Åtgärder

Skillnad mellan versioner av "Lärare"

Från Skolbok

(MLxBMKTfuxeHXQsqS)
(Återställer klotter)
Rad 1: Rad 1:
+
Lärare har problem då de är hänvisade till läromedelsföretagens böcker. Främst för att alla böcker innehåller mer eller mindre exakt samma innehåll, något som motverkar läroplanens intentioner med att elever skall lära sig sjäv utifrån sina intressen. Om intresset inte finns omnämnt i en lärobok finns inte mycket annat än Internet kvar och där är vanligtvis nivån för "hög" och specialiserad för att eleven skall kunna tillgodogöra sig den.
 +
 
 +
En lärare har ofta en strikt ekonomisk budget att hålla och inköp av böcker är en tung post. Kunde man använda dessa pengar till inköp av annat pedagogiskt material än böcker skulle undervisningen kunna göras en hel del roligare. Lärare vill inte heller använda sig av skolmaterial som sponsras av olika företag eftersom man är rädd att missa något dolt budskap som kan påverka eleverna. Därför är det bra med gratis läroböcker som skapats utan ekonomiskt intresse och som alla kan ha nytta av.

Versionen från 2 november 2011 kl. 21.11

Lärare har problem då de är hänvisade till läromedelsföretagens böcker. Främst för att alla böcker innehåller mer eller mindre exakt samma innehåll, något som motverkar läroplanens intentioner med att elever skall lära sig sjäv utifrån sina intressen. Om intresset inte finns omnämnt i en lärobok finns inte mycket annat än Internet kvar och där är vanligtvis nivån för "hög" och specialiserad för att eleven skall kunna tillgodogöra sig den.

En lärare har ofta en strikt ekonomisk budget att hålla och inköp av böcker är en tung post. Kunde man använda dessa pengar till inköp av annat pedagogiskt material än böcker skulle undervisningen kunna göras en hel del roligare. Lärare vill inte heller använda sig av skolmaterial som sponsras av olika företag eftersom man är rädd att missa något dolt budskap som kan påverka eleverna. Därför är det bra med gratis läroböcker som skapats utan ekonomiskt intresse och som alla kan ha nytta av.