Åtgärder

Kolonialism, imperialism och merkantilism

Från Skolbok

Version från den 17 augusti 2021 kl. 09.55 av Ingemar (Diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)

600px

Columbus "upptäcker" Amerika

Vad är kolonialism?

Kolonialism innebär att ett land, vanligtvis med stark militärmakt, går in i ett annat land där de jagar bort ursprungsbefolkningen från viktiga, lättförsvarade platser som naturliga hamnar och flodinlopp. Väl där bygger militären försvarsanläggningar som skydd för den egna befolkningen. När det finns skydd från militären törs handelsmän och bönder flytta in i det nya landet och bosätta sig där. De är kolonisatörer som koloniserar det nya landet, som blir en koloni till hemlandet som kan ligga på andra sidan jorden.

400px

Brittisk kolonisatör i Indien

I kolonin bestämmer kolonisatörerna vilka lagar det är som gäller. Lagarna ger vanligtvis kolonisatörerna rätt att ta land från ursprungsbefolkningen utan att betala någon ersättning. Ursprungsbefolkningen tvingas att arbeta för kolonisatörerna, endera som slavar eller som väldigt dåligt betald arbetskraft. I kolonin talas kolonisatörernas språk bland de som bestämmer men även i skolor och kyrkor. Ursprungsbefolkningens religion förbjuds. Deras gudabilder bränns eller slås sönder, alla former av avgudadyrkan förstörs och de blir tvingade att tro på den nya religionen.

400px 400px

Franska trupper slår ner motstånd i Algeriet 1830 och missionär omvänder afrikaner till den kristna tron, ca 1910.

Ibland talas det om en ockupation och då är det i praktiken bara militären från ett starkt land som gått in i ett svagare land och tagit över det. Civila, vanlig människor, som bönder har inte flyttat in. Oftast börjar en kolonisering med en ockupation av delar av det nya landet. Under andra världskriget ockuperade t.ex. Tysklands armé stora delar av Frankrike under några år.

Ibland talas det istället om annektering och då har ett starkare lands militär gått in i ett svagare land och tagit över delar eller hela landet som är för svagt för att kunna försvara sig eller som helt enkelt hellre vill tillhöra det anfallande landet. Under andra världskriget annekterade t.ex. Engelsmännen Island som saknade krigsmakt. Tyskland annekterade Österrike 1938 eftersom landet redan styrdes av en nazistisk regering och välkomnade Hitlers soldater.

Ett annat ord för att ta över delar av ett annat land, eller hela landet, på olika sätt är erövring.

400px

Österrikare jublar längs gatorna när tyska pansarvagnar rullar in vid annekteringen 1938


När används ordet kolonialism?

Historien är full av många olika exempel på starka länder som tagit över svaga, ända sedan bronsåldern, men när vi talar om begreppet kolonialism i skolans historieundervisning så menas de kolonier stormakterna bildade från 1500-talet till mellankrigstiden på 1900-talet.


Vad är imperialism?

300px

Cecil Rhodes visar brittiska imperiets önskan att koppla ihop Egypten med Sydafrika

Imperialism är när ett land försöker bli större på andra länders bekostnad. Kolonialism och imperialism är två olika begrepp som är ganska lika. Det har funnits många olika imperier under historiens gång, men precis som med begreppet kolonialism används begreppet imperialism bara om den kapplöpning som fanns mellan olika stormakter om att ta över så många kolonier som möjligt för att göra det egna landet så stort och mäktigt som möjligt.


Exemplet Rom

Rom var en stormakt som skapade ett imperium under antiken. På de flesta platserna bosatte sig inga romare utan Roms kejsare bytte vanligtvis bara ut ledningen för erövrade länder och tillsatte nya kungar som var lojala mot Rom. Det viktigaste för Roms kejsare var att Rom kunde ta in skatt från det nya lydriket, inte att Roms befolkning skulle bosätta sig på en ny plats.

400px

Britter betraktar romerska krigsfartyg som närmar sig

Ett undantag var de Brittiska öarna. Dit skickades romerska familjer, ofta släkt och vänner till de soldater som placerats där. Dessa "vanliga" romare koloniserade stora delar av Storbritannien med hjälp av de romerska arméernas beskydd. Kolonisationen började 43 f.vt. och slutade inte förrän Rom började gå under ca 400 e.vt. och de soldater som fanns i Storbritannien skickades hem. Utan militär som skyddade de romerska familjerna tvingades även de flytta och kolonisationen var över.

Trots att Rom visade upp både imperialism och kolonialism används inte de begreppen om Rom.


Exemplet Québec

400px

Fästningen vid Québec, Frankrikes kungliga flagga är hissad

Frankrike hade drömmar om att bygga ut sitt rike på samma sätt som Storbritannien gjorde. År 1534 skickade Frankrikes kung Frans I en expedition upp längs Saint Lawrencefloden i jakt på guld. Där byggdes fort som skydd mot urinvånarna, främst "Mohawkerna", och steg för steg koloniserades området, tillsammans med andra delar av Amerika, under namnet Nya Frankrike. De viktigaste områdena längs Saint Lawrencefloden blev Montréal och Québec.

