Åtgärder

Judendom, skolbok

Från Skolbok

Version från den 13 november 2021 kl. 10.30 av Ingemar (Diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)

judendom.jpg


Judendom CI enligt LGR11 för år 6 och 9

Kapitel:

Judendom - en kort beskrivning av religionen

1: Judarnas historia och Gamla Testamenet

Skapelsen
Lustgården
Kain och Abel
Patriarkerna
Abraham och hans söner
Jakob och Josef
Moses
Saul
David
Salomo
Profeterna

2: Den babyloniska fångenskapens roll för judendomens framväxt

3: Vad innebär det att vara jude?

4: Var hittar man judar idag?

5: Konflikten mellan judendomen och islam

6: Judendomens syn på liv och död

7: Judendomen, förföljelsen och förintelsen

8: Gud, synagogorna och rabbinerna

9: Judiska högtider

10: Judendomen i populärkulturen

11: Varianter av judendom samt sionismens framväxt

12: Kvinnans och mannens traditionella roller inom judendomen liksom synen på hbtqCentralt innehåll enligt Lgr22

Vad judendomen kan betyda för människors behov av mening, gemenskap, identitet och förståelse av omvärlden. (3, 5, 12)
Centrala tankegångar för huvudinriktningen inom judendomen (1, 6, 8, 9, 12)
Likheter och skillnader i religiösa tolkningar mellan olika varianter av judendom (11)
Judendomens symbolik i ritualer och i ceremonier samt i bilder, dans och liknande kulturella uttryck. (9)
Judendomens uppkomst, spridning och geografiska utbredning i dag.(1, 2, 4)
Hur judendomen visas i media och hur det kan påverka individer och samhället i stort. (7, 9, 10)
Judendomens förändring från en religion till flera olika. (11)
Judendomens konflikter, och samförstånd, med andra religioner och synsätt i frågor om: religionsfrihet, sexualitet och synen på kvinnors och mäns roller.(1, 7, 11, 12)