Åtgärder

Skillnad mellan versioner av "Köppens system"

Från Skolbok

m
m (D - klimat)
Rad 77: Rad 77:
 
''Klimat av typen Fuktigt kontinentalklimat: Dfa Dwa Dsa Dfb Dwb Dsb. ''
 
''Klimat av typen Fuktigt kontinentalklimat: Dfa Dwa Dsa Dfb Dwb Dsb. ''
  
 +
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/51/Koppen_World_Map_Dfc_Dwc_Dsc_Dfd_Dwd_Dsd.png/640px-Koppen_World_Map_Dfc_Dwc_Dsc_Dfd_Dwd_Dsd.png
 +
 +
''Klimat av typen borealt/taigaklimat: Dfc Dwc Dsc Dfd Dwd Dsd. ''
  
 
===E - klimat===
 
===E - klimat===

Versionen från 8 januari 2013 kl. 10.32

Denna text är tänkt som fördjupning i högstadiet eller till gymnasiet.


Världens klimat enligt Köppens system


Olika klimatsystem

Olika forskare har under århundradena försökt klassificera jordens olika klimattyper på ett sätt som är lätt att förstå, men alla har misslyckats på något sätt. Orsaken är att det är så mycket att ta hänsyn till. T.ex. kan ett landområde ha ett visst klimat men mitt i området kan det finnas ett berg och då uppstår ett annat klimat i bergen.


Wladimir Köppens system

Det system som är vanligast utformades av en tyskättad ryss som hette Wladimir Köppen och som levde under 1800-talets slut och 1900-talets första hälft. Han funderade ut ett system som byggde på växtligheten i ett område. Det berodde i sin tur på medeltemperaturen kopplad till hur torrt området var. För att göra det litet mer precist lade han även till om det fanns tydliga skillnader olika tider på året.

Huvudklasser i Köppens system

Första bokstaven visar klimatets huvudtyp. Det är uppdelat i följande typer:

A = Tropisk klimat
B = Torrt klimat
C = Varmtempererat klimat
D = Kalltempererat klimat
E = Polarklimat


A – klimat

640px-Koppen_World_Map_Af_Am_Aw.png

I ett tropiskt klimat har årets månader en medeltemperatur högre än +18 grader C och en nederbörd på minst 1500 mm/år. Det är sedan uppdelat på tre undergrupper:

 • Af = regnskog
 • Am = monsunklimat med halva året regnperiod och halva året torrperiod
 • Aw = savannklimat, typiskt för Afrika norr- och söder om ekvatorns regnskogar med regn halva året och torka andra halvan, men med vindar som blåser åt samma håll till skillnad från monsunklimatet.

B – klimat

640px-Koppen_World_Map_B_new.png

640px-Koppen_World_Map_BSh_BSk.png


Här hittar man jorden stäpper och öknar. BW-klimat är öknar och BS-klimat är stäpper. Det finns flera undergrupper:

 • BWh och BWk = BWh är ett ökenklimat som är litet varmare medan BWk är ett ökenklimat som är litet kallare.
 • BSh och BSk = BSh är ett stäppklimat som är litet varmare medan BSk är ett stäppklimat som är litet kallare.

C - klimat

Medclim.png

Medelhavsklimat

Detta klimat hittar man främst längs kusterna. Medeltemperaturen är +10 °C men skiljer från -3 till +18 °C under året. Underkategorierna är:

 • Csa och Csb = det klimat man hittar kring medelhavet med varma torra somrar som har svalare vintrar med mycket regn.
 • Cfa och Cwa = som medelhavsklimatet men somrarna är fuktigare. Oftast hittar man medelhavsklimatet längs kontinenternas västkuster och det här klimatet i inlandet eller längs östkusterna.
 • Cfb, Cfc, Cwb och Cwc = olika varianter av det vi kallar oceanklimat eller atlantiskt klimat om det är längs Atlantens kuster med fuktigt klimat året om med rätt varma vintrar men kalla somrar med mycket regn.

Cwb och Cwc hittar man oftast på högre höjder inom C-klimatzonen med torrare vintrar än normalt. Cfc hittar man främst längs kusterna i utkanten av nord- och sydpolen med ett kallt klimat.

640px-Koppen_World_Map_Cwa_Cfa.png

Varmt subtropiskt, Cwa och Cfa klimat

640px-Koppen_classification_worldmap_CfbCfc.png

Cbf och Cfc klimat, oceaniskt/atlantiskt


D - klimat

Detta klimat hittar man främst i inlandet. Medeltemperaturen är över 10 °C i den varmaste månaden och under -3 °C i den kallaste månaden. Somrarna är milda eller varma, medan vintrarna är kalla och snöiga. Detta klimat har en stor mängd undergrupper, mycket eftersom så stor del av jordens yta är täckt av områden med D-klimat. Dessutom ligger dessa ofta så långt från Ekvatorn att det uppstår fyra tydliga årstider. Undergrupperna är:

 • Dfa, Dwa och Dsa = Kontinentalklimat med heta somrar, medeltemperaturen den hetaste sommarmånaden är vanligen över +22 °C.
 • Dfb, Dwb och Dsb = Kontinentalklimat med varma somrar.
 • Dfc, Dwc, Dsc, Dfd, Dwd, Dsd = Olika varianter av det klimat man hittar i ”Taigan” det stora barrskogsbälte som sträcker sig över hela norra halvklotet. Dfc och Dwc är kallare och ligger närmare nordpolen. Dsc är det klimat man hittar i bergen i ett område som annars har medelhavsklimat och är en mycket ovanlig klimattyp på jorden. I klimat av typen Dfd och Dwd är vintrarna extremt kalla. Kallaste månaden har en medeltemperatur under -38 °C och klimatet hittas nästan enbart i östra Sibirien.

640px-Koppen_World_Map_Dfa_Dwa_Dsa_Dfb_Dwb_Dsb.png

Klimat av typen Fuktigt kontinentalklimat: Dfa Dwa Dsa Dfb Dwb Dsb.

640px-Koppen_World_Map_Dfc_Dwc_Dsc_Dfd_Dwd_Dsd.png

Klimat av typen borealt/taigaklimat: Dfc Dwc Dsc Dfd Dwd Dsd.

E - klimat

I ett E-klimat är det kallt året om och medeltemperaturen ligger under 10 °C hela året. Underkategorierna är:

 • ET = Tundraklimat, då medeltemperaturen den varmaste månaden ligger mellan +-0°C till 10 °C. Tundran har för kort sommar för att träd skall kunna växa där.
 • EF = Glacialtklimat med snö och is som ligger kvar på marken året om och medeltemperaturen stiger aldrig över +-0°C.Källor

http://en.wikipedia.org/wiki/Wladimir_K%C3%B6ppen

http://en.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6ppen_climate_classification