hur man kan spåra folkgrupper med DNA. Vad är en arier. Sumerernas och hinduernas roll 2000 f.v.t.
gravhögar/kurgan, grunden för asarna och kriget mot vanerna
-
4 RE Egyptens och Babylons gudar
Övre och nedre Nilen, Tigris och Eufrat
Utmärkande drag för Egypten och Babylon
Egyptens gudavärld, Babylons sagor som i Bibeln
Hammurabis lag
5 RE Abraham och Isak
Levantens geografi: Genesarets sjö, Jordan och Döda havet
-
Texterna i GT, Abrahams flykt från Babylon, Legenden om Ismael och Isak
-
6 RE Moses
-
Historiska källor, varför inga Pyramider? Varför inga spår av semiter? var det slavar som byggde pyramiderna?
GT berättelsen om Moses och uttåget, pesach
Teokrati/präststyre
7 RE Saul, David och Salomo
-
Klagomuren, användandet av davidsstjärnan
GT berättelser, Vad gör en bra människa? Batseba
-
8 HI Kreta
Plattektonik, Kreta och Thera, tsunamis
Mnoernas rike
Tjurdyrkan, Theseus och Minotauren
-
9 HI Mykene, Iliaden och Odysséen
Odysseus resa, Troja i Anatolien
Homeros, historisk grund för legenderna? Trojansk häst.
-
-
10 GE Handel och fenicierna
Navigering, handelns betydelse, kopparhandel, tenn i Cornwall, purpurfärgen
Alfabetet
-
Handelsgillen, korporationer
11 RE Grekernas gudavärld
Olympen, spridning av gudar
-
De viktigaste gudarna, det heliga bröllopet
Prästernas roll, och prästinnornas. Kvinnornas förtryck
12 SH Sparta och Aten, diktatur och demokrati
Aten och Sparta, uppbyggnad av stadsstater, kolonisering
-
-
Första demokratin, jämför med Spartas diktatur
13 HI Salamis, Marathon, Thermopyle
-
De tre stora striderna i grekisk historia
-
Attiska sjöförbundet, att svika sina medhjälpare
14 Alexander den store
Från Alexandria till Indien, Persepolis, att skapa ett imperium.
Hellenismens grunder
-
-
15 Text
Geografi
Historia
Religion
Samhällskunskap
16 Text
Geografi
Historia
Religion
Samhällskunskap
17 Text
Geografi
Historia
Religion
Samhällskunskap
18 Text
Geografi
Historia
Religion
Samhällskunskap
19 Text
Geografi
Historia
Religion
Samhällskunskap
20 Text
Geografi
Historia
Religion
Samhällskunskap
21 Text
Geografi
Historia
Religion
Samhällskunskap
22 Text
Geografi
Historia
Religion
Samhällskunskap
23 Text
Geografi
Historia
Religion
Samhällskunskap
24 Text
Geografi
Historia
Religion
Samhällskunskap
25 Text
Geografi
Historia
Religion
Samhällskunskap
26 Text
Geografi
Historia
Religion
Samhällskunskap
27 Text
Geografi
Historia
Religion
Samhällskunskap
28 Text
Geografi
Historia
Religion
Samhällskunskap
29 RE Muhammed och Koranens tillkomst
Arabiska halvön då och nu, Mecka och Medina samt Jerusalem
Hur var livet på Arabiska halvön
Skillnaden mellan bibeln och Koranen
-
30 RE Vad innebär det att vara muslim
-
-
Genomgång av islams grunder
skillnad imam, rabbi och präst
31 RE Islams spridning
-
Islam från Arabiska halvön till Atlanten
Skillnad shia/sunni
-
32 SH De tre arabiska kalifaten: Grenada, Alexandria och Bagdad
Vad stoppar ett imperium, geografiska gränser.
Arabiska upptäcktsresande, källor och sagor
Varianter av islam i olika delar av Afrika och Europa.
Vad är en kalif och ett kalifat