Åtgärder

Lärarhandledning - Finlands historiska landskap

Från Skolbok

Det här materialet är inte komplett utan det är tänkt att eleverna ska kunna jobba vidare både med kartorna och med texterna. Speciellt kartorna har i praktiken bara gränserna och de större städerna utritade. Det saknas orter, namn på vattendrag och sjöar, namn på berg, namn på turistattraktioner osv. De är dock så pass detaljerade att eleverna borde kunna hitta var på kartan de skall lägga ut olika saker. En kartbok eller Google Maps på sidan om är ändå ett krav för att det skall gå smärtfritt

Vad kan du göra med materialet?

 • Skriv ut alla 9 landskapskartorna i A4 format och klistra upp dem på A3 papper med bred vit marginal runtom. Låt sedan eleverna skriva till det som saknas på marginalerna runtomkring och dra streck in på kartorna.
 • Ge eleverna tuschpennor och låt dem skriva direkt på kartorna
 • Dela ut kartorna digitalt och låt eleverna skriva direkt på kartorna i ett bildbehandlingsprogram

Kartorna på sidorna är på 100 dpi och ser skarpa ut på en dataskärm, men blir grumliga vid utskrift. Skall du skriva ut kartorna på papper är det bättre att använda de större kartorna på 300 dpi upplösning, men det tar en stund att ta hem alla 25 kartorna i den upplösningen. Länk: https://1drv.ms/f/s!Au7m-Z89DGmYi_JJrHF68dJWRkyYEA


 • Låt eleverna bygga på texterna i Wikin. Det finns säkert information i just ditt landskap som inte finns med här.
 • Låt eleverna skriva sin egen påhittade reseberättelse inom landskapet utifrån det de ser på kartan och den information de hittar om landskapet.
 • Låt eleverna undersöka hur landskapet påverkats av istiden och hur det förändrats över tid.


LGR11

Vad säger LGR 11 om utbildningen i Nordens landskap?

Förmågorna

 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen


Centralt innehåll år 6

 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.Materialet går även att använda till år 7-9 men baserat på andra krav i det centrala innehållet:

Centralt innehåll år 9

 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
 • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.


Det finns en fördel med att låta högstadieeleverna använda sig av de nordiska länderna och det är att de känner sig trygga, det blir en repetition av tidigare kunskaper och det är lätt att hitta information på svenska om de problem det centrala innehållet belyser.


När det gäller sårbara platser finns det två som sticker ut.

Den första är Östersjön och Finska viken. Havet har övergötts och det har lett till både giftalgsblomning och döda bottnar. På det kommer att fet fisk som strömming och lax tagit upp så mycket miljögifter att de inte bör ätas i någon större utsträckning, och ett varmare hav med lägre salthalt när nederbörden ökar som stressar fisken. Som spiken i kistan finns intrusiva arter och risken för oljespill. Östersjön är i ett kritiskt skede och behöver hjälp av alla länder med kust mot havet. Eleverna kan ges landskapskartor med kust mot Östersjön och Finska viken och diskutera i grupper vad man skulle kunna göra i just det landskapet för att minska pressen på Östersjön. Se mer i kapitlet om Östersjön - ett hav i kris

Den andra regionen är fjällvärlden. Temperaturen går uppåt och djur som är beroende av snö på vintern drabbas. Hårdast utsatt är fjällräven men andra fjällevande djur kommer att dö ut. Den riktiga smällen kommer när inte heller renar klarar sig, även om det är rätt långt in i framtiden. Vad händer då med samernas traditionella sätt att leva då? Använd kartorna över Lappland, och Österbotten.


När det gäller intressekonflikter finns den främst där turism möter yrkesfolk och skall dela på samma resurser. Det sker på många platser men jag kan peka ut en.

Den första är återigen Fjällvärlden. Dit kommer mängder med turister för att uppleva naturen. Problemet är att den stora mängd turisterna i en så känslig natur förstör just den orörda naturen de kommer för att besöka. Dessutom finns det en konflikt mellan samerna, som behöver mark för renskötseln, och de som vill bygga ut skidanläggningar och vandringsleder som lockar ändå mer turister. Använd kartorna över Lappland och Österbotten.

En annan internationell konflikt är bygget av kärnkraftverk vid Finlands västkust. Energibolagen vill gärna bygga kärnkraftverken vid havet för kylningens skull men speciellt vid kvarken och Bottenviken blir avståndet till Sveriges kust väl kort. Detta har redan skapat en mängd protester i norra Sverige.


Åter till registret för Finlands landskap