Åtgärder

Skillnad mellan versioner av "Klimatzonerna"

Från Skolbok

(Avståndet från ekvatorn)
(Vad påverkar klimatet?)
Rad 9: Rad 9:
 
Om man talar om väder talar man om det som händer utanför ditt fönster under en kort tidsperiod. Kanske så kort som fem, sex dagar. Om vi däremot talar om klimat handlar det om vilket väder en plats har i genomsnitt under lång tid. Vanligtvis ligger 30 år långa perioder av undersökningar bakom det vi kallar ”klimat”.
 
Om man talar om väder talar man om det som händer utanför ditt fönster under en kort tidsperiod. Kanske så kort som fem, sex dagar. Om vi däremot talar om klimat handlar det om vilket väder en plats har i genomsnitt under lång tid. Vanligtvis ligger 30 år långa perioder av undersökningar bakom det vi kallar ”klimat”.
  
== Vad påverkar klimatet? ==
+
HHIS I slohud have thought of that!
 
 
Det finns väldigt många olika faktorer som påverkar vilket klimat en plats har, det kan vara allt från hur långt ifrån närmste hav platsen ligger till vilka vindar som brukar blåsa över platsen. Det forskarna är överens om är ändå att två faktorer är viktigare än allt annat.
 
 
 
I might be beating a dead horse, but thank you for posntig this!
 
 
 
rxKskz  wduguazpkcss
 
  
 
== Klimatzonerna ==
 
== Klimatzonerna ==

Versionen från 2 augusti 2011 kl. 16.37

Passar för mellan- och högstadiet.

Vi människor vill gärna samla ihop fakta och placera dem i system för att förstå dem. Ett sådant sätt är ”klimatzonerna” som finns för att vi skall förstå vilket klimat en plats har, men det innebär inte att det alltid är samma väder på den platsen.


Vad är det för skillnad på klimat och väder?

Om man talar om väder talar man om det som händer utanför ditt fönster under en kort tidsperiod. Kanske så kort som fem, sex dagar. Om vi däremot talar om klimat handlar det om vilket väder en plats har i genomsnitt under lång tid. Vanligtvis ligger 30 år långa perioder av undersökningar bakom det vi kallar ”klimat”.

HHIS I slohud have thought of that!

Klimatzonerna

800px-Klimag%C3%BCrtel-der-erde.png

  • Ljusrosa=Tropiskt klimat
  • Gult=Subtropiskt klimat
  • Grönt=Varmtempererat klimat
  • Mörkrosa=Borealt (Kalltempererat) klimat
  • Ljusblått=tundra
  • Vitt=is

Man brukar dela upp jorden i fyra olika klimatzoner, och dessa fyra kan sedan delas upp i en mängd olika zoner. Det fanns en gång en geograf som hette Wladimir Köppen, och hans system för att dela upp jorden i olika klimatzoner har blivit det vanligaste.


Haha. I woke up down today. You've ceheerd me up!

Subtropiska klimatzonen

Det subtropiska klimatet kännetecknas av långa varma somrar och korta milda vintrar. Det hittas främst alldeles norr om kräftans vändkrets eller söder om stenbockens vändkrets. Många av jordens största öknar hittas i denna klimatzon.

Tempererade klimatzonen

Den tempererade klimatzonen har fyra tydliga årstider. En vanlig beskrivning av ett tempererat klimat är att medeltemperaturen den kallaste månaden är under 6 °C och medeltemperaturen den varmaste månaden är över 10 °C och som grov uppdelning används begreppen varmtempererat och kalltempererat klimat. Det kalltempererade klimatet definieras av att temperaturen den kallaste månaden är under 0 °C grader och det varmtempererade över 0 °C. På norra halvklotet går den tempererade zonen mellan graderna 40ºN och 65ºN.

Arktiska klimatzonen

Det arktiska klimatet kännetecknas av att temperaturen är kallare än 10 °C i genomsnitt under årets alla månader.

Karta över jordens medeltemperatur

777px-Annual_Average_Temperature_Map.jpg

Källor

http://sv.wikipedia.org/wiki/Klimat

http://sv.wikipedia.org/wiki/Tropikerna

http://sv.wikipedia.org/wiki/Subtropiskt_klimat

http://sv.wikipedia.org/wiki/Tempererat_klimat

http://en.wikipedia.org/wiki/Climate_zone

Samtliga bilder har hämtats från Wikimedia Commons.