Fransmännen hittade inte guld, men ett outtömligt förråd av pälsar från djur, främst bäver, som de köpte billigt från urbefolkningen och sedan sålde dyrt i Frankrike. Franska adelsmän fick köpa mark i Nya Frankrike där de anlade gods och gårdar, dit livegna bönder tvingades att flytta.

Ett problem var att det främst var män som tog sig till Amerika. Dessutom var det dyrt att frakta billiga varor som boskap och utsäde från Europa över Atlanten. Från 1663 sponsrade kungen transporter över haven och såg även till att föräldralösa flickor och kvinnor skeppades över från Frankrike till Amerika. På det sättet ökade lönsamheten på godsen och befolkningen kunde börja växa av sig själv.

600px

Fransk propagandabild som visar de usla britterna med sina medhjälpare bland urbefolkningen som skalperar franska soldater

I samband med fransk-indianska kriget 1754-1763 förlorade Frankrike kontrollen över Québec, som erövrades av Storbritannien. Något som tog fransmännen hårt då de investerat så mycket i kolonin. Både i form av pengar och människor. Totalt ca 70 000 personer bytte nationalitet och gick från att ha varit fransmän, till att bli britter.

Detta är ett bra exempel på imperialism, eftersom Frankrike satsade så mycket resurser i Nordamerika för att utöka sitt eget rike. Namnet "Nya Frankrike" visar att kungen såg detta som en utökad del av det egentliga Frankrike. Vad det gäller kolonialism är detta typiskt. Det började med en ockupation där värdefulla, lättförsvarade områden togs från Mohawkerna och där fort byggdes för att skydda fransmännen både från urbefolkningen och från andra starka nationers soldater. Främst britterna. Till en början utnyttjades naturresurserna, mest i form av pälshandel. Sedan ökade inflyttningen och både bönder och handelsmän bosatte sig längs Saint Lawrencefloden, under beskydd av franska soldater. Urinvånarna pressades undan, franska blev det officiella språket och katolsk kristendom den enda godkända religionen.

Spåren efter Frankrikes kolonialism i Kanada ser vi än idag. Kanada är tvåspråkigt, de talar både engelska och franska i landet. Speciellt områdena runt Québec har en stor andel katoliker. Dessutom tillhör några små öar utanför Kanadas kust fortfarande Frankrike.


Vad är merkantilism?

600px

Kinesiskt siden var en lyxprodukt som inte gick att tillverka i något annat land.
Kina hade "monopol" på siden och blev därför väldigt rikt på handeln med siden.

Merkantilism är när ett land vill samla på sig så mycket pengar i form av guld och silver som möjligt, på andra länders bekostnad. I sin enklaste form lägger landet tull på varor från andra länder. På det viset blir utländska varor dyrare än liknande som tillverkas inom landet. Det gör att staten tjänar pengar på tullen samtidigt som landets befolkning hellre lägger pengar på varor från det egna landet än att de köper varor från andra länder.

Om alla länder inför tull fungerar inte den principen så bra. Då är ett sätt att komma runt problemet att ha så mycket olika råvaror som möjligt inom det egna landet, så att man inte behöver köpa varor från andra länder alls. Då krävs det att starka länder erövrar svaga länder som har de råvaror som det starka landet behöver. Därför tog starka länder kolonier de kunde få råvaror från. Råvaror som sedan förädlades i det egna landets fabriker.

För att vara säker på att så mycket som möjligt av pengarna stannade inom landet, förbjöds kolonierna att köpa varor från andra länder än det starka land som koloniserat dem. På det viset sålde kolonin billiga råvaror och köpte dyra, färdiga produkter. De som tjänade pengar på affärerna var det starka landets befolkning medan de som bodde i kolonin bara blev fattigare och fattigare.

För att fabrikerna i hemlandet skulle kunna bygga ut verksamheten och göra fabriksägarna ännu rikare krävdes en ständigt ökande tillgång på råvaror. Därför var det viktigt att de starka länderna tog så många kolonier som möjligt och samtidigt skapade ett större och större imperium.

På det viset hänger alla tre begreppen ihop: kolonialism, imperialism och merkantilism.


Filmklipp

Eftersom begreppen kolonialism och imperialism är viktiga både i högstadiet och i gymnasiet finns en stor mängd youtubeklipp som olika lärare spelat in. Här kommer ett axplock:

Vad är grejen med imperialismen (7 minuter)


Vad skiljer imperialism från kolonialism (2 minuter)


Källor

Fundament Historia 7, Tukan förlag 2019 ISBN: 978-91-88955-00-5

Levande historia 8, SOL 3000. NoK 2005 ISBN: 27-75918-0

SO-direkt, Historieboken. Bonniers förlag 1999 ISBN: 91-622-2396-8

https://sv.wikipedia.org/wiki/Nya_Frankrike

https://sv.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A9bec

https://www.britannica.com/topic/mercantilism


Bildkällor

Alla bilder från Wikimedia Commons.