Åtgärder

Kristendomen, skolbok

Från Skolbok

Version från den 19 januari 2019 kl. 10.59 av Ingemar (Diskussion | bidrag)

kristendomen.jpg

Kristendomens centrala innehåll i år 6 och 9


Kapitel:

Kristendom, en kort beskrivning av religionen

1: Kristendomens första tid

2: När kristendomen blev statsreligion

3: Påvar,korsriddare och heliga platser

4: Var hittar man kristna idag och hur spreds kristendomen dit?

5: Konflikter mellan kristendom och islam förr och nu

6: Kristendomens syn på liv och död

7: Sekter och frikyrkor inom kristendomen

8: Vem är Gud? Hur uppnås evigt liv?

9: Kristna högtider

10: Hur kristendomen visas upp i populärkulturen

11: Ortodox-, katolsk- och protestantisk kristendom

12: Kvinnans och mannens traditionella roller i kristendomen


Fördjupning

Lucia6: Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen(kap 3, 8, 9)

6: Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen(kap 3, 6, 9)

9: Centrala tankegångar och urkunder i kristendomen(kap 2, 3, 6, 8)

9: Varierande tolkningar och bruk inom kristendomen i dagens samhälle. (kap 7, 11)

9: Huvuddragen i kristendomens historia. (kap 1, 2, 3, 4, 5, 7)

9: Sambandet mellan samhälle och kristendom i olika tider och på olika platser. (kap 1, 2, 3, 4, 5)

9: Kristendomens roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt. (kap 5)

9: Konflikter och möjligheter till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet. (kap 4)

6: Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen. (kap 10)

6: Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i kristendomen. (kap 6)

9: Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i populärkulturen. (kap 10)

6: Vad kristendomen kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet. (kap 3, 7, 11)

9: Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar. (kap 3, 12)

9: Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper inom kristendomen (kap 9)

6: Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning. (kap 3, 12)

9: Etiska frågor samt människosynen i kristendomen(kap 3)

6: Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott. (kap 6)Åter till religionsbokens register,