Åtgärder

Indoeuropeernas urhem

Från Skolbok

Arkeologer, språkforskare, historiker... alla pekar på att de folk som bosatte sig i Europa under sten- och bronsåldern, och de som erövrade den indiska kontinenten, delar samma ursprung. Problemet är att det inte finns något säkert bevis på var det urhemmet folket ursprungligen bebodde låg.

En teori många forskare numera accepterar är att det låg på slätterna mellan Kaspiska- och Svarta havet, och Uralbergens södra spets.

Vad är speciellt med Uralbergen?

Russland topo.png

Uralbergen syns som en ljus linje från norr till söder på kartan

Även om Uralbergen är låga, ungefär som den svenska fjällkedjan, är de ett hinder. Det är enklare att gå runt dem än att gå över dem. Det innebär i sin tur att folkgrupper som färdas från väst till öst, eller från öst till väst, slutligen drivs ner till slätterna söder om Uralbergen, på samma sätt som vatten samlas ihop i en tratt. Det är inte bara vi moderna människor som levt där. I den delen av Uralbergen har verktyg tillverkade av neandertalmänniskor för över 30 000 år sedan hittats.


Sredny Stog 6500-5500 år sedan

Sredny Stog var en stenålderskultur och den äldsta kulturen som bevisligen levt i området. Det var ett nomadiskt hästfolk och det hittills äldsta beviset på betsel till hästar har hittats i gravar. Det är däremot inget bevis för att de red på hästarna. Genetiska undersökningar visar också att de redan utvecklat tålighet mot laktos, något som visar att de åt och drack mycket mjölkprodukter. Även om arkeologer inte hittat bevis för att de hade tämjda kor tyder laktostoleransen att kor var en viktig del av deras samhälle.

Det har också visat sig att de tillverkade "snörkeramik". Lerskålar med flat botten och mönster längs kanten som skapats genom att snören pressats iin i den våta leran innan den brändes. Denna typ av lerskålar har också hittats på många platser i Europa, men detta är den äldsta platsen.


Yamnayakulturen 5500-4600 år sedan

De har fått sitt namn efter begravningssättet. Yamnaya=i grop på ryska (yama). De döda lades ner i en stor grav, ofta tillsammans med döda hästar, hundar och enkla gravgåvor. Sedan byggdes en stor gravhög ovanpå gropen, en så kallad kurgan.

De lede på gränsen mellan stenålder och den tidigaste bronsåldern, kallad kopparåldern. Yamnayakulturen var även den en nomadkultur, men det finns även en hel del boplatser i anslutning till bra jordbruksmarker längs floderna där de levt en längre tid som jordbrukare. Yamnayafolket är det äldsta folk som utvecklat vagnar. Den platta stäppen var perfekt för vagnar. och det fanns både större att frakta tunga laster i och lätta tvåhjuliga vagnar att strida från.

Genetiska studier visar att folken i östra- och norra Europa ändrade livsstil från jägare och samlare, till jordbrukande, ungefär samtidigt som en våg av människor från Yamnayafolket spred sig västerut. Speciellt här i Skandinavien har vi ärvt mycket gener från dem och i Finland, där inslaget är störst, har mer än 50% av befolkningen gener från Yamnayafolket i sig. En liknande våg spred sig österut och genetiska studier visar att vissa folkgrupper i Pakistan och norra Indien även dem har över 50% gener från Yamnayafolket.Källor

https://en.wikipedia.org/wiki/Sredny_Stog_culture

https://en.wikipedia.org/wiki/Yamnaya_culture

Bildkällor

Alla bilder från Wikimedia Commons.