Åtgärder

IOD - Indian Ocean Dipole

Från Skolbok

Version från den 2 juli 2023 kl. 06.43 av Ingemar (Diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)

240px-Broken-image-389560.svg.png

Beskrivning av positiv IOD händelse.

Ett fenomen liknande El Niño kallas IOD, eller Indian Ocean Dipole. Som namnet antyder drabbar det endast den Indiska oceanen. Fenomenet kan ha två olika lägen, med ett neutralt, "normalt", läge däremellan. IOD pendlar mellan positivt och negativt läge och är olika starkt varje gång. Den positiva IOD som drabbat Indiska Oceanen 2019 är den starkaste sedan 1961. Troligen har den förstärkts av den pågående klimatkatastrofen. Man tror att det bara kommer att allt kortare tid mellan katastrofala IOD händelser i framtiden om jorden värms upp i den takt som befaras.

Eftersom Sydostasien är en övärld, påverkas inte den regionen lika allvarligt av IOD händelser som Afrika och Australien, eftersom havet runt öarna hjälper till att göra torkan mindre vid en positiv IOD då fuktig luft blåser in från havet, och värmen mindre svår vid en negativ IOD när havet runtomkring kyler öarna.

De som forskar på klimat har nyligen lagt fram flera studier som visar på ett tydligt samband mellan IOD och El Niño:

El Niño i Sydamerika = Regn i Sydamerika. Torrt i Australien och Indonesien medan Östafrika drabbas av skyfall och översvämningar i en positiv IOD.

La Niña i Sydamerika = Torrt i Sydamerika. Regnigt i Australien och Indonesien medan Östafrika drabbas av torka i en negativ IOD.

240px-Broken-image-389560.svg.png

Walker cell, kopplingen mellan El Niño och IOD


Positiv IOD

I korthet innebär det att ovanligt starka passadvindar trycker det varma ytvattnet vid ekvatorn från Filippinerna, över Indiska oceanen, mot Afrikas östkust.

Det gör att kallt vatten strömmar upp vid Filippinerna och skapar ett högtryck med sjunkande kall och torr luft som stoppar upp monsunen från Indien när den egentligen ska börja röra sig söderut vid sommarens slut i Indien. Samtidigt orsakar det varma vattnet vid den afrikanska kuten ett kraftigt lågtryck när den varma luften stiger. När den sedan trycks upp över land och kyls ner Drabbas kusterna och Etiopiska höglandet av kraftiga regn och översvämningar.

Ökade regnmängder över Östafrika under 2019 års IOD


Negativ IOD

Detta är motsatsen. Senast det var en kraftig negativ IOD var 2010. Extremt svaga passadvindar gör att ovanligt mycket varmt vatten samlas vid Filippinerna. Värmen gör att fuktig luft stiger i ett kraftigt lågtryck som ger regn och översvämningar i Sydostasien.

Luften vill utjämna sig, För att utjämna lågtrycket runt Filippinerna stiger istället varm, torr luft från Östafrika och blåser över havet mot Sydostasiens lågtryck. Det innebär i sin tur att Afrika drabbas av ovanligt svår torka eftersom de regn som normalt följer med monsunvindarna inte når Afrikanska kusten utan de trycks bort till Sydostasien istället. Det ger i sin tur katastrofal torka i Östafrika. Speciellt runt Afrikas horn.

240px-Broken-image-389560.svg.png

Döende känguru i resterna av en tillflödet till en sjö i Australien, som torkade ut 2019.


Australien 2019

När IOD hindrar monsunen från att ta sig från Indien och söderut, innebär det samtidigt att monsunregnen försenas i norra Australien, som normalt sett har några månaders regnperiod varje sommar (vår vinter). Det är det som hänt 2019. Monsunregnen har stoppats upp en hel månad, samtidigt som landet upplevt nya värmerekord. Torkan och hettan har i sin tur gjort att säsongen för skogsbränder förlängts en månad och att torkan dessutom gjort att regnskog i norr, som normalt inte drabbas av bränder, torkat ut och antänts.

Med många år mellanrum har en positiv IOD samverkat med en El Niño händelse vilket gjort att torka och hetta drabbat både nord- och västkusten genom en positiv IOD-händelse samtidigt som östkusten och den östra delen av Australien drabbats av torka från en El Niño. Allt tyder på att det är fallet även 2019,


Film om IOD - otextad på engelska


Källor

https://www.abc.net.au/news/2019-10-23/late-monsoon-withdrawal-will-likely-delay-onset-of-wet-season/11624550

https://www.bbc.com/news/science-environment-50602971

https://en.wikipedia.org/wiki/Indian_Ocean_Dipole

Bildkällor

Alla bilder från Wikimedia Commons

Åter till geografibokens register