Åtgärder

Skillnad mellan versioner av "Lektionsplanering för år 7, forntiden och antiken, SO-block med 32 lektioner"

Från Skolbok

m
m
Rad 84: Rad 84:
 
</div>
 
</div>
 
<div class="row">
 
<div class="row">
   <div class="small-4 columns">11 Text</div>
+
   <div class="small-4 columns">11 RE Grekernas gudavärld</div>
   <div class="small-2 columns">Geografi</div>
+
   <div class="small-2 columns">Olympen, spridning av gudar</div>
   <div class="small-2 columns">Historia</div>
+
   <div class="small-2 columns">-</div>
   <div class="small-2 columns">Religion</div>
+
   <div class="small-2 columns">De viktigaste gudarna, det heliga bröllopet</div>
   <div class="small-2 columns">Samhällskunskap</div>
+
   <div class="small-2 columns">Prästernas roll, och prästinnornas. Kvinnornas förtryck</div>
 
</div>
 
</div>
 
<div class="row">
 
<div class="row">
   <div class="small-4 columns">12 Text</div>
+
   <div class="small-4 columns">12 SH Sparta och Aten, diktatur och demokrati</div>
   <div class="small-2 columns">Geografi</div>
+
   <div class="small-2 columns">Aten och Sparta, uppbyggnad av stadsstater, kolonisering</div>
   <div class="small-2 columns">Historia</div>
+
   <div class="small-2 columns">-</div>
   <div class="small-2 columns">Religion</div>
+
   <div class="small-2 columns">-</div>
   <div class="small-2 columns">Samhällskunskap</div>
+
   <div class="small-2 columns">Första demokratin, jämför med Spartas diktatur</div>
 
</div>
 
</div>
 
<div class="row">
 
<div class="row">
   <div class="small-4 columns">13 Text</div>
+
   <div class="small-4 columns">13 HI Salamis, Marathon, Thermopyle</div>
   <div class="small-2 columns">Geografi</div>
+
   <div class="small-2 columns">-</div>
   <div class="small-2 columns">Historia</div>
+
   <div class="small-2 columns">De tre stora striderna i grekisk historia</div>
   <div class="small-2 columns">Religion</div>
+
   <div class="small-2 columns">-</div>
   <div class="small-2 columns">Samhällskunskap</div>
+
   <div class="small-2 columns">Attiska sjöförbundet, att svika sina medhjälpare</div>
 
</div>
 
</div>
 
<div class="row">
 
<div class="row">
   <div class="small-4 columns">14 Text</div>
+
   <div class="small-4 columns">14 Alexander den store</div>
   <div class="small-2 columns">Geografi</div>
+
   <div class="small-2 columns">Från Alexandria till Indien, Persepolis, att skapa ett imperium.</div>
   <div class="small-2 columns">Historia</div>
+
   <div class="small-2 columns">Hellenismens grunder</div>
   <div class="small-2 columns">Religion</div>
+
   <div class="small-2 columns">-</div>
   <div class="small-2 columns">Samhällskunskap</div>
+
   <div class="small-2 columns">-</div>
 
</div>
 
</div>
 
<div class="row">
 
<div class="row">

Versionen från 29 maj 2020 kl. 21.16

Lektion
GE
HI
RE
SH
Introduktion - Alla SO-ämnen
Kartexempel
Skillnad epok/era, historia/förhistoria, flodkultur/antiken
Naturreligionernas typiska drag
Maktbegreppet
1 GE Geografiska objekt runt Medelhavet:
Nordafrika med sahara, Iberiska halvön, Apenninska halvön, Sicilien, Balkan, Peloponnesos, Kreta, Anatolien, Levanten, Sinaihalvön
-
-
-
2 GE Nordafrika under istiderna, jägarstenåldern
Fuktigt klimat, sänkt havsnivå. Uttåget ur Afrika, Sinai/Röda havet, koncentrering längs Nilen. Överlevnadsfaktorer
Klippmålningar i Sahara, historiska källor
Jägarnas religion, Göbekli Tepe i Turkiet, Venus från Willendorf<
Uppdelning av arbetsuppgifter man/kvinna när bara 1-2 dagar/vecka används till arbete.
3 GE Bördiga halvmånen och bondestenåldern
Torka och flodmynningar. Bördiga halvmånen, konstbevattning, skillnad mellan Nilen/Tigris och Eufrat
Flodkulturerna
Magna Mater, planeter som gudar
Uppdelning i strukturer, präster och prästkungar
4 RE Egyptens och Babylons gudar
Övre och nedre Nilen, Tigris och Eufrat
Utmärkande drag för Egypten och Babylon
Egyptens gudavärld, Babylons sagor som i Bibeln
Hammurabis lag
5 RE Abraham och Isak
Levantens geografi: Genesarets sjö, Jordan och Döda havet
-
Texterna i GT, Abrahams flykt från Babylon, Legenden om Ismael och Isak
-
6 RE Moses
-
Historiska källor, varför inga Pyramider? Varför inga spår av semiter? var det slavar som byggde pyramiderna?
GT berättelsen om Moses och uttåget, pesach
Teokrati/präststyre
7 RE Saul, David och Salomo
-
Klagomuren, användandet av davidsstjärnan
GT berättelser, Vad gör en bra människa? Batseba
-
8 HI Kreta
Plattektonik, Kreta och Thera, tsunamis
Mnoernas rike
Tjurdyrkan, Theseus och Minotauren
-
9 HI Mykene, Iliaden och Odysséen
Odysseus resa, Troja i Anatolien
Homeros, historisk grund för legenderna? Trojansk häst.
-
-
10 GE Handel och fenicierna
Navigering, handelns betydelse, kopparhandel, tenn i Cornwall, purpurfärgen
Alfabetet
-
Handelsgillen, korporationer
11 RE Grekernas gudavärld
Olympen, spridning av gudar
-
De viktigaste gudarna, det heliga bröllopet
Prästernas roll, och prästinnornas. Kvinnornas förtryck
12 SH Sparta och Aten, diktatur och demokrati
Aten och Sparta, uppbyggnad av stadsstater, kolonisering
-
-
Första demokratin, jämför med Spartas diktatur
13 HI Salamis, Marathon, Thermopyle
-
De tre stora striderna i grekisk historia
-
Attiska sjöförbundet, att svika sina medhjälpare
14 Alexander den store
Från Alexandria till Indien, Persepolis, att skapa ett imperium.
Hellenismens grunder
-
-
15 Text
Geografi
Historia
Religion
Samhällskunskap
16 Text
Geografi
Historia
Religion
Samhällskunskap
17 Text
Geografi
Historia
Religion
Samhällskunskap
18 Text
Geografi
Historia
Religion
Samhällskunskap
19 Text
Geografi
Historia
Religion
Samhällskunskap
20 Text
Geografi
Historia
Religion
Samhällskunskap
21 Text
Geografi
Historia
Religion
Samhällskunskap
22 Text
Geografi
Historia
Religion
Samhällskunskap
23 Text
Geografi
Historia
Religion
Samhällskunskap
24 Text
Geografi
Historia
Religion
Samhällskunskap
25 Text
Geografi
Historia
Religion
Samhällskunskap
26 Text
Geografi
Historia
Religion
Samhällskunskap
27 Text
Geografi
Historia
Religion
Samhällskunskap
28 Text
Geografi
Historia
Religion
Samhällskunskap
29 Text
Geografi
Historia
Religion
Samhällskunskap
30 Text
Geografi
Historia
Religion
Samhällskunskap
31 Text
Geografi
Historia
Religion
Samhällskunskap
32 Text
Geografi
Historia
Religion
Samhällskunskap