Åtgärder

Kontinuitet och förändring - med exempel

Från Skolbok

Historieämnet är som att komma fram till en å. Du vet inte början eller slutet, men du kan göra antaganden och gissningar.


Historieämnet är unikt eftersom undervisningen hamnar mitt i något, det är omöjligt att säga säkert var början är, och lika omöjligt veta var slutet finns. Det är som att komma fram till en å, titta på vattnet och göra ett antagande om varifrån det kommer beroende på vilka kunskaper vi har om vatten och källor, liksom vi kan göra ett antagande om hur det ser ut där ån rinner ut i havet, baserat på våra erfarenheter om deltan och åmynningar. Men vi kan inte veta säkert. På samma sätt är det med en av de viktigaste delarna i historieundervisningen: förändring och kontinuitet. Vissa delar i samhället är som de alltid varit, medan andra förändras beroende på vad som händer.

Varför är det viktigt? Jo, det ingår i historiens: DÅ - NU - SEDAN. Det som händer idag beror på något som hänt tidigare och om vi vet DÅ och NU, kan vi förutse framtiden, SEDAN, och det är det som du ska lära dig genom undervisningen i historia.

Din plats i historien, ditt liv, din värld - allt det beror helt och hållet på vad andra människor gjort före dig.


Kristna tillber Gud, och druider tillber naturgudarna i England

Vi kan till exempel se att vi dyrkar en gud (Gud) ifall man är svensk och kristen, men vi svenskar har alltid dyrkat gudar och gudinnor. I alla fall längre tillbaks än vad historien kan visa. Dessutom har traditioner från tidigare religioner smugit sig in i kristendomen. Och det är omöjligt att säkert säga vilken roll religionen kommer att ha för människor i Sverige om 1000 år, om ens Sverige existerar då.

Kontinuitet => många i vårt land tror att högre väsen påverkar våra liv.
Förändring => vi har trott på olika gudinnor och gudar förr, men varför gör vi inte det längre?


På samma sätt kan vi se på själva kyrkobyggnaderna. Ofta finns en riktigt gammal kyrka i en socken, men sedan har andra kyrkor byggts när samhället förändrats. Både på grund av att själva centrumet kan ha flyttats som att det kommit in frikyrkoförsamlingar i samhället.

Kontinuitet => de kyrkor som byggdes på medeltiden används än idag
Förändring => andra kyrkor har tillkommit på grund av samhällsförändringar, men vilka samhällsförändringar gör att religionen förändras och delas upp?

Gammal och modern kyrka


Vårt beteende kan också vara detsamma över tid, även om de sätt vi beter oss ändras. Ett bra exempel är franska bönder. På 1700-talet ledde missnöje bland franska bönder till den franska revolutionen där de som bestämde i samhället halshöggs i giljotiner. Numera är franska bönder fortfarande snabba på att ta till drastiska metoder vid sina protester, som sprängda vinlager vid ändrade skatteregler eller långa tåg av traktorer som stoppar upp motorvägarna.

Kontinuitet => franska bönder är snabba på att protestera våldsamt mot de som bestämmer, om det innebär att bönderna får det sämre
Förändring => förr halshöggs politikerna, numera dumpas till exempel gödsel framför stadshuset i protest, men vilka förändringar har gjort bönderna mindre mordiska?

Protesterande bönder, förr och nu


Källor

https://www.lr.se/inspiration/lasa/bloggar/mikael-bruer/2016-05-02-forandring-och-kontinuitet-eller

Alla bilder från Wikimedia Commons