Åtgärder

Kvinnans och mannens traditionella roller i buddismen

Från Skolbok

600px

Under en period världens största staty föreställande en kvinna, 100 m hög,. Sendai Daikannon, en kvinnlig bodhisattva i Japan


Krig har traditionellt främst genomförts av män eftersom de är bättre fysiskt utrustade för aggressivt beteende. Kvinnor å andra sidan tenderar att vara mer omtänksamma och mer känsliga för andras obehag och smärta. Även om män och kvinnor har samma potential för aggression och omtänksamhet, skiljer de sig i vilken av de två som lättare visar sig. Om majoriteten av världsledarna var kvinnor skulle det kanske vara mindre risk för krig och mer samarbete när världen är orolig. Jag sympatiserar med feminister, men de får inte bara skrika. De måste även anstränga sig för att ge positiva bidrag till samhället.

Dalai Lama


Buddhismen är en del av alla buddisters liv. Därför beror mäns och kvinnors roller lika mycket på kulturen i samhället som på religionen.

Ser vi på Buddas liv var han väldigt positiv till kvinnor. Han tillät till och med sin egen faster och bonusmamma att bli nunnor och grunda det första buddistiska nunneklostret. Buddistiska nunnor hade en frihet i samhället som knappt gick att hitta på någon annan plats på jorden för 2500 år sedan.

Även om Budda lämnade sin fru för att bli tiggarmunk, står det inte skrivet någonstans att han behandlade henne illa. Budda var noga med att visa att alla människor är lika mycket värda. Både män och kvinnor har samma möjlighet att bli upplysta och nå Nirvana.

Ashokas dotter Sanghamitta på film


De var kung Ashokas dotter Sanghamitta som reste till Sri Lanka, söder om Indien, och grundade det nunnekloster, från vilket buddismen senare spred sig till Kina.

De största skillnaderna inom buddismen har inte varit mellan könen, utan mellan de vanliga människorna i samhället och munkarna och nunnorna som de vanliga människorna förväntas försörja. En munk eller nunna får ju inte arbeta. Det fanns, och finns, dock en skillnad mellan klostren och buddister i allmänhet anser vanligtvis att munkar är värda lite mer än nunnor.

Kvinnor i Mahayanabuddismen

Inom mahayanabuddismen är kvinnor huvudpersoner i flera av de viktigaste texterna. Den typen av texter är dessutom ganska vanliga. Många gånger sker det magiska tillfälliga könsförändringar där kvinnor blir till män för en tid för att kunna få kunskap som bara gavs till män, eller för att kunna röra sig som män bland andra män utan att upptäckas. Till exempel som soldater. Den typen av berättelser har ibland använts av buddistiska män inom hinayanabuddismen som bevis för att en kvinna bara kan uppnå Nirvana om hon först återfötts som man, men den åsikten förekommer bara bland munkar i Sydostasien.

Buddistiska nunnor, Tibet (mahayanabuddism/lamaism)


Källor

https://www.encyclopedia.com/environment/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/gender-and-religion-gender-and-buddhism

https://en.wikipedia.org/wiki/Women_in_Buddhism


Bildkällor

Alla bilder från Wikimedia Commons utom

Ashokas dotter: english.cdn.zeenews.com/sites/default/files/2016/10/02/534452-deepika.jpg

Buddistiska nunnor: www.dharmadatta.org/wp-content/uploads/2018/04/dolma-ling-nunnery-debates-11.jpg


Åter till religionsbokens register,