Åtgärder

Kvinnans och mannens traditionella roller i hinduismen

Från Skolbok

Version från den 21 april 2020 kl. 13.38 av Ingemar (Diskussion | bidrag)

Mannen

Förr delade de högre kasterna upp livet i fyra stadier. Först är man lärljunge. Då studerar man och förbereder sig för livet.

320px-A_family_at_Holi_festival_Hindu_culture_religion_rites_rituals_sights.jpg

Efter det kommer en tid när man skaffar fru och barn. Familjen tar upp all tid för mannen. När mannen kommer till det tredje stadiet har han kommit till en lugnare tid och lär sig mer om vad som står i de heliga skrifterna. Mycket tid går åt till att tänka på andliga frågor. I det sista stadiet, när mannen går mot livets slut, ska mannen lämna allt han äger bakom sig och bli en kringvandrande munk, en asket som koncentrerar sig på hur han ska uppnå befrielse från samsaras ständiga kretslopp.

De här kringvandrande äldre männen kallas för sannyasins i Indien. För att överleva tigger de ihop sin mat. Deras liv går ut på att vandra runt till heliga platser, olika tempel och besöka gurus och andra lärda män för att fördjupa sig mer i skrifternas innehåll. De förbereder sin död och gör vad de kan för att atman inte ska behöva gå vidare till ett nytt liv.

Asket

Asket

Kvinnan

Kvinnan har en traditionell roll inom hinduismen. Hon är den som skall ta hand om familjen. Det som ställer till problem för kvinnorna i Indien har mer med traditioner än med religion

Indiskt bröllop Indiskt bröllop


1: Män och kvinnor väljer inte vem de skall gifta sig med, det gör föräldrarna. Visserligen kan de få komma med önskemål, men det är föräldrarna som bestämmer i slutändan, och då främst fäderna.

2: När en dotter gifts bort förväntas pappans familj både bekosta ett dyrt bröllop och skicka med en stor hemgift till mannens familj. Om pappan däremot har en son som gifter sig får han hemgiften. Dvs. det är en enorm kostnad att gifta bort en dotter samtidigt som det är en enorm vinst att låta sonen gifta sig.

3: Eftersom söner är så mycket mer värdefulla än döttrar vill kvinnor hellre föda söner än döttrar. Det har i sin tur skapat en marknad med abortbussar där läkare åker omkring på landsbygden, genomför ultraljudsundersökningar på gravida kvinnor och genomför abort i bussen om det visar sig att kvinnan bär på ett flickfoster. Att genomföra en abort ger kvinnan riktigt dålig karma, men hon gör det ändå för familjens bästa. I dagsläget saknas miljoner flickor i Indien som borde ha blivit födda, men som aborterats bort istället.

12 veckors foster, ultraljud


4: Eftersom hemgiften är så hög vill man inte gärna betala den till en helt okänd familj utan helst behålla den inom familjen. Bäst är det då om dottern gifter sig med en kusin på pappans sida, eftersom det innebär att det är pappans bror som får hemgiften. Men att gifta sig med kusiner är inte bra, även om det är traditionellt ok. Buddha gifte sig t.ex. med sin egen kusin. För varje generation som skaffar barn med sin kusin ökar risken att barnen föds med Downs syndrom, ryggmärgsbråck eller liknande sjukdomar.

Pojke med downs syndrom

Pojke med downs syndrom

5: Det finns ingen skilsmässa inom hinduismen, precis som i katolsk kristendom. Den man gift sig med får man leva med resten av livet, om inte partnern dör. I Indien förekommer "köksolyckor" när spritkök exploderat och täckt kvinnan med brinnande sprit så att hon bränts till döds. Många gånger kan man misstänka att maken helt enkelt tagit livet av sin kvinna på ett sätt som samtidigt är ett vanligt olycksfall och som inte utreds av polisen. Det gör att mannen kan gifta om sig, och dessutom få en hemgift till. Enligt Amnesty International sker ungefär 15 000 mord på fruar i Indien varje år, men mörkertalet anses stort. Mer än 100 000 gifta kvinnor dör i olyckor i hemmet varje år i Indien.

Ett sätt att hämnas på kvinnor som endera vägrar att gifta sig med en man, eller hindrar honom på annat sätt i äktenskapet, är att kasta syra på kvinnan för att hon ska bli så ful och handikappad att ingen man vill ha henne.

6 2018 klassades Indien som det farligaste landet i världen för kvinnor beroende på att antalet våldsamma gruppvåldtäkter är så högt. Det i sin tur bygger dels på kastsystemet där speciellt män på landsbygden som tillhör en hög kast anser sig ha rätt till kvinnorna av lägre kast. Dels på en tradition av att kvinnor har en lägre status än män samtidigt som polisen är alltför lätt att muta på många platser i Indien. Det gör att våldtäkt på ensamma kvinnor är nästan straffritt för rika indiska män, så länge de inte kan identifieras efteråt.

Exempel, film 1 min: https://www.aftonbladet.se/tv/a/304235/tva-kvinnor-gruppvaldtagna-och-mordade-i-indien


Källor

SO Direkt Religion 3, Bonnier 1998 ISBN: 91-622-2024-1

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/india/4930195/Thousands-of-Indian-women-killed-by-fire-every-year-in-domestic-abuse.html

http://freethoughtblogs.com/taslima/2012/06/05/bride-burning/

https://en.wikipedia.org/wiki/Dowry_system_in_India


Bildkällor

Alla bilder från wikimedia commons.


Åter till religionsbokens register